Sälens by får sin efterlängtade lekplats!

Sälens by får sin efterlängtade lekplats!

I åratal har invånarna i Sälens by väntat och längtat efter en lekplats, värd sitt namn. Nu har de äntligen fått sina önskningar hörsammade. Nästa höst ska därför en alldeles ny lekplats, belägen i direkt anslutning till hängbron på östra sidan av älven, invigas. Temat för lekplatsen blir Gustav Vasa.

När man står på ytan för den planerade lekplatsen snett mittemot Olnispagården, bakom Sälenhallen ser man den på avstånd uppe i skogen på andra sidan älven – Vasastenen. Precis vid den platsen sägs det att Gustav Vasa blev upphunnen av de två skidande Morkarlarna… och resten är historia. Flaggvimplarna vajar i vinden bredvid stenen och det är nästan så att man kan känna historiens vingslag. Det gör det lätt att förstå varför man valt lekplatsen tema.

Långt bak i horisonten (i den röda cirkeln), till vänster, syns två flaggstänger. Mitt emellan dem står Vasastenen.

Kicki Aronsson är ordförande i Sälens Byagrupp, som varit drivande i frågan.

– Det är superkul att vi nu får en lekplats! Vi har länge saknat en naturlig mötesplats här i byn. Tidigare har vi ofta fått till svar att det finns många fina lekplatser vid anläggningarna på fjället, men det är ju långt ifrån samma sak som att vi nu får den mitt i byn.

Kicki Aronsson och Agnetha Åhs-Sivertsen sitter med i Sälens Byagrupp som har drivit frågan om att få en lekplats till Sälen.

Kommunen kommer att bygga lekplatsen och står för finanserna. Viktor Nodén är projektledare och berättar att man just nu är mitt uppe i projekteringen.

– Denna fråga har dragit ut på tiden då vi har haft svårt att hitta en passande markyta som vi äger och som passar för ändamålet. Det lyckades vi heller inte med, men har nu istället skrivit ett arrende- och ansvarsavtal med Transtrands Besparingsskog, som äger den aktuella marken, säger Viktor.

Idag är det grått och tråkigt på platsen, men om några veckor kommer grönskan här att explodera och det blir en riktigt fin bakgrund att vila ögonen på. Och så kan man höra historens vingslag slå.

Hittills har man hunnit med två projekteringsmöten där även representanter från Byagruppen sitter med. Målsättningen är att börja med markarbeten nu till sommaren och att börja bygga de lekhus som ska finnas på lekplatsen, under hösten. Montering av byggnader sker under sommaren, 2022.

– Det är många olika platser som har diskuterats, berättar Agneta Åhs-Sivertsen, men ju mer man tänker på det, desto bättre känns det att den hamnade just här. Här finns närheten till idrottshallen och vill man ta en fika är det nära att knalla över bron till Olnispa. Dessutom ligger den trafiksäkert. Som pricken över i är här också en fantastisk utsikt över älven.

Att temat blev just Gustav Vasa grundar sig naturligtvis i att han figurerat i trakten och att han haft en stor betydelse både för området Sälen och för Sverige i stort.

– Temat hör väl ihop med bygden. Vi hoppas att detta ska bli en lek- och läropark med historisk anknytning, där man känner de forntida vindarna. På fjället finns det kommersiella och här nere i byn finns det genuina för bygden häromkring, fortsätter Agneta.

Det finns redan modeller och skisser på lekhus och andra objekt i parken. Det är dock en lång process att ta sig igenom de kommunala kvarnarna och se vilka alternativ det finns ekonomiska medel för. Byggprocessen innehåller också en del murning som är tidskrävande. Precis som vid lekplatsen i Grönlandsparken i Malung är det Lekplatsbolaget och Mosjön som kommer att utföra arkitekt- respektive byggnationsarbetet.

– Vi hoppas och tror att platsen kommer att tilltala både barn och vuxna och att många kommer att använda lekplatsen. Den blir ett trevligt besöksmål för skolan och biblioteket kan använda den ur kulturell synpunkt, eftersom här kommer finnas mycket historia. Vid de olika objekten är tanken att det ska finnas beskrivande texter. Kanske även någon digital variant, där man också kan se bilder från förr i tiden. Bollen över vad och hur mycket som byggs ligger hos kommunen, säger Kicki.

Vid den röda ringen till höger kommer lekplatsen att ligga. Bara ett stenkast från Vasastenen (röda ringen till vänster) på andra sidan älven.

På skisser som Kicki och Agneta visar syns bland annat ett skepp i miniatyr, ett slott, en talarkulle och en midsommarstång i tidsenlig anda, från första hälften av 1500-talet. Kanske kommer inte alla föreslagna objekt att finnas på plats när allt är klart, men för att nå trädtopparna måste man, som bekant, sikta mot stjärnorna.

Agneta och Kicki efterlyser hjälp från ortsbor för att få till den rätta känslan på lekplatsen.

– Vi tar gärna emot saker och ting som är gamla och som kan utgöra någotsånär tidsenlig rekvisita till barnen, när de ska leka bland Gustav Vasas hus. Allt från kittlar, tunnor, tråg och slevar till knap, nagel, tampar, block och talja eller andra skeppsdetaljer är vi tacksamma för, säger Agneta.

Har man någon gammal kista, små möbler, uttjänta mynt eller saker som kan liknas vid kyrksilver liggandes ute i något uthus uppmanar de till att lämna in det till Byagruppen, så lovar de att det kommer till användning.

– Vi tvivlar kanske på att någon har kanoner eller kanonkulor liggandes, även om vi gärna skulle ta emot det också. Däremot borde det finnas gamla mattor, bonader och någon liten gammal vedkubbe ute i stugorna, som man kan tänka sig att sponsra lekplatsen med. Ju fler grejer vi lyckas få tag på, desto roligare blir det för barnen.

I dagsläget är lekplatsen i ett planeringsstadium, men om alla planer går i lås kommer det garanterat att bli en riktigt fin och populär träffpunkt vid hängbron i Sälen. Lekplatsens totala yta är planerad att blir runt 1200 kvadratmeter.