Största läsekretsen i området

Malungsbladet delas ut i ca 12 000 exemplar varje utgivningsvecka. Malungsbladet ges ut onsdagar, 45 – 47 veckor om året till alla hushåll och företag i Malung-Sälens Kommun, Äppelbo, Vansbro, Venjan, Kättbo, Gävunda och Norra Klarälvdalen.

 

Utgivningsplan

* Manusstopp = Datum för manusstopp, gäller till och med klockan 12.00.

 

Vecka Tema Manusstopp Torsdagar kl.12.00 om inget annat anges Utgivningsdatum
44 2018-10-25  2018-10-31
45 2018-11-01  2018-11-07
46 2018-10-11  2018-10-17
43 2018-11-08 2018-11-14
47 2018-11-15 2018-11-21
48 2018-11-22 2018-11-28
49 2018-11-29 2018-12-05
50 2018-12-06 2018-12-12
51 2018-12-13 2018-12-19