Största läsekretsen i området

Malungsbladet delas ut i ca 12 000 exemplar varje utgivningsvecka. Malungsbladet ges ut onsdagar, 45 – 47 veckor om året till alla hushåll och företag i Malung-Sälens Kommun, Äppelbo, Vansbro, Venjan, Kättbo, Gävunda och Norra Klarälvdalen.

 

Utgivningsplan

* Manusstopp = Datum för manusstopp, gäller till och med klockan 12.00.

 

Vecka Tema Manusstopp* Utgivningsdatum
11 2018-03-09 2018-03-14
12 2018-06-16 2018-03-21
13 2018-03-23 2018-03-28
14 Ingen utgiving
15 2018-04-06  2018-04-11
16 2018-04-13  2018-04-18
17 2018-04-20 2018-04-25
18 2018-04-25 OBS! onsdag  2018-05-02
19 2018-05-04 Jubileumsnummer/Dubbelnummer  2018-05-09