Största läsekretsen i området

Malungsbladet delas ut i ca 12 000 exemplar varje utgivningsvecka. Malungsbladet ges ut onsdagar, 45 – 47 veckor om året till alla hushåll och företag i Malung-Sälens Kommun, Äppelbo, Vansbro, Venjan, Kättbo, Gävunda och Norra Klarälvdalen.

 

Utgivningsplan

* Manusstopp = Datum för manusstopp, gäller till och med klockan 12.00.

 

Vecka Tema Manusstopp Torsdagar kl.12.00 om inget annat anges Utgivningsdatum
22 2019-05-23 2019-05-29 Dubbelnummer
23 Ej utgivning
24 2019-06-05 OBS! Onsdag  2019-06-12
25 2019-06-12 OBS! Onsdag 2019-06-19
26 2019-06-19 OBS! Onsdag  2019-06-26
27 2019-06-27 2019-07-03
28 2019-07-04 2019-07-10
29 2019-07-09 2019-07-16
30 Semesterstängt