Fattigdom och blixtnedslag till trots – Tyngsjö kyrka står stabil

Fattigdom och blixtnedslag till trots – Tyngsjö kyrka står stabil

De som vill skicka post till Tyngsjö skriver postadress; 780 54 Äppelbo. Det är alltså i Äppelbo Tyngsjöborna får hämta ut sina beställda paket. Vill man ringa till någon i byn, i det fasta telefonnätet, slår man riktnummer 0281, som tillhör Vansbro. Närmaste ställe för byns invånare att göra sina matinköp på är Hagfors och tittar man i folkbokföringen är de som bor i Tyngsjö skrivna i Malung-Sälens kommun. Tyngsjöborna är vana att ”tillhöra” än den ena än den andra, men i praktiken är de naturligtvis sina egna. Det finns många anledningar till att byn idag lever och frodas i allra högsta grad, trots sitt avlägsna läge. En av de mer betydelsefulla anledningarna, åtminstone historiskt sett, är den egenhändigt finansierade stoltheten på Orrudden, nämligen Tyngsjö Kyrka.

Under sent 1700-tal fick de som bodde på Finnmarken lov att bära de som avlidit de fem milen eller fler, beroende på var man bodde, till kyrkan i Malung. Kyrkan var oerhört stark i Sverige och folket var mer eller mindre tvingat att gå till gudstjänsten varje söndag. Trots dessa bestämmelser hade överheten visst överseende med Tyngsjö och andra platser på Finnmarken, dit bara svårframkomliga och framför allt långa klövjestigar ledde. Istället inrättade kyrkan så kallade prästhelger tre gånger om året, då präster från olika församlingar i och runt Malung kom på besök för att uträtta de kyrkliga förrättningar som sparats till dessa tillfällen. Traditionen höll i sig, men med åren utvecklades dessa helger till att mer handla om fest, än om andliga behov.

Illustration av Iris Gustafsson, som visar hur man tror att det första kapellet såg ut.

Tyngsjö kyrkas historia går tillbaka till 1817 då det första kapellet byggdes. Det blev dock aldrig riktigt färdigt och förföll raskt.

– 1855 stationerades äntligen en kapellpredikant i Tyngsjö och planer fanns på att restaurera kapellet, men planerna avslogs och byborna gick då samman för att försöka upprätta en egen kyrka. Det var riktigt hårda tider och man erhöll inga som helst bidrag från staten. Istället bestämdes att varje man i byn skulle bidra med 1 riksdaler och varje kvinna en halv riksdaler för att finansiera bygget. Därtill togs ett lån på 10 000 riksdaler, berättar Maths Cargård som är ordförande i Tyngsjö Bygdegårdsförening.

Kyrkan ligger vackert belägen vid Tyngsjöns strand.

Fattigdomen i dessa trakter var vid denna tid hög, vilket är anledningen till att kyrkan är byggd i trä. I en skrift från 1874 står att läsa: ”Tyngsjö Kapellförening har af Kgl. M:t med afseende på församlingens ringa folkmängd och der rådande fattigdom, erhållit tillåtelse att der uppföra sin nya beslutade kyrkobygnad af trä i stället för af sten”.

Maths Cargård och Anders Norman i samspråk på kyrkogården. Anders har mycket god kännedom om de flesta gravar och om människorna som vilar där.

Till bybornas glädje stod så den alldeles egna kyrkan klar 1875. Kyrkogård och prästgård hade också inrättats 1858 och timret från den första kyrkan hade tagits tillvara för att bygga en sockenstuga. Denna står än idag kvar att beskåda på kyrkans område.

Kyrkan har en ljus och vacker insida.

Kanske förundras den som idag går in i kyrkan av att fasaden är av trä, men innanmätet av sten…?! Men det är bara skenet som bedrar. Invändigt är de stående timmerväggarna klädda med lera från sjön Nain. Leran stampades, blandades med hackad ljung och förbereddes av Finnmarkens kvinnor.

Dopfunten står mitt i kyrkogången där den tidigare vedeldade pannan stod.

Numera värms kyrkan upp av ett modernt värmesystem. Föregångaren var vedeldade pannor och på platsen där en av dessa stod, mitt i kyrkogången, finns idag en unik dopfunt. Kyrkans placering på Orrudden vid Tyngsjöns strand och de höga kyrkofönstren i kombination med den sparsamma inredningen (likt de flesta protestantiska kyrkor) ger ett starkt, men ändå behagligt och vackert ljus i varenda vrå. Kyrkan andas stolthet och historia. Fattas bara annat.

Anders på väg in genom porten, smyckad med invigningsårets siffror.

Anekdoterna om profiler som arbetat i eller haft med kyrkan i Tyngsjö att göra är många. Anders Norman och Maths Cargård, båda uppvuxna i Tyngsjö, berättar:

– Det fanns en känd kyrkovaktmästare som fick en försiktig påpekan om att han kanske skulle gräva gravarna lite bredare. Hans svar var: ”Vem tusan är det nu som har vör öpp o klag”.

Även på kyrkogården vilar flera profiler. Mor Annika, notera att Mor i detta fall inte är ett gårdsnamn, kallades mor för att hon var som en mamma för många i bygden.  Enligt en sägen så föddes hon på Kristi Himmelsfärds dag 1798 och dog även på samma högtidsdag, men 104 år senare. Hon torde vara en av få människor i världen (!) som fick uppleva tre sekel.

– När Eric Ericson och Bruce Springsteen fick ta emot Polar Music Prize 1997 avslutades ceremonin med Äppelbo gånglåt som är skriven av Ärtbergs Kalle, han ligger begraven här i Tyngsjö. Även den kände spelmannen Lejsme Per och Ärtbergs Kalle har en gemensam minnessten rest till sitt minne, på kyrkogårdens östra sida, berättar Maths.

Stenen som är rest till minne av Lejsme Per och Ärtbergs Kalle.

Idag finns 60-talet bofasta i Tyngsjö, men betydligt fler invånare sommartid. På söndag i midsommarhelgen hålls alltid en gudstjänst på den gamla kyrkogården och i juletid är Tyngsjö kyrka den enda i Malungs församling som fortfarande håller julotta klockan fem på morgonen, vilket gör den mycket välbesökt.  Det efterföljande kyrkkaffet hålls enligt tradition i bygdegården. I över 41 år arrangerades det av Asta Johansson, Andersviksberg – hon hade sju barn och dessutom kor att sköta, men hann ändå med att vara husmor till byn under juldagsmorgonen.

Askgravplatsen har ett lugnt läge i kyrkogårdens utkant, med en fantastisk utsikt över sjön.

Tiden går, men historien består. Tyngsjöborna värnar fortsatt om sin fina kyrka och gör allt  för att bevara den och hålla den levande in i framtiden. Tack vare en blomsterfond som de driver på ideell basis kommer de inom kort att kunna inviga kyrkans eget handtillverkade bårtäcke. Då behöver de inte låna från Yttermalung eller Malung.

På väg upp i kyrktornet kan man se det stående timret som kyrkan är bygd av.
Visste du att 10-milaskogen är bara 5 mil och inte tio?! En skogsmil är ett gammalt mått för hur långt man hinner gå på 1 timme, vilket är cirka 5 kilometer. Malungs Finnmark är fem mil på bredden, (Värnäs till Malung) alltså tio skogsmil – 10-milaskogen.
Från Kejsarberget syns kyrktornet i fjärran. 1970 slog blixten ned i kyrktornet, men byborna hann med gemensamma händer släcka branden innan brandbilen var på plats.
Cypressen på kyrkogården (till höger i bild) sägs komma fån Amerika, men det är ingen som kan säga säkert. Ett ovanligt inslag i kyrkogårdens växtlighet är den oavsett.