Projektet ”SITE3” får ny projektledare

SITE3 är ett så kallat Interregprojekt (ett projekt som sträcker sig över en riksgräns och över regioner), där de fyra kommunerna i Sälen, Idre, Trysil och Engerdal samverkar på olika sätt i syfte att främja utvecklingen i området. Nuvarande projekt föregås givetvis av SITE1 och SITE2 med sina respektive fokusområden. I SITE3 spänner man bågen ordentligt genom att ge det titeln: SITE3 – En hållbar internationell världsdestination. Nyligen utsedd till att leda projektet är Mikael Hellström.

Mikael tillträder sin tjänst den 22 mars, men har fått tillgång till material och håller nu på att läsa in sig på vad man genomfört hittills och hur planeringen framåt ser ut. Exakt vad han ska sätta tänderna i när han börjar vet han inte, säkert är dock att han ser fram emot det.

– SITE3 har tre fokusområden: Hållbarhet, internationalisering och kompetensutveckling. Det handlar om att se till att de fyra kommunerna utvecklas, genom att öka samarbetet mellan dem. Vår uppgift är att se till så att till exempel företag inom besöksnäringen, destinationsbolag och kommunerna samverkar kring delprojekt i fokusområdena.

Utgångspunkten i projektet handlar om turism och besöksnäring, men på det stora hela handlar det om att utveckla hela samhället, om landsbygdsutveckling kort och gott. Den nye projektledaren har god kännedom om vad landsbygdsutveckling innebär.

– Jag är uppvuxen i Fredriksberg i södra Dalarna och har levt med samma frågeställningar och möjligheter, inte minst, som finns här. Jag vet också vilka utmaningar man ställs inför på en liten ort

Fram till pandemin slog till frilansade Mikael som guide för amerikanska turister och som rådgivare för Swedish Welcome´s affärsutvecklingsmetod med fokus på kvalitet och hållbarhet. Det innebar bland annat att han besökte företag inom besöksnäringen för att sedan skriva rapporter om hur de kunde utvecklas och bli bättre inom olika områden. I och med det minskade resandet under pandemin har det arbetet legat nästan helt nere, bortsett från en kortare period i somras när han arbetade som guide på Inlandsbanan.

– Jag började fundera över vad jag ville göra i framtiden och hur jag kunde jobba med turism och utveckling i framtiden. Helt plötsligt dök den här tjänsten upp. Kombinationen av att det handlade om besöksnäringen och landsbygden gjorde att det blev väldigt spännande för mig.

Mikael ser sig som en skandinavisk medborgare, var han bor spelar mindre roll. Just nu är hemadressen Stockholm, men strax går flyttlasset till ett litet hus i Sälens by, där teamet på den svenska sidan av SITE3 är stationerad.

– Pandemin har gjort det än mer tydligt vilka gränser som finns, förutom de verkliga. De fysiska begränsar möjligheten till möten ansikte mot ansikte vid samma bord, speciellt när vi samarbetar med Norge där gränserna just nu är stängda. Vi får se det som en möjlighet att lära oss sudda ut de mentala gränserna, över gränserna, så att säga.

Vissa av delprojekten i SITE har inte kunnat genomföras på grund av pandemin. En av flera frågor som man jobbar med för tillfället är vilka möjligheter det finns för fler människor att jobba inom SITE3-området året runt och inte bara under säsong.

– Det senaste året har det varit dåligt med uppdrag på grund av pandemin så nu har jag mycket energi och engagemang för att ta mig an denna uppgift. Det ska bli väldigt roligt! avslutar Mikael.

Dela inlägget

Relaterade inlägg