Region Dalarna förbereder för vaccinering mot covid-19

Tidigast i januari 2021 kommer Region Dalarna att påbörja vaccinering mot covid-19. De som behöver vaccin mest kommer att erbjudas det först.
 Ett intensivt arbete pågår för att alla i Dalarna ska kunna erbjudas en effektiv, smittsäker och avgiftsfri vaccination mot covid-19,säger Sofia Jarl (C), ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden.

I nuläget går det inte att boka något vaccin mot covid-19, varken för enskilda patienter eller vårdgivare. När det blir dags kommer det att finnas information på 1177.se om vilka grupper som erbjuds vaccin och hur man ska göra för att få vaccinet.

– Vaccination är frivilligt och handlar om att skydda sig själv och andra mot svår sjukdom, säger Anders Lindblom.

– Vi arbetar för att alla i Dalarna ska få möjlighet att vaccinera sig mot covid-19 men de med störst behov får vaccinet först. Man ska vara medveten om att vaccineringen kommer att ske stegvis under många månader och att det är ytterst viktigt att alla fortsätter ta ansvar och följer rådande rekommendationer under en lång tid framåt, säger Anders Lindblom, smittskyddsläkare.

Prioriterade grupper erbjuds vaccin först
Folkhälsomyndigheten har tagit fram nationella prioriteringar som styr i vilken ordning vaccineringen ska göras utifrån aktuell kunskap och erfarenhet av sjukdomen covid-19. Principen är att vaccinering erbjuds efter behov, det vill säga de med störst behov erbjuds vaccin först. Folkhälsomyndigheten bedömer att dessa grupper bör prioriteras för vaccin mot covid-19:

· personer som är 70 år och äldre

· personer med bakomliggande medicinska tillstånd som ökar risken för allvarlig covid-19 sjukdom

· personal inom hälso- och sjukvård samt äldrevård och omsorgspersonal, så att de som vårdas skyddas mot smitta från personalen.

Därefter kommer vaccination av den övriga vuxna befolkningen från 18 års ålder bli aktuell.

– Vaccination av riskgrupper kommer att ske på vårdcentral och personer som bor på kommunernas särskilda boenden kommer att vaccineras på plats vid sitt boende. Var allmänheten ska vaccineras är inte klart, all samlad information om vaccin och var man kan vaccinera sig kommer att finnas på 1177.se, säger Anders Lindblom.

Avgiftsfri covid-19-vaccinering för invånarna i Dalarna
– Det är viktigt att vaccinet görs tillgängligt för alla, ingen ska behöva avstå vaccination mot covid-19 på grund av ekonomiska skäl. Vi kommer därför lägga ett förslag om avgiftsfri covid-19-vaccination till regionstyrelsens möte den 14 december, säger Sofia Jarl.

Folkhälsomyndigheten har i uppdrag från regeringen att ta fram en nationell plan för vaccination mot covid-19. Förberedelser för införsel av vaccin, lagring och distribution görs på nationell nivå och regionerna ansvarar för lokal logistik och genomförande av själva vaccineringen.

Det är inte klart än vid vilken tidpunkt godkänt vaccin levereras till Sverige, men Folkhälsomyndighetens bedömning är att det kan bli i januari 2021.

De olika vaccinerna genomgår säkerhetsprövningar i flera steg och ska godkännas på europeisk nivå där även svenska Läkemedelsverket ingår innan de levereras till Sverige. Regeringen har beslutat att Sverige ska delta i EU-kommissionens gemensamma upphandlingar av vacciner och beslutar i samråd med Folkhälsomyndigheten vilka vacciner Sverige tar in.

Folkhälsomyndigheten fördelar sedan vaccin till alla regioner och därefter kan Region Dalarna börja erbjuda vaccin till de prioriterade grupperna.

Region Dalarna planerar för att kunna starta upp vaccination mot covid-19 tidigast i januari 2021.

Region Dalarna förbereder för effektiv vaccination
Inom Region Dalarna pågår olika typer av förberedelser för att kunna erbjuda vaccin på ett effektivt och smittsäkert sätt. Det handlar bland annat om planering av logistik, distribution och det praktiska genomförandet av vaccinationen. Regionen förbereder också för att olika vacciner kan passa olika prioriteringsgrupper, att vaccin kan behöva förvaras på olika sätt och behöva ges i en eller två doser. Förberedelser görs även för att leveranser och därmed tillgången till vaccin i länet kan bli ojämn över tid.

Region Dalarnas organisation för att möta covid-19
Just nu pågår förberedelser i Region Dalarna. Arbetet leds av vaccinationssamordnare Olof Ehrs. I arbetet deltar: Smittskydd Dalarna, distriktsläkare, läkemedelsförsörjningen, läkemedelsavdelningen, upphandlingsavdelningen, chefläkare, IT-avdelningen samt kommunikationsenheten.

Regionen har fortlöpande informationsutbyten med bland andra Folkhälsomyndigheten, SKR, Socialstyrelsen, Läkemedelsverket och samtliga regioner kring hanteringen av covid-19 vaccinering.

Region Dalarnas uppgift är att göra Dalarna till en ännu bättre plats att leva på. Vi ansvarar för hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik, hjälpmedel, folkhögskolor och arbetar med folkbildning, forskning, folkhälsa och kultur. Vi arbetar också med utvecklingsfrågor inom infrastruktur, näringsliv, arbetsmarknad och miljö. Tillsammans arbetar vi för ett hälsosamt Dalarna!

Dela inlägget

Relaterade inlägg