Hur går det med brobygget i Torgås?

Hur går det med brobygget i Torgås?

Man ser att det händer saker med brobygget i Torgås, men det är svårt för en lekman att bedöma om det går enligt plan eller inte. Ett par samtal med projektledare Fredrik Stål på trafikverket och platschef Jesper Olsson från PEAB ger oss svaret.

– Ja, det går enligt tidsplan! Landfästena på båda sidor av älven är nu färdiggjutna och klara. Förra veckan anlände stålkonstruktionerna. Vi har varit lite oroliga för att de eventuellt skulle bli försenade då de tillverkas i Finland och transporterna i Coronatider är osäkra, men det gick vägen och nu är de på plats. Det känns bra, säger Fredrik Stål.

Nästa steg i bygget blir att montera och svetsa ihop stålkonstruktionerna, vilket kommer att göras vid sidan om brobygget, på en anlagd plan, på västra sidan älven. I februari hoppas man kunna lyfta upp de stora stålbågarna från marken och montera ihop dem och då kommer man att börja skönja brons slutliga utseende.

Framåt vårvintern, troligen i april, är det så dags för det stora lyftet då hela bron hamnar på sin slutliga plats.

– Det hänger lite ihop med väder och vind när vi kan lyfta på den, men när det väl är klart kan vi börja gjuta farbanan i betong. Det är personal på plats under hela vintern från både Nordec som bygger bron och från oss på PEAB.

Efter asfaltering återstår sedan återställningsarbete och en sista säkerhetsmålning innan bron kan tas i drift i september 2021. Precis enligt plan.