Största läsekretsen i området

Malungsbladet delas ut i ca 12 000 exemplar varje utgivningsvecka. Malungsbladet ges ut onsdagar, 45 – 47 veckor om året till alla hushåll och företag i Malung-Sälens Kommun, Äppelbo, Vansbro, Venjan, Kättbo, Gävunda och Norra Klarälvdalen.

 

Utgivningsplan

* Manusstopp = Datum för manusstopp, gäller till och med klockan 12.00.

 

Vecka Tema Manusstopp* Utgivningsdatum
50 2017-12-08  2017-12-13
51  2017-12-15  2017-12-20
52 Mellandagsrea  2017-12-19   2017-12-27
1    Ingen utgivning
2  2018-01-04 2018-01-10
3  2018-01-12  2018-01-17
4   2018-01-19  2018-01-24
5  2018-01-26  2018-01-31
6  2018-02-02   2018-02-07