Lever Majblomman än?

Lever Majblomman än?

Längst ned på sidan finns en film om Majblommans verksamhet.

Säkert har du någon gång köpt en majblomma som du satt fast på jackan eller väskan. Eller kanske köpte du det stora klistermärket och fäste det på cykeln eller bilen? I Malung-Sälens Kommun är det idag mestadels scouterna som säljer blomman, men även skolklasser från Lima, Sälen och Rörbäcksnäs. På grund av Coronaviruset är årets försäljning framskjuten till september, men trots det kommer lokalföreningen – tack vare en solid ekonomi – ändå ge bidrag till de som ansöker under sommaren.

– Vi kommer att kunna ge bidrag precis som vanligt till kläder, presenter, cyklar, skor, sovsäckar, ryggsäckar eller vad det nu kan vara som de sökande är i behov av. Syftet med Majblommans verksamhet är att hjälpa. I och med att det är barn som säljer blomman så brukar vi säga att det är ”barn som hjälper barn”, säger Ewa Andersson.

Många av de som söker har ofta ett funktionshinder som gör att kostnaderna för familjen är större än för en vanlig familj. De sökande kan också ha en svår familjesituation på grund av t.ex. lång arbetslöshet eller långtidssjukskrivning.

Majblomman 2020.

– Förr i tiden var det vanligast att man fick bidrag om man hade någon sjukdom och då behövde man inte ansöka bidraget, så är det inte längre. Idag arbetar Majblomman för att motverka barnfattigdom och alla barn som har ett behov kan ansöka, berättar Terese.

Majblommans centralorganisation stöder lägerverksamheter runtom i landet och även forskning. De lokala föreningarna ger penningbidrag direkt till dem som behöver.

– Behovet består oftast i att familjen inte har råd att köpa vardagliga saker som behövs för att barnet ska kunna delta i aktiviteter precis som alla andra, en lägeravgift till exempel. Det enda som krävs är en underskrift av en vuxen som känner barnet väl, t.ex. en lärare, assistent, ledare eller liknande. Alla ansökningar behandlas under sekretess, nämner Anna.

Styrelsen för Majblomman i Malung: Anna Skytt, Terese Bustad, Ewa Andersson och Lilleba Sjöberg. Saknas på bilden gör Jan Kapla.

Den lokala föreningen i Malung-Sälen, som funnits sedan 1956, har legat på ungefär samma årliga utdelningsnivå under senare år, runt 20 000 kr.

– Vi vill att fler ska veta att vi finns, att möjligheten att ansöka om bidrag finns och vi ser gärna att fler som är i behov söker. Vi vill gärna hjälpa till! Det är viktigt att inte bara barnen själva utan även skolor, fritidshem och liknande känner till oss, för att de i sin tur ska kunna tipsa barnen eller föräldrarna, säger Lilleba.

Har man inte möjlighet att köpa själva blomman kan man ge frivilliga bidrag till Majblomman eller bli månadsgivare. På deras hemsida finns information om hur man i så fall går till väga och formulär för att ansöka om bidrag.

Om nu någon undrade…svaret på frågan om Majblomman ännu lever är tveklöst:

– Ja, den lever! I allra högsta grad.

Alla Majblommor sedan begynnelsen 1907.

HISTORIA
Majblomman startades 1907 av Beda Hallberg. Hon var engagerad inom Göteborgs frivilliga fattigvård under slutet av 1800-talet och början på 1900-talet. Efter Majblommans framgångar blev Beda uppmärksammad och hyllad, både nationellt och internationellt. Hon blev som enda kvinna nominerad vid stadsfullmäktigevalet i Göteborg 1912, vilket är anmärkningsvärt då kvinnor inte hade rösträtt vid den tiden. Uppmärksamheten Beda fick valde hon att använda till att sprida Majblommans budskap.

De första blommorna kostade 10 öre, vilket är ungefär vad ett ägg kostade på den tiden. Men det var inte alla som trodde på Bedas idé om att en insamling grundad på 10-öresgåvor skulle vara lönsam. Samma personer tvivlade dessutom på att de 100 000 blommorna som Beda ville beställa skulle gå åt. Trots allt tvivel och motstånd kunde man i maj 1907 läsa:

”Den blå blomman har vunnit en seger. Hela staden hyllar den. Öfverallt, hvart man kommer, ser man den på rockslag och kappor, i halsdukar och schalar. Affärsmannen, tjänstemannen, arbetare, gubben och barnet, konduktören i spårvagnen, polisen, kajåkaren, kusken –alla bär blomman och känner i luften att alla äro glada öfver att få vara med. Det är idealet bland idéer: enkel, entusiasmerande och gifvande”.

Källa: majblomman.se

Beda Hallberg.

ÅRETS BLOMMA
Årets Majblomma är brandgulrosa och designad av 12-åriga Elin Eisele från Alingsås. Hon valde färgerna för att hon tycker de är fina och för att de sticker ut. Hon tycker det är viktigt att sticka ut för att få fram barnens rättigheter och hon har själv sålt Majblommor. Hon idrottar mycket och vet att det kan vara dyrt med utrustning och tycker det känns bra att via Majblomman kunna hjälpa till, så att fler får råd.

Elin Eisele har designat årets blomma. Foto: Rasmus Brandin.