Vi arbetar för en så fossilfri drift och organisation som möjligt!

Igår lanserades SkiStars nya satsning på sommarsäsongen. Utökad sommarsäsong betyder ytterligare energibehov till en verksamhet som redan idag använder stora mängder av den varan. Hur tänker de kring sin framtida energiförsörjning? 

Till vintern 20/21 skulle SkiStars maskinpark utökas med el-snöskotrar, vilket är en del av deras hållbarhetsarbete. Första skidort ut med detta skulle vara Sälen med två el-snöskotrar och i nästa steg av satsningen skulle samtliga skidorter utrustas med eldrivna snöskotrar. Riktigt så blev det inte.

SkiStars nya hållbarhetschef Fanny Sjödin förklarar varför:

– Tyvärr, på grund av coronapandemin, blev det förseningar i leveransen av beställda el-snöskotrar. Leverans kommer i början av nästa år. Löpande med de två nya el-skotrarna arbetar vi även med andra gröna alternativ för våra befintliga snöskotrar.

Hur jobbar ni i övrigt för att förbättra er energianvändning?

– Vi har kartlagt och analyserat vår energianvändning och utfört lämpliga åtgärder där vi har sett att det behövs. Detta är ett arbete som hela tiden fortlöper, under verksamhetsåret har vi till exempel utvärderat de olika certifieringsmodellerna för nybyggnation och beslut ska tas att certifiera alla våra nybyggnationer som miljöbyggnad silver, vilket innebär att man måste kunna påvisa minskad energianvändning. När vi köper in nya pistmaskiner eller snökanoner väljer vi alltid den som är mest energieffektiv.

Fanny Sjödin, hållbarhetschef på SkiStar. Foto: Skistar.

Hur ser arbetet med minskad energianvändning ut när det gäller snöproduktionen?

– Vi arbetar ständigt för att utnyttja naturens resurser så effektivt som möjligt, och snöproduktionen är helt klart ett viktigt område. Idag har vi skapat ett kretslopp där vi på hösten lånar vatten från naturliga vattendrag och dammar för att skapa snö för våra pister, under våren smälter vattnet och återförs till naturen. Men tekniken för snöproduktion har de senaste 10 åren utvecklats markant, idag går det åt 1 kWh för att producera 1 m³ snö.

På er hemsida kan man läsa följande: ”Under säsongen 2018/19 användes 100 procent fossilfritt bränsle i driften, lift och pist, på SkiStars svenska destinationer. SkiStar arbetar även för att hela bolagets fordonsflotta ska köra på fossilfria bränslen”. Hur ska ni lyckas med detta? Och när kommer detta att vara verklighet?

– Vi arbetar för en så fossilfri drift och organisation som möjligt. Idag använder vi oss av HVO 100, vilket är ett 100% förnybart och fossilfritt dieseldrivmedel, vilket har minskat koldioxidutsläppen med 90 procent inom driften, lift och pist. El-skotrar är ännu ett exempel där vi tar steg i rätt riktning, och försöker hitta lösningar för att ha en fossilfri fordonsflotta.

Skidbussarna på SkiStars svenska skidorter drivs alltså av fossilfritt bränsle. Kommer ni att övergå till eldrivna bussar i framtiden?

– Eldrivna bussar är en intressant lösning, och vi har diskussioner kring detta. Bussarna idag går på fossilfria drivmedel, HVO100. Vi tittar ständigt på nya alternativ, men idag har vi inga elbussar, men samtliga bussar går på fossilfritt bränsle.

Hundfjället. Foto: Skistar, Ola Matsson

Hur ser ni på framtida energiförsörjning med tanke på er utbyggnadstakt, framför allt i Sälen?

– Vi arbetar för att ha en så fossilfri drift som möjligt, och därför välja grön el. Idag har vi 100% el från förnybara källor. Flera områden inom den kommande nya tekniken är intressanta och vi följer utvecklingen löpande och hoppas på att kunna bidra.  

Dela inlägget

Relaterade inlägg