Nu är det klippt!

Nu är det klippt!

I tisdags (20 augusti) återinvigdes Västedalsbanan med pompa och ståt, av infrastrukturminister Tomas Eneroth. Det var ett stort antal näringsidkare, politiker, tjänsteman och intresserade invånare från dalgången som hade mött upp för att få se det första tåget på knappt 25 år, rulla ut från timmerterminalen i Malungsfors – banans ändpunkt. 

Dagen till ära fanns ett 19 vagnars långt tåg på plats. Vagnarna var fyllda med flis och slutdestinationen var Värtahamnen i Stockholm. Hector Rail, det företag som kommer att köra tågen till- och från Malungsfors, hade dessutom två olika lok på plats för åskådning, ett toppmodernt eldrivet (som skulle kunna användas om man får igång persontrafiken på banan) och ett dieseldrivet som klarar av tyngre, längre transporter, som lasterna som kommer att gå från timmerterminalen.

Det eldrivna loket var öppet för visning där Hector Rails personal guidade runt. Erik Gröndal berättade entusiastiskt om hur finteknologiska system man använder sig av vid järnvägen numera, vilket är lätt att förstå när man ser alla skärmar och hundratals knappar i förarhytten och de tekniska utrymmena bakom. På den nyfikna frågan om hur lång bromssträcka man har när man kör ett tåg med 19 fullastade vagnar svarar han:

Hans Unander vid terminalen

– Det är otroligt svårt att svara på, det beror helt på förhållandena: Man måste tänka liknande som när man kör vilket fordon som helst: Ligger det löv på spåret? Är det blött? Är det gammal eller ny räls? Vilken hastighet håller man? Säg att ett sådant här tåg har en bromssträcka på runt 400 meter om det håller en hastighet av 30 kilometer i timmen, ungefär.

På den nyasfalterade terminalen var diverse tält resta och i ett av dem serverade Jonas-i-Sälen kulinariska tilltugg, garanterat utan träsmak. Besökarantalet gjorde att det gick åt i rask takt.

När klockan var slagen började invigningstalen, som var sju till antalet. Samtliga talare lovordade det goda samarbetet mellan myndigheter och näringsidkare för att få denna återinvigning till stånd. Claes Scheibe, VD på Hector Rail, lyfte även fram klimatfrågan och järnvägens positiva effekt på denna:

– Dagens 19 vagnar motsvarar 30 långtradare som nu inte behöver köra på vägen. Det blir därmed mindre utsläpp och mindre risk för olyckor i trafiken. Tanken är att kunna köra ett tåg i veckan framöver, vilket kommer att utgöra en besparing av utsläpp på 8.000 ton koldioxid.

Lastning av flis

Infrastrukturminister Tomas Eneroth fick äran att klippa bandet och när de efterföljade applåderna ebbat ut bjöd han in besökarna:

– I vanliga fall skålar man i champagne, men idag kör vi ”The Dala Way” –  kaffet är serverat!

Om det var någon som hörde tåget tuta när det åkte förbi kyrkogården i Malung så var det kommunalrådet Hans Unanders hälsning till sin numera bortgångne far, vilken uttryckt tvivel om det verkligen var möjligt att återupprusta järnvägen till Malungsfors: Banne mig farsan – det gick!

Besökare vid terminalinvigning