Nya startdatum för älgjakten 2021/2022

Länsstyrelsen meddelade under tisdagen i ett pressmeddelande att regeringen har fattat beslut om nya jakttider för bland annat älg. De nya jakttiderna träder i kraft den 1 juli 2021.

Den största förändringen är att fasta datum nu införts för älgjaktens start. Älgjakten kommer starta den 1 september i Bingsjö, Bjursås, Malungs Västra, Malungs Östra Venjan, Noppikoski, Siljansringen, Särna-Idre, Transtrand och Älvdalens älgförvaltningsområden, det vill säga de områden som tidigare hade jaktstart den första måndagen i september. Det brunstuppehåll som tidigare beslutats av länets viltförvaltningsdelegation mellan den 27 september och den 8 oktober finns kvar även under höstens älgjakt då de nya jakttiderna medger ett sådant uppehåll om maximalt 14 dagar.

För de övriga delarna av länet gäller jaktstart den 8 oktober istället för den andra måndagen i oktober. Älgjakten avslutas i hela länet den 31 januari 2022.

Observera att de nya datumen för älgjaktens start är det tidigaste datum älgjakten kan starta i älgskötselområden och licensområden och det finns inget hinder att börja älgjakten vid ett senare datum om man planerat detta med tanke på de jakttider som gällde tidigare.

För jakt på älgkalv på oregistrerad mark förändras jakttidens längd till de fem första dagarna av älgjakten och här gäller alltså att jaktstart måste ske den 1 september eller den 8 oktober beroende på om man jagar i september- eller oktoberområde för jaktstart.

Foto: Unsplash
Dela inlägget

Relaterade inlägg