Inför valet 2022 – Del 1

Malungsbladet har pratat med samtliga representerande partier i Malung-Sälens kommun. Vi har samlat in frågor från er läsare och ställt dem till kommunens politiker. Vi kommer att publicera svaren på dessa frågor framöver, både i Malungsbladet och här på webben. Så håll utkik! Nedan hittar du de tre första frågorna, sen följer alla svaren från de olika partierna.

1. Var ska det nya badhuset ligga? När blir det av?
2. Ny skola, var och när?
3. Vindkraftverk eller inte?

VÄNSTERPARTIET
1. Beslut om badhus har redan tagits i Fullmäktige. Badhuset skall ligga vid Ishallen. Byggstart i höst. Vänsterpartiet röstade nej i Fullmäktige till byggstart nu. Vi ville avvakta ett byggande av ett badhus av två orsaker. För det första måste kommunen lösa skolfrågan så inga av våra lärare och elever ska behöva ge/få undervisning provisoriska lokaler och inte veta hur eller var skolgången ska ske nästa termin. För det andra så är världsläget och ekonomin så pass osäker att vi borde avvakta med ett badhus.

2. Kommunen bör omgående starta en utredning i denna fråga. Röran som har uppstått i samband med stadieindelningen har visat på behovet av en ny skola. Eventuellt en total renovering av redan existerande skola, men det borde en väl genomförd utredning visa på. Flytt av skola till provisoriska lokaler och stadieindelning nu i höst skulle ha bromsats tills man vet om det skall byggas en ny skola.

3. Vänsterpartiet är för vindkraft. En vindkraftsplan bör göras så att det bestäms vilka områden som kan bebyggas. Det kommunala vetot skall komma tidigt i ansökningsprocessen. Statliga vattenfall bör bygga våra vindkraftverk så att vinsten från vindkraftverken stannar i kommunen. Den ersättning som vindkraften ger skall användas till utveckling av byar och kommunen.

MODERATERNA
1. Den ska ligga vid ishallen och ska vara färdig Juli 2024 enligt tidsplanen. ”Notering” (Frågan känns inte relevant då beslut redan tagits).

2. Eftersom majoriteten har drivit igenom sin vilja att placera eleverna i moduler utan någon långsiktig plan, så behöver man ta ett omtag i frågan. Vi har föreslagit några alternativ som man valt att inte titta på. Den här frågan hänger ihop med hela lokalfrågan som det finns en stor ovilja att ta tag i. Situationen är just nu allt annat än önskvärd. En dialog med de anställda inom skolan måste starta snarast för att hitta den bästa långsiktiga lösningen. Antalet moduler måste minska och inte öka som de gjort. Att ge en exakt plats eller en tidpunkt är inte möjligt eftersom varken möjligheter eller behov har utretts. Arbetet måste vara av högsta prioritet, framförallt för elever och anställda, men även ur ett ekonomiskt perspektiv. Detta arbete lovar vi att starta så snart vi fått förtroendet att göra det.

3. Vi valde att stödja initiativet om en folkomröstning. Den genomfördes med ett bra valdeltagande och resultatet bör respekteras. Så enligt oss är frågan därmed utagerad. Folket har sagt nej och så bör det bli!

LIBERALERNA
1. Bredvid Ishallen i Malung. Den 23 maj röstade fullmäktige ja till investeringsbeslutet för byggnation av simhall i Malung. Byggstart hösten 2022, och om allt går som det ska kommer den att öppnas sommaren 2024.

2. En bra skola kräver bra lokaler, vi undersöker olika möjligheter men inga beslut är fattade än.

3. Vindkraften har växt fort de senaste åren och ger idag ett betydande tillskott till vår fossilfria elmix. När elbehovet ökar är det vindkraften och kärnkraften som kommer att stå för det mesta av den nya elproduktionen. De konflikter vindkraften skapar måste tas på allvar. Alla blåsiga platser ska inte bebyggas med vindkraft, men en del ska det. Vi är fortsatt positiva till en vindkraftsetablering på Ripfjället, som bidrar till att kommunen lever upp till sin målbild och tar ansvar för framtiden genom att skapa förutsättningar för förnybar fossilfri elproduktion.

LANDSBYGDSPARTIET
1. Beslut har redan tagits. Vi hänvisar till beslut i kommunfullmäktige.

2. Vi vill ta ett helhetsgrepp om skolfrågan som då ska inbegripa hela kommunen. Vi ser hellre fler byskolor än en stor centralskola och bussade barn. Med skolor i byarna kan vi få inflyttade familjer. Med fler familjer finns underlag för livsmedelsbutik, omsorger och företagande. Vi vill att hela vår kommun ska leva.

3. Absolut nej! Kommunens invånare har redan svarat på denna fråga och svaret blev ett tydligt nej. Vi är det parti som garanterar att det blir stopp för mer vindkraft i kommunen.

CENTERPARTIET
1. Sportfältet, klart sommaren 2024.

2. Finns inga beslut än på byggnation av ny skola, vi genomför stadieindelningen i Södra kommundelningen till hösten. Stadieindelningen är redan genomförd i norra kommundelen.

3. Centerpartiet i Malung-Sälens kommun har valt att inte lägga veto på Vindkraften på Ripfjället. Vindkraftsprojekt prövas av Länsstyrelsen.

SOCIALDEMOKRATERNA
1. Det är klart 2024 på platsen mellan OK och Ishallen.

2. Ska utredas av konsult med expertis inom skolor.

3. Inga fler än de nu beslutade platserna. Vi har tagit vår del av ansvaret för energiförsörjning i kommunen.

SVERIGEDEMOKRATERNA
1. Vid ishallen. Byggstart vecka 30.

2. Så centralt som möjligt och byggstart senast inom 5 år då det enligt oss är en högprioriterad fråga.

3. Inte med dagens teknik då vi anser att den gör för stor skada och för stort anspråk på naturen i förhållande till den blygsamma nytta den gör.

MEDBORGERLIG SAMLING
1. Vet ej! (Tror inte dom styrande vet det heller!).

2. Vet ej! (Tror inte dom styrande vet det heller!).

3. Ja!

Dela inlägget

Relaterade inlägg