Vägar mellan Dalarna och Norge stängs

Polismyndigheten beslutar om förbud mot fordonstrafik på 19 vägar från Norge

Från och med nu är det förbjudet att passera gränsen på 19 vägar i Dalarna och Värmland från Norge. Trafik hänvisas till de anvisade gränsövergångarna.

Den 24 januari 2021 beslutade regeringen om inreseförbud för resor från Norge i syfte att mildra effekterna av coronavirusets utbrott och minska smittspridningen. Från den 25 januari har Polismyndigheten bemannat de större gränsövergångarna för att kunna kontrollera vilka personer som har rätt att komma in i Sverige. I polisregion Bergslagen där Dalarna och Värmland har gräns mot Norge, har personer som behöver passera gränsen anvisats till gränsövergångarna vid:

 • Riksväg 66 vid Stöten i Dalarna
 • E16 vid Lekvattnet i Värmland
 • Riksväg 61 vid Eda i Värmland och
 • E18 vid Hån i Värmland.

Vid övriga gränsövergångar i polisregion Bergslagen finns skyltar som informerar om att det råder inreseförbud och hänvisar till de anvisade övergångarna.

Nu har polisregion Bergslagen beslutat att förbjuda fordonstrafik på 19 gränsövergångar i Dalarna och Värmland enligt 10 kapitlet 3 § andra stycket i trafikförordningen (1998:1276).

Under veckan kommer de 19 vägarna att förses med bom på körfältet från Norge mot Sverige. På den sidan av körfältet kommer man även att sätta upp vägmärket C2 Förbud mot trafik med fordon. Det innebär att inga fordon får passera. Syftet med förbudet är att få all trafik att passera de fyra anvisade gränsövergångarna mellan Norge och Dalarna och Värmland.

Även fortsättningsvis finns det undantag från inreseförbudet, se alla undantag på polisen.se 

Beslutet gäller till och med den 31 mars 2021.

Beslutet gäller dessa vägar från norska gränsen och 10 meter in i Sverige:

 • Länsväg 1047 i Lima, Malung-Sälens kommun
 • Länsväg 1048 i Lima, Malung-Sälens kommun
 • Länsväg 501 vid Töcksfors, Årjängs kommun
 • Länsväg 611 i Töcksfors, Årjängs kommun
 • Vägen i Mon Södra Moröset i Töcksfors, Årjängs kommun
 • Länsväg 631 i Skillingsfors, Eda kommun
 • Länsväg 863 i Charlottenberg, Eda kommun
 • Vägen i Lersjön i Charlottenberg, Eda kommun
 • Vägen i Lidbrovattnet i Skillingsfors, Eda kommun
 • Vägen i Lina i Charlottenberg, Eda kommun
 • Vägen i Tallbråten i Åmotsfors, Eda kommun.
 • Länsväg 869 i Gunnarskog, Arvika kommun
 • Länsväg 947 i Östmark, Torsby kommun
 • Länsväg 950 i Torsby, Torsby kommun
 • Länsväg 961 i Bograngen, Torsby kommun
 • Länsväg 964 i Medskogen Bograngen, Torsby kommun
 • Riksväg 62 i Höljes, Torsby kommun
 • Länsväg 1056 i Särna, Älvdalens kommun
 • Riksväg 70 i Idre, Älvdalens kommun.

Dela inlägget

Relaterade inlägg