Kommunen och Regionen är överens om att starta två familjecentraler i Malung-Sälen

Kommunen och Regionen är överens om att starta två familjecentraler i Malung-Sälen

Idag undertecknades den avsiktsförklaring där Malung-Sälens Kommun och Region Dalarna är överens om att gemensamt arbeta för att det startas familjecentraler – en i Malung och en i Sälen. Dessa ska ligga i nära anslutning till respektive vårdcentral. Syftet med familjecentralerna är att samlokalisera verksamheter som mödravård, barnavård och öppen förskola. En av de vinster med satsningen som framhölls under dagens pressträff var hur man med hjälp av familjecentralerna kommer att kunna öka tillgängligheten och enkelheten för unga familjer som är i behov av råd och stöd.

På plats utanför vårdcentralen för att delge nyheten fanns Hans Unander, Pär Kindlund, Sofia Jarl och Ulf Berg.

– Vår strategi är att dessa familjecentraler på sikt ska finnas i hela Dalarna. De ska vara en mötesplats med låg-tröskel-verksamhet, där det är nära till de olika funktioner som erbjuds. Vi tror att en fungerande familjecentral gör en kommun mer attraktiv, säger Sofia Jarl (C), som är Hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande i Region Dalarna.

Sofia Jarl (C), ordförande i Hälso- och sjukvårdsnämnden, Region Dalarna.

Om politikerna får som de önskar menar de att Familjecentralen i Malung kan stå klar runt halvårsskiftet nästa år och tanken är den ska vara inkvarterad i det som idag benämns ”Malungs Resurscenter”, där Lärcentrum idag har sina lokaler. Byggnaden ligger på andra sidan av vägen från vårdcentralen.

Förutsatt att de styrande som idag var på plats sitter kvar efter nästa val, planeras familjecentralen i Sälen att vara klara om ungefär två och ett halvt år. I det fallet hoppas man hitta lokaler i Centrumhuset i Sälen, med andra ord i samma byggnad där vårdcentralen ligger.

Familjecentralen i Malung kommer att inrymmas i nuvarande Malungs Resurscentrums lokaler.

– Vi har tittat på en sådan här lösning i flera år och idag är jag glad att vi äntligen kan presentera den. Vi har sett positiva effekter hos andra kommuner som redan har denna lösning, där man inte behöver åka iväg till en annan ort eller till tio olika ställen i samma kommun, för att få den hjälp man behöver, förklarar Pär Kindlund (C), kommunstyrelsens vice ordförande.

Pär Kindlund (C), kommunstyrelsens vice ordförande, Malung-Sälens kommun.

Den nya lösningen med familjecentral innebär att dagens Mödravårdscentral och Barnavårdscentral kommer att flytta från vårdcentralen in i de nya lokalerna i Lärcentrum. Likadant blir det i Sälen. I en framtid kan även andra verksamheter komma att rymmas inom samma lokaler. I Malungs fall ligger det förmodligen närmast till hands att även ungdomsmottagningen, som idag finns i den så kallade ”Vita Villan” också får flytta till familjecentralen. På en del andra orter har man även första linjens Barn- och Ungdomspsykiatri inom familjecentralens väggar.

Mödravårds- och Barnavårdscentral kommer att flytta från vårdcentralen till familjecentralen.

– Jag ser det här som en satsning på välfärden och unga familjer i vår kommun. Jag är glad för att vi har ett gott samarbete med Region Dalarna så att vi kan få detta till stånd. Jag såg själv får några år sedan hur bra denna lösning fungerade i Gagnef och blev imponerad av det. Jag hoppas att familjecentralen ska kännas som ett bra och tryggt ställe att gå till, fyller Hans Unander (S), kommunstyrelsens ordförande, i.

Hans Unander (S), kommunstyrelsens ordförande, Malung-Sälens kommun.

Regionstyrelsens ordförande i Region Dalarna Ulf Berg är polis i grunden och han har sett hur viktigt det är att man sätter in resurser i ett tidigt stadium och fångar problem när de fortfarande är hanterbara för att kunna ge barnen bra framtidsutsikter. Något som man ges bättre att chanser att klara genom familjecentralen.

Ulf Berg (M), Regionstyrelsens ordförande, Region Dalarna.

– Med en familjecentral på plats kan vi hjälpa barn tidigare på många flera sätt, tack vare samlokaliseringen. Vi börjar med MVC, BVC och öppen förskola. När vi fått igång den verksamheten är det inte statiskt vilka övriga verksamheter som familjecentralen kommer att inrymma. Vi tar utvecklingen därifrån och ser framåt.