Sälenfjällen förbereder för att coronasäkra vintersäsongen

Inför den kommande vintern jobbar nu alla anläggningarna i Sälen för att på bästa sätt möjliggöra en bra och säker vistelse, med tanke på Corona, för sina gäster och medarbetare. Och för lokalbefolkningen.

Under september månad har Destination Sälenfjällen bjudit in till flera samrådsmöten där kommunrepresentanter, regional och lokal ledning för sjukvården, näringslivsrepresentanter på regional nivå och ansvariga från hotell- och restauranger kommer att medverka.

Som Norra Europas största alpina skidområde är det viktigt att vi har en samsyn inför vintern för att skapa trygghet och säkerhet för alla i Sälenfjällen. Att ha en dialog med berörda aktörer, lära av tidigare erfarenhet och agera därefter är oerhört viktigt, säger Anders Bjernulf, vd för Destination Sälenfjällen i ett pressmeddelande.

Den 8 september hölls ett inledande dialogmöte där bland annat Region Dalarnas smittskyddsläkare Anders Lindblom och SLAO (Svenska Skidanläggningars Organisation) deltog.

Ännu ingen snö på högfjället, men arbetet med att coronasäkra fjällvärlden är i full gång.

– Våra gästers och medarbetares välbefinnande kommer i första hand och vi kommer säkerställa att vår miljö är trygg och säker för alla som besöker oss och som arbetar hos oss i vinter. Här är det viktigt med ett gemensamt förhållningssätt till coronasituationen för alla berörda i Sälenfjällen. Vi hann ju redan i vintras g­enomföra ett antal försiktighetsåtgärder för att hantera köbildning och trängsel även om alpin skidåkning i sig är en kontaktfri utomhusaktivitet, säger Jonas Bauer, destinationschef för SkiStar Sälen.

Den 17 september hålls ett uppföljande möte och i oktober är målet att en färdig samsyn ska finnas klar. I denna finns förhoppningsvis konkreta åtgärder att redovisa.

Hundfjällets backar ligger än så länge öde. Om några månader är utsikten en helt annan.
Dela inlägget

Relaterade inlägg