Arbete med att säkra gravstenar är inlett i Lima-Transtrands Församling

Arbete med att säkra gravstenar är inlett i Lima-Transtrands Församling

I Löten och Sörsjön är arbetet med att säkra gravstenar redan påbörjat och nu fortsätter Lima-Transtrands församling med att se över gravstenarna på Lima Kyrkogård. Runt millenieskiftet stiftades en lag kring detta arbete, till följd av en tragisk händelse i Västergötland, där en ung flicka miste livet efter att ha fått en gravsten över sig.

 

Det åligger kyrkogårdsförvaltningen att vart femte år besikta samtliga gravstenar (utom de som är lägre än 30 cm) på kyrkogårdarna, för att säkerställa att dessa är stabilt förankrade och inte utgör någon risk för personal och besökare.

Ansvaret för säkerheten på en kyrkogård är delat. Kyrkogårdsförvaltningen har ansvaret för arbetsmiljön för de som arbetar och besöker kyrkogården, medan gravrättsinnehavaren har ansvaret över själva gravstenen och därmed även skyldighet att åtgärda stenar som inte klarar säkerhetskraven. Det kyrkogårdsförvaltningen gör just nu är att kontrollera alla gravstenar och skulle det vara så att någon sten inte uppfyller kraven kommer aktuell gravrättsinnehavare att kontaktas via brev. Till dess att nödvändig åtgärd utförs kommer kyrkoförvaltningen att antingen lägga stenen ned, eller tillfälligt säkra den med band och stöttor.

Kraven som gravstenarna måste uppfylla är dessa:
– Gravstenarna ska stå stabilt och inte riskera att välta.

– En gravsten ska klara av 35 kg dragkraft utan att välta.

– Stenar som är högre än 30 cm ska vara förankrade vid sockeln med minst två rostfria dubbar.

– En gravsten får inte luta så att dess tyngdpunkt ligger utanför stenens vridpunkt. Beroende på stenens höjd innebär detta en lutning på mellan 3 och 16 grader.

 

Får man, som gravrättsinnehavare, ett brev om att säkerhetskraven inte uppfylls bör man åtgärda detta så snart som möjligt, men har upp till ett år på sig. Inom en månad ska man dock meddela kyrkogårdsförvaltningen hur och av vem gravstenen ska åtgärdas. Har man inte gjort något åt saken inom ett och ett halvt år, riskerar man att förlora gravrätten.

Säkring av gravstenar är ett arbete som pågår i många församlingar i Dalarna just nu. De sker även i Malung, Rättvik, Mora med flera. Det kommer att ta tid och fem år ska man börja om igen – ett ständigt pågående arbete med andra ord.

      – Tack och lov har ingen allvarlig olycka skett i vår kommun och med varandras hjälp ska vi se till att det fortsätter så, säger Birgitta Arneving, kyrkoherde i Lima-Transtrands Församling.

 

Kanske finns det de som har funderingar kring detta eller saknar information. De är då välkomna att läsa mer på hemsidan: www.svenskakyrkan.se/lima-transtrand-sälen eller höra av sig till församlingen via telefon. En hel del nyttig information om gravsäkerhet finns också på centrala gravvårdskommitténs hemsida: www.skkf.se/