Endast 159 enskilda firmor i Dalarna har ansökt om stöd för ekonomiska tapp under pandemin, men det finns ännu tid!

Den 9 november 2020 fattade regeringen beslut om ett omsättningsstöd på 5 miljarder riktat till de som har enskild firma, då många av dessa drabbats hårt ekonomiskt till följd av coronapandemin. Ansökningarna till stödet handläggs av Länsstyrelsen och trots att de från början tog hjälp av flera företagarorganisationer såsom länets Näringslivskontor, ALMI, Coompanion, Region Dalarna, Svenskt Näringsliv och Företagarna för att sprida budskapet om stödet, var det få näringsidkare som sökte. Fram till mitten av december hade runt 500 ansökningar inkommit och man valde då att gå ut med ytterligare information.

Tidningen har varit i kontakt med några enskilda företagare i kommunen varav vissa inte har haft kännedom om stödet och vissa tyckte att det var för krånglig ansökningsprocess. Kritik har även riktats mot stödet från enskilda näringsidkare i övriga Dalarna att man är rädd för att göra fel och bli återbetalningsskyldig.

Mikael Selander är avdelningschef och ansvarig för hanteringen av omsättningsstödet vid Länsstyrelsen i Dalarnas län. Han säger till Malungsbladet:

– Initialt fick vi en del kritik för att det var krångligt, men då ändrade vi en del och lade till information. Nu får vi inte längre telefonsamtal kring detta. Jag tror att det nu är relativt enkelt att fylla i uppgifterna och är det så att man missat något i sin ansökan så tar våra handläggare kontakt med företagen så de får chans att komplettera.

Första delen av stödet är uppdelat i tre stödperioder: mars–april 2020, maj 2020 och juni–juli 2020. Regeringen har nu även beslutat om ett omsättningsstöd även för perioden augusti-december 2020 och inom en snar framtid kommer man gå ut med startdatum för den ansökningsperioden. 

Efter informationsinsatsen i december har ytterligare ansökningar inkommit till Länsstyrelsen, men fortfarande inte så många som man trott.

– Det finns många olika typer av stöd om man tappat intäkter på grund av coronaviruset, allt från omställningsstöd till korttidspermittering. Jag tror det kan vara svårt att se skillnad på dem och därför missar man just detta stöd som enbart är till för de med enskild firma.

Ovan: Inkomna ansökningar till Länsstyrelsen fram till den 6/1, 2021.

Man har i dagsläget beslutat i 89 % av de inkomna ärendena (ansökningarna).

Det går att få upp till 75 procent i ersättning av omsättningstappet (upp till 120 000 kronor). Om företag inte söker upp till den beslutade summan om 5 miljarder kommer dessa medel att åter hamna i statskassan. Stödet söks via Boverkets hemsida och sista dag för att ansöka om stöd är den 31 januari 2021.

Dela inlägget

Relaterade inlägg