Malung har inte större problem med droger, än andra orter i samma storlek

Droger finns på alla orter i Sverige. Undersökningar kring detta görs ständigt av polisen och andra instanser som alla samarbetar för att motverka drogproblem. Tittar man på dessa undersökningar från fem eller tio år sedan ser man ingen större skillnad på siffrorna – de är tämligen konstanta, sett till hur många som missbrukar. Det kan komma toppar och dalar, men i snitt är läget det samma, både regionalt och nationellt sett.

Lowe Hulterström arbetar som kommunpolis i lokalpolisområde Mora, där sju kommuner ingår. Hans arbetsområden är Malung-Sälens och Vansbro kommun. I rollen som kommunpolis jobbar han strategiskt med analyser, lägesbilder, samverkan med skolor, lokala företagare och i kommunens lokala Brottsförebyggande råd (BRÅ). I sitt arbete får han och hans kollegor stöttning av övriga poliser som i störst utsträckning har hand om den operativa delen av polisarbetet. Lowes lägesbild av droger i Malung är tydlig:

– Malung har inte ett större problem med droger än någon annan ort i landet med samma storlek. Droger blir ett problem när det övergår i missbruk och när det kryper ner i åldrarna. De stora problemen börjar när man inte längre har pengar att betala drogerna med, man blir skuldsatt och börjar i värsta fall begå stölder eller langa. En ökning av missbruk på den nivån finns inte i Malung.

Lowe berättar att det finns droger i Malung och att de som hamnat i missbruksproblem ofta är de som syns ute på gatorna. Dock finns det droger även bland andra grupper och i unga åldrar, förmodligen även på gymnasie- och högstadieskolan, där det ännu inte lett till ett missbruk. Och förhoppningsvis inte gör det heller. 

– Ju tidigare man börjar, desto större risk att fastna i det, men i Malung är det inte ett ökande problem bland ungdomar, vad vi kan se.

Lowe Hulterström är kommunpolis i lokalpolisområde Mora.

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällefrågor gör nationella skolundersökningar av bland annat droganvändning i Sverige och de visar att just användningen av droger ligger på samma nivå som det gjort länge, däremot är debuten att dricka alkohol framskjuten. Även den senaste luppundersökningen (där man synar avgränsade områden) som gjordes lokalt på Malung 2019 visade på en senare alkoholdebut.

I enstaka fall kan droger förekomma i mycket unga åldrar, men dessa fall är svåra för polisen att följa, då de oftast bara gör första ingripandet, vartefter ärendet hamnar i socialtjänstens system. Vad polisen i vårt område vet finns inga minderåriga narkotikakurier i Malung.

Ingen ökning av droger i Malung går alltså att konstatera, men det betyder inte att man inte jobbar för att ändå åstadkomma en minskad användning av droger.

– Varje månad skickar kommunen, efter att ha frågat alla sina förvaltningar, en lägesrapport till Länsstyrelsen och denna bild diskuteras vid våra BRÅ-möten. Det ger oss en bra indikation på om det är på väg att öka eller inte. Vi får också information från skolan och från socialtjänstens individ- och familjeomsorg (IFO), som också är till stor nytta när vi analyserar läget.

Polisen arbetar mest mot de som levererar narkotikan, mer sällan mot dem som den säljs till, men när detta händer kallas det ringa narkotikabrott, vilket oftast leder till böter. Högre upp på straffskalan hamnar langning, som kan leda till fängelse. I landets mindre lokalpolisområden finns det sällan poliser med specialkompetens mot narkotika.

– Hos den lokala polisen får vi varje vecka direktiv på vad vi ska inrikta oss på för olika frågor, men det handlar också om varje enskild polis egenintresse att jobba med det som de bedömer är viktigt, under den tid som de inte är ute på uppdrag som de fått från ledningscentralen.

Lowe skulle önska att det fanns en polispatrull på plats i varje kommun, men det är tyvärr långt ifrån hur verkligheten ser ut idag. Under vintersäsongen bemannas dock Sälenfjällen upp med flera patruller för att kunna vara till tjänst för den utökade befolkningsmängd som vår kommun då får.

I arbetet med att motverka droganvändning bland både vuxna och barn samarbetar polisen med kommunen, skolan, socialtjänsten, Länsstyrelsen, lokala företagare, nattklubbsägare och ordningsvakter, som är underställda polismyndigheten. Men den kanske viktigaste samarbetspartnern är allmänheten.

De vanligast förekommande drogerna i Sverige och i Malung är cannabis, hasch, amfetamin, tramadol och kokain. Hur snabbt de gör en människa beroende är väldigt olika, men det kan gå väldigt fort. Den största plattformen för försäljning idag är sociala medier. Där kan man vara anonym både som säljare och köpare. Foto: Polismyndigheten.

– Som kommunmedborgare kan man alltid tipsa polisen och anmäla brott. Man kan ringa våra tipsnummer, men man kan också gå in på vår hemsida och klicka sig fram till vår tipssida. Det är tipsen som kommer in till oss, som gör att vi kan ingripa. Om brott inte anmäls så säger statistiken att det i aktuell kommun inte finns några brott och då kan frågan väckas varför det behövs fler poliser där. Det är jätteviktigt att tipsa och anmäla, men man behöver inte ingripa, det är vårt jobb. Som tipsare kan man alltid vara anonym.

Gällande drogproblem bland ungdomar spelar naturligtvis föräldrarna en stor roll när det handlar om att upptäcka problemen i tid.

– Slutar barnet eller tonåringen med en aktivitet som hen hållit på med länge, sjunker skolresultaten drastiskt eller byter hen umgängeskrets, så är det värt att nysta vidare i de frågeställningar som uppstår. Det behöver såklart inte handla om droger, men det är ofta en indikation på att något inte är som det ska. Det är bra att försöka ha koll på vad barnen gör när de är ute på nätet och informera sig om vilka situationer de kan hamna i där. Det handlar inte om att anklaga dem utan om att vara delaktig i deras vardag.

Mycket brottslighet av idag finns på nätet, det handlar inte bara om narkotika. Barn och ungdomar är extra utsatta då det är deras största kommunikationskanal.

Under pandemin har polisen märkt att leveransen av droger in i landet har minskat på grund av stängda gränser. Tillgången minskar då och efterfrågan ökar, vilket gör att priset på gatan ökar. Droghandel styrs alltså i mångt och mycket av vad som händer i samhället i stort. På bilden syns cannabis. Foto: Polismyndigheten.

TIPS!
Vill man sätta sig in mer i frågan kring problemet har Lowe några tips:
– Radiodokumentären ”Tramadoltjejer” i tre avsnitt, som finns att lyssna till på SR Play.
”Gamer” program i P1. Det handlar om hur sociala medier på verkar ungdomar och individer.
– Maria Dufvas bok ”Värsta, bästa nätet!”, som bland annat handlar om nätmobbing, näthat och hur förövare använder sig av nätet får att få kontakt med barn- och ungdomar.

 

Dela inlägget

Relaterade inlägg