Kommunen bygger bilväg med gång- och cykelväg på Storbygärdet

I måndags påbörjades bygget av en förlängning av före detta Bölevägen i riktning mot Hindersvägen. På samma sträcka kommer även en gång- och cykelväg att byggas till. I direkt anslutning byggs även en gång- och cykelväg från Länkvägen fram till Brittvägen, där Förskolan Hästen ligger.

– Förskolan Hästen har byggts ut med tre avdelningar och för att avlasta den smala och kurviga väg 511 mot Västra Utsjö har politikerna anslagit pengar till att bygga den väg som funnits med i detaljplanen sedan 1980-talet, säger Therese Eriksson, Gatu- och Parkchef på Malung-Sälens Kommun.

Jan Liljedal, Per-Erik Lagerberg och Jonas Spåman.

– Det blir en trottoar för både gång- och cykeltrafik hela vägen från Storbyvägen fram till förskolan, en sträcka på cirka 750 meter, säger entreprenörens platschef Per-Erik Lagerberg. 

Bygget beräknas vara färdigt i månadsskiftet oktober – november och hela sträckan kommer att få belysning.

I grävmaskinen sitter föraren Niklas Järudd.
Här syns den nya vägens sträckning med grå streckad linje.
Dela inlägget

Relaterade inlägg