Markägare kan komma att få ersättning för nekad avverkning av sin fjällnära skog

I början av september, mitt under då rådande septemberjakt, inventerade Länsstyrelsen den så kallade fjällnära skogen som finns i Dalarna, Västerbotten, Jämtland och Norrbotten. Uppdraget fick de med kort varsel från Naturvårdsverket. Fältarbetet med inventeringen är klart och nu påbörjas ett nationellt arbete för att sammanställa hur man ska hantera all den kunskap man skaffat sig.

Fjällnära skog är stora naturskogar som inte varit kalavverkade och vanligen har endast ringa påverkan av äldre tiders huggningar. I dessa skogar finns goda förutsättningar för ett rikt biologiskt liv och de erbjuder upplevelserika miljöer för människors friluftsliv. Själva fjällen i Dalarna är oftast skyddade, men den fjällnära skogen är inte skyddad i lika hög grad.  

Inventeringen visar att det i Sverige finns över 500 000 hektar skyddsvärd (på grund av sina höga naturvärden) produktiv skog i områden nära fjällvärlden. Av dessa finns 13 700 hektar i Dalarna och cirka 5000 i Malung-Sälens kommun. Ungefär 30% av den totala arealen i nämnda landskap är privatägd. Övriga delar ägs av Sveaskog, BillerudKorsnäs och besparingsskogar.

Lennart Bratt var en av Länsstyrelsens inventerare i detta uppdrag och han berättar att samarbetet med jägarna fungerade bra, trots att de var ute under pågående jakt:

– Vad jag vet så var det en inventerare som kom samtidigt som ett jaktlag. Han flyttade då till ett annat ställe den dagen. Om vi fått information om att ett jaktlag fanns i det aktuella området så tog vi antingen kontakt med dem eller så förflyttade vi oss till andra platser.

Syftet med inventeringen har varit att se vilka naturvärden som fanns i dessa skogar och de visade sig, som väntat, vara väldigt höga.

Vilken betydelse har denna inventering för den private skogsägaren?

– Det ger en indikation om att den fjällnära skogen blir prioriterad om frågan om ersättning uppkommer. Idag kan en skogsägare få svaret: Nej du får inte avverka din skog i detta fjällnära område – med påföljden att man inte får någon ekonomisk vinning av sin skog. Svaret i framtiden kan också bli nej, men däremot får man sannolikt en ersättning för sin skog som motsvarar minst det värde man skulle få vid en avverkning, säger Lennart.

Dela inlägget

Relaterade inlägg