Största läsekretsen i området

Malungsbladet delas ut i ca 12 000 exemplar varje utgivningsvecka. Malungsbladet ges ut onsdagar, 45 – 47 veckor om året till alla hushåll och företag i Malung-Sälens Kommun, Äppelbo, Vansbro, Venjan, Kättbo, Gävunda och Norra Klarälvdalen.

 

Utgivningsplan

* Manusstopp = Datum för manusstopp, gäller till och med klockan 12.00.

 

Vecka Tema Manusstopp* Utgivningsdatum
3    2018-01-12    2018-01-17
4    2018-01-19    2018-01-24
5    2018-01-26    2018-01-31
6    2018-02-02    2018-02-07
7    2018-02-09    2018-02-14
8   2018-02-16    2018-02-21
9   2018-02-23     2018-02-28
10   2018-03-02    2018-03-07
11   2018-03-09    2018-03-14