Region Dalarna inför ny allmän screening för att upptäcka tjock- och ändtarmscancer

Region Dalarna inför ny allmän screening för att upptäcka tjock- och ändtarmscancer

Koloncancer, cancer i tjock- och ändtarmen, är den tredje vanligaste cancerformen i Sverige. Den kan nästan alltid botas – om den hittas i tid.
– Genom att införa allmän screening kan vi tidigt upptäcka och förebygga koloncancer. Det är verkligen bra att vi nu påbörjar det här arbetet i Dalarna, säger Sofia Jarl (c), ordförde i hälso- och sjukvårdsnämnden.

Under mars 2021 påbörjas allmän screening i Dalarna för att upptäcka cancer eller förstadium till cancer i tjock- och ändtarmen, enligt rekommendation från Socialstyrelsen och Regionalt cancercentrum, RCC. Region Stockholm och Region Gotland införde screening 2008, respektive 2009, nu är Dalarna näst på tur och under 2021 kommer flera av Sveriges regioner att följa efter.

Införandet av screeningen innebär att personer i utvalda åldersgrupper som är folkbokförda i Dalarna blir erbjudna provtagning och undersökning innan man upptäckt symtom, säger Daniel Sjöberg, överläkare och samordnare för tarmcancerscreeningen i Region Dalarna.

Minskad dödlighet en effekt av screening

2019 fick 245 personer i Dalarna cancer i tjock- och ändtarmen. Regionalt cancercentrum bedömer i en rapport att screening minskar risken att dö i tjock- och ändtarmscancer med minst 15 procent och att 300 liv per år kan räddas i Sverige.

– Nästan 100 personer dör varje år i Dalarna på grund av cancer i tjock- och ändtarmen. Lyckas vi minska dödligheten med minst 15 procent skulle vi rädda åtminstone 15 liv varje år. Det är också viktigt att komma ihåg att den fulla effekten av screeningen kommer först lång senare efter att screeningen har införts. Screeningen ger också viktiga hälsoekonomiska vinster i form av att färre behöver operation och behandling samt att fler kan fortsätta arbeta, säger Daniel Sjöberg.

Personer födda 1961 först ut i screeningen under 2021

Alla personer som fyller 60 år under 2021 kommer att erbjudas screening. Under 2022 kommer sedan alla som fyller 60, 62 och 64 att erbjudas screening. När programmet är fullt uppbyggt kommer personer i åldrarna 60–74 år erbjudas provtagning vartannat år.

Provet skickas hem via post

Erbjudandet kommer med posten. Brevet innehåller en instruktion, en provtub och ett svarskuvert. Provet görs hemma och skickas sedan in med svarskuvertet. Frimärke behövs inte. Provtagningen är gratis och erbjudandet gäller i sex månader. Provet visar om det finns osynligt blod i avföringen, vilket kan vara ett tidigt tecken på cancer i tjocktarm och ändtarm.

– Blod i avföringen behöver inte vara orsakat av cancer, men måste alltid utredas. Ungefär två procent av de som skickar in test har spår av blod i avföringen, säger Daniel Sjöberg.

Om provet visar spår av blod erbjuds man en koloskopi (kameraundersökning) av tjocktarmen för att upptäcka eventuell cancer eller förstadium till cancer och därefter diskutera utredning och behandling. Detta sker på en mottagning i Avesta, Falun eller Mora.

– Den som upplever symtom från tarmen ska söka vård och inte vänta på provtagning. Symtom kan exempelvis vara synligt blod i avföringen, blodbrist utan annan förklaring eller förändrade avföringsvanor, säger Daniel Sjöberg.