Största läsekretsen i området

Malungsbladet delas ut i ca 12 000 exemplar varje utgivningsvecka. Malungsbladet ges ut onsdagar, 45 – 47 veckor om året till alla hushåll och företag i Malung-Sälens Kommun, Äppelbo, Vansbro, Venjan, Kättbo, Gävunda och Norra Klarälvdalen.

 

Utgivningsplan

* Manusstopp = Datum för manusstopp, gäller till och med klockan 12.00.

 

Vecka Tema Manusstopp* Utgivningsdatum
22 2018-05-25  2018-05-30
23 2018-05-29 OBS! tisdag kl. 16.00 2018-06-05 tisdag
24 2018-06-07 OBS! torsdag kl. 12.00 2018-06-13
25 2018-06-13 OBS! onsdag kl. 12.00 2018-06-20
26 2018-06-20OBS! onsdag kl. 12.00 2018-06-27
27 2018-06-27 OBS! onsdag kl. 12.00  2018-07-04
28 2018-07-04 OBS! onsdag kl. 12.00 2018-07-11
29 2018-07-11 OBS! onsdag kl. 12.00 2018-07-17
30-32 Semesterstängt