I Malung finns 45-50 mil skoterleder: ”Det är inga problem att få till en dagstur”.

I Malung finns 45-50 mil skoterleder: ”Det är inga problem att få till en dagstur”.

Några av eldsjälarna i Malungs skoterklubb Erik Oskarsson, Lollo Bertilsson och Karl-Gunnar ”KG” Karlsson önskar att de hann vara på fler ställen och sladda skoterleder, men då de är så få lägger de fokus först och främst på huvudlederna. De skulle gärna göra fler och nya leder, men högst prioritet har säkerheten på de redan befintliga lederna, som sträcker sig mellan 40-50 mil.

Hela förra hösten renoverades leder, broar sattes upp och extra skyltar anbringades på en del ställen där det var nödvändigt. De två senaste åren har runt 1200 ledkryss monterats för att tydliggöra ledernas sträckning, 400 av dessa har satts upp i år och arbetet fortsätter hela tiden.

– Vår strävan är säkra leder. En säker led är bättre än en fin led. Det ena behöver inte utesluta det andra, men i dagsläget är det säkerheten som prioriteras. Broarna gör att det blir lättare att ta sig fram så man inte behöver leta alternativa vägar, när vattenståndet hela tiden blir högre. Vi har byggt 8 stycken de senaste åren, säger Lollo.

Lars-Olof "Lollo" Bertilsson, Erik Oskarsson och Karl-Gunnar "KG" Karlsson är tre av skoterklubbens eldsjälar.

Att åka över sjöar är ett ansvarstagande som varje enskild skoterförare själv gör. Malungs Skoterklubb undviker i möjligaste mån att sätta markeringar på sjöar, de försöker märka upp lederna runtom sjöarna istället.

– Skulle vi sätta markeringarna över isen innebär det att vi skulle behöva provborra och det hinner vi helt enkelt inte med, säger KG.

Nybyggd bro bortanför Hånäset, på väg mot Klacken.

Vintertid kör tiotalet eldsjälar i klubben ut ved till 7-8 olika slogbodar som finns utplacerade på lederna, men den huvudsakliga sysslan när snön ligger djup i markerna är självklart att sladda leder.  

– Många tror att vi är anställda och har betalt för att sladda, men så är det inte. Intäkterna som klubben får via medlemsavgifterna och försäljningen av ledkartor som trycks i ny upplaga vartannat år går till att betala bensinen när vi sladdar lederna. Om man jämför med för några år sedan så är det mycket bättre idag, då det finns tiotalet personer som sladdar anslutningsleder själva, säger KG som själv varit ledansvarig i Sälen i över 25 år.

Idag finns runt 40-50 mil leder i Malungsområdet, så att få till en heldagstur är inga problem för den som känner för det. Skoterklubben har arrangerat gemensamma aktiviteter förr om åren, men det kräver ork och kraft från någon som organiserar och tar tag i det. Att åka och se Vasaloppet ”live” är exempelvis en tradition sedan 30 år tillbaka och på sportlovet brukar de också kunna ordna någon gemensam tur – Klacken är då ett populärt utflyktsmål. Dit planeras en tur nu under vårvintern, men allt hänger på vädret.

– Ingen kommer om vädret är fel, även om vi har korv för 200 personer. Spontanevent är därför det som brukar funka bäst. Om man inte känner till lederna är det tryggt att få åka tillsammans med någon som gör det. För ett par år sedan hade vi förberett en skoterorientering i samarbete med OK Skogsmårdarna, men den töade tyvärr bort. Det vore roligt att testa igen, konstaterar Erik.

Klacken med dess brandvaktartorn.

Denna vinter har de märkt ett litet uppsving för skoteråkandet, troligtvis tack vare snömängden som i år är god, till skillnad från förra året.

– Det har varit mycket skotrar ute i vinter, det är roligt! Många gör en tur till Lisskogsåsen och äter en bit mat, eller till Digerberget. Det finns många alternativ att välja på. Det vore kul om vi blev några fler medlemmar så fler kunde hjälpas åt att hålla lederna fina och på sikt kanske vi till och med skulle kunna anställa någon, hoppas Erik.

Utsikt från tornet.

I nuläget lånar klubben gärna ut någon av sina sladdar, som finns utspridda lite här och där i området, när andan faller på hos någon som har lust att åka ut och underhålla en specifik led. En dunk bensin ingår då i utlåningen.

I samband med skoteråkning talas det ibland om buskörning och bristande skotervett. De är bekanta begrepp även för Malungs Skoterklubb.

– Folk ringer till oss och meddelar att folk åkt än här och än där, men vi kan dessvärre inte göra något. Det måste polisanmälas och får inte polisen någon anmälan så ser de heller inget problem. Än så länge är vi förskonade från förbud här i Malung, medan man i Sälen tvingats införa lokala föreskrifter. I grunden är det terrängkörningslagen som gäller överallt, men folk har olyckligtvis dålig koll på den, berättar KG.

Solnedgång vid Anundberget.

Ser klubbens medlemmar någon som beter sig illa så försöker de informera om vad som gäller, ibland funkar det, ibland inte. Tyvärr är det som på många andra ställen även i skotervärlden – det är ett fåtal som förstör för alla. Det allra sämsta, tycker Lollo, Erik och KG är när det körs skoter inne i samhället, ibland rakt genom Grönlandsparken.

– Vilka regler som gäller här finns att läsa på vår nya hemsida. Vi har till exempel fått dispens från kommunen att åka på älven fram till klockan 22 på kvällen, men inte senare. Den regeln ska vi värna om, så vi får behålla den, avslutar Lollo.

Skoterklubben förfogar över:
3 kombisladdar
2 snowmovers
3 sladdar (modell enklare)

I Malung finns mer än 1000 registrerade skotrar.
Skoterklubben har 300 medlemmar, varav drygt 40 bor utanför kommunen.

Lederna är 2 meter breda och tillåter närvaro av två- och fyrbenta vänner, samt skidor.

En självklarhet kan tyckas, men tål att påminnas om när man vistas i naturen även på vintern:
Ta med er skräpet hem!

HISTORIA
Malungs Skoterklubb bildades 1975, då första mötet hölls på Byråsen.
Man har under åren satsat på att åstadkomma en ringled runt Malung, från Yttermalung till Malungsfors. Allt sedan dess har man med ideellt arbete byggt broar, röjt, anordnat utflykter och utfört nödvändiga serviceinsatser. Under en storhetstid fanns även en tävlingsverksamhet och flera återförsäljare för skotrar i Malung.

FINASTE SKOTERTURERNA I MALUNG
Enligt Erik:
En tur till Klacken en vacker vinterdag. Det gamla brandtornet, brandvaktarkojan och slogboden som står där sköts om av skoterklubben. Leden dit går från Grimsåker, förbi Kvarnstensbrottet, via Örsåsen fram till Klacken.

Enligt Lollo:
Att åka via Hånäset och Nyselen upp till Gustav Adolfsstugan.

Enligt KG:
Det är fantastiskt vackert vid de stora kölarna vid Lysjön och Lyberget, man passerar flera fina fäbodar på vägen.

Här nedan tipsar de om ytterligare några fina utflyktsmål.