Största läsekretsen i området

Malungsbladet delas ut i ca 12 000 exemplar varje utgivningsvecka. Malungsbladet ges ut onsdagar, 45 – 47 veckor om året till alla hushåll och företag i Malung-Sälens Kommun, Äppelbo, Vansbro, Venjan, Kättbo, Gävunda och Norra Klarälvdalen.

 

Utgivningsplan

* Manusstopp = Datum för manusstopp, gäller till och med klockan 12.00.

 

Vecka Tema Manusstopp* Utgivningsdatum
17 2018-04-20 2018-04-25
18 2018-04-25 OBS! onsdag   2018-05-02
19 2018-05-04 Jubileumsnummer/Dubbelnummer  2018-05-09
20 Ingen utgivning!
21 2018-05-18 2018-05-23
22 2018-05-25  2018-05-30
23 2018-05-30 OBS! onsdag  2018-06-05 tisdag
24 2018-06-08 2018-06-13
25 2018-06-15 2018-06-20