400 fotonegativ i Limasamlingarna har vattenskadats på Nordiska museet: ”Det är mycket sorgligt.”

Under onsdagen rapporterade P4 Dalarna att cirka 400 negativ av de så kallade Limasamlingarna är illa däran, då Nordiska Museet drabbats av en vattenskada i sin källare, där negativen förvarades. Samlingen donerades till museet 1990 av fotografen Sven Johansson, som var en av de totalt 26 bygdefotografer från Lima och Transtrand, som bidrog till samlingen. 1991 visade museet fotografierna i en stor utställning som hette ”Lima bortom mannaminne”. Fotografierna är tagna från 1880 till 1938.

Sara Ellenius är ”Sektionschef för bevarande” vid Nordiska Museet. Hon sa till Radio Dalarna:

– Torsdagen den 21 januari upptäcktes vatten i källarkorridoren i det södra markplanet på museet. Vattnet hade stigit till närmare 30 centimeter. Omedelbart var pumpbilar på plats för att pumpa bort vattnet. Det visade sig att orsaken var ett matningsrör från Stockholm Vatten so hade sprungit läck och tryckt ut stora mängder vatten

Arkivet där fotografierna förvarades var specialbyggda, men inte optimala för nitratnegativ. De hade flyttats dit 2015 tillsammans med många andra föremål och för 95% av dessa var arkivet en mycket bra lösning, men för nitratnegativen var det en nödlösning. Negativen fanns med på planeringslistan över arkiv som behövde flyttas, men det hann man alltså inte, innan olyckan var framme.

– En vakt ronderade dagligen lokalen, för att se at inget hänt med fukten. Läckan inträffade mellan två sådana ronderingar, berättade Sara Ellenius.

Midsommar i Sörbäcken. Vid årorna står Wilhelm Wahlberg och Lassar-Johannes Persson. De övriga är Gilbert Johansson, systrarna Albertina Wahlberg från Orsa och Anna Persson från Heden, Olga Wahlberg och Hildur Johansson. Foto: Per Persson, Nordiska museets arkiv, Limasamlingarna.

För att försöka rädda negativen stoppades de in i frysrum, vilket tillfälligt stoppar nedbrytningen. Det blöta materialet har tagits upp och emballerats om. Nu pågår ett omfattande saneringsarbete där negativen ska torkas under kontrollerade former.

– Förhoppningen är att kunna rädda negativen. Vi har gjort stickprover som visar att det materialet som blev helt blött inte har fått några större skador. Det är tråkigt och genant för oss att detta inträffat. Vi ser mycket allvarligt på händelsen, sa Sara Ellenius vidare i en intervju med Radio Dalarna.

Malungsbladet nådde Sara Ellenius på telefon, sent under torsdagens eftermiddag då hon kunde berätta ytterligare:

– Limasamlingarna innehåller totalt runt 4000 negativ, men det är runt 400 av dem som drabbats av vattenskadan. Ett inventeringsarbete pågår för närvarande och troligen är det ytterligare två samlingar som är drabbade av vattenskadan.

I källaren på Nordiska Museet förvarades negativen från Limasamlingarna. Foto: Mats Landin, Nordiska museet.

Lima Hembygdsförenings ordförande Gudrun Larsson Thysk är bedrövad över beskedet om vattenskadan:

– Det är mycket sorgligt. Man tror gärna att bilderna är i gott förvar hos en sådan institution som Nordiska Museet. På landsbygden har vi minimala möjligheter att förvara sådana stora samlingar och de arkivutrymmen vi har är inte de mest gynnsamma. De har säkert haft intentionen att bevara dem på ett bra sätt, men det är ändå tråkigt. Vad jag förstår har de vidtagit åtgärder för att förhindra det, men en källare är ändå alltid källare. Det var maximal otur.

Bron vid Lima kyrka. Foto: Georg Renström, Nordiska museets arkiv, Limasamlingarna.

Gudrun tycker det är bra att museet nu tar hand om bilderna och flyttar dem i sinom tid så att de inte blir mer skadade. På Västagården i Torgås finns en miniutställning med Sven Johanssons bilder.

– Det har hängde också kopior av hans bilder på Vårdcentralen i Lima och på Sörnäs pensionat. Det finns även foton på Skålmogården för att allmänheten ska kunna se dem. När utställningen ”Lima bortom mannaminne” var aktiv pågick den länge och visades på flera olika ställen över hela världen.

Hos Nordiska Museet finns även delar från Limadräkten i förvar. Gudrun vet inte om de någon gång använts vid utställning, men hon hoppas det, så att de inte bara ligger nedpackade någonstans. Då är vitsen med att de finns där borta.

Slåtterfolk vid Janis-gården, Risätra. Foto: Georg Renström, Nordiska museets arkiv, Limasamlingarna.

På Nordiska Museets beskrivs Limasamlingarna enligt följande:
”Limasamlingen är en av Sveriges förnämsta bygdefotografiska samlingar och byggdes upp av Sven Johansson. Fotograferna – både amatörer och professionella – var verksamma i Lima och Transtrands socknar i Västerdalarna 1880–1938. Till de främsta Limafotograferna räknas L.O. Åkerman, Georg Renström och Per Persson.”

Dela inlägget

Relaterade inlägg