Största läsekretsen i området

Malungsbladet delas ut i ca 12 000 exemplar varje utgivningsvecka. Malungsbladet ges ut onsdagar, 45 – 47 veckor om året till alla hushåll och företag i Malung-Sälens Kommun, Äppelbo, Vansbro, Venjan, Kättbo, Gävunda och Norra Klarälvdalen.

 

Utgivningsplan

* Manusstopp = Datum för manusstopp, gäller till och med klockan 12.00.

 

Vecka Tema Manusstopp Torsdagar kl.12.00 om inget annat anges Utgivningsdatum
13 2019-03-21 2019-03-27
14 2019-03-28 2019-04-03
15 2019-04-04 2019-04-10
16 2019-04-11 2019-04-16
17 Ej utgivning
18 2019-04-25  2019-04-30
19 2019-05-02 2019-05-08
20 2019-05-09 2019-05-15
21 2019-05-16 2019-05-22