Kommunen gör ett plusresultat på 47 miljoner kronor

Kommunen gick under gårdagen ut med information på sin hemsida att det ekonomiska resultatet för 2020 är färdigräknat och det visar ett plusresultat på 47 miljoner kronor.

Resultatet är 36 miljoner bättre än budgeterat och det beror främst på en högre aktieutdelning från Malungs Elverk och fler generella statsbidrag från riksdagen och regeringen. Delar av pengarna från Elverkets utdelning har gått till diverse investeringar och satsningar under 2020 och framåt.

De skriver vidare att stora satsningar har gjorts på kommunens föreningsliv under året och kommunen har avsatt pengar till ny klimatsmart och energisnål vägbelysning, bland annat på den planerade nya sträckningen längs riksväg 66 (Tandö-Bu) samt belysning längs motionsspåren i Malung, Tandö, och Tjärnheden.

Kommunstyrelsens ordförande Hans Unander (s) uttalar sig:

– Det är riktigt glädjande att vi fått ett fint plusresultat i bokslutet för 2020. Vi behöver fortsätta ha bra ekonomiska resultat framöver för att kunna genomföra de stora investeringarna vi planerar, där vi till stor del prioriterar våra barn och unga i kommunen.   

– Några exempel på de större satsningarna är nybyggnationer på flera av våra grundskolor, bygga helt ny simhall och fullstor idrottshall i delar av gamla Rosengrenslokalerna, säger Hans.

Foto: Freepik

Dela inlägget

Relaterade inlägg