Kommunen har beredskapslista för byte av arbetsuppgifter under rådande pandemi

Maria Jonasson arbetar på kommunen som lönespecialist. Tidigare jobbade hon inom hemtjänsten i Lima, dit hon innan jul återvände för att hjälpa till eftersom arbetssituationen där är pressad, på grund av pandemin. Maria är en av de drygt trettio personer som finns med på kommunens beredskapslista.

Sten-Inge Eriksson är kommunens tillförordnade personalchef. Han förklarar att man från personalkontoret skickat ut en förfrågan till alla förvaltningar om det finns personal hos dem som har någon form av vårdutbildning eller erfarenhet av att jobba i vården. Frivilligt har sedan dessa fått sätta upp sitt namn på en beredskapslista.

– Vi har ungefär 900 anställda personal och efter förfrågan resulterade listan i cirka 30 personer som kan tänka sig att byta arbetsuppgifter och hoppa in i vården för att hjälpa till. Så långt det går försöker man att lösa vakanser med hjälp av de vikarier som finns, men när det inte går finns listan till hands.

Hitintills har en kommunanställd på listan kallats in till tjänstgöring, det är Maria Jonasson. Hon arbetar som lönespecialist och har tidigare jobbat inom hemtjänsten i Lima.

Maria Jonasson arbetade fyra dagar på sin gamla arbetsplats på Hemtjänsten i Lima.

– Vi fick skriva upp oss på en lista på jobbet om vi hade tidigare erfarenhet av att jobba i vården, vilket jag hade. Någon vecka innan jul ringde de från bemanningsavdelningen och frågade om jag kunde ställa upp. Jag kollade så att mina åtaganden på min ordinarie arbetsplats på lönekontoret var klara och sedan slutade det med att jag jobbade fyra dagar precis före jul på min gamla arbetsplats i Hemtjänsten i Lima.

Att få en inblick i hur man jobbar inom vården i dessa tider var lärorikt menar Maria. Jämfört med när hon jobbade (hon slutade 2019) är det nu extra hårda hygienrutiner och man jobbar ständigt med visir. Hon är oerhört imponerad av att vårdpersonalen orkar med.

– Jag skulle rekommendera de som får möjligheten att prova på att göra inhopp. Dels är det en hjälp till vården och dels får man en väldigt bra förståelse för hur deras arbetssituation är just nu.

Sten-Inge berättar att om den rådande situationen skulle förvärras kommer man att använda beredskapslistan i större utsträckning, men än så länge har det inte behövts.

För att kunna hantera personalsituationen under pandemin har man också möblerat om en del på socialförvaltningen.

– Att möblera om bland arbetsuppgifter stör den ordinarie verksamheten, så vi gör det med viss försiktighet, men om det handlar om att rädda liv så tvekar vi inte, säger Sten-Inge.

Dela inlägget

Relaterade inlägg