Verksamheterna på Buskgården och Dagcenter flyttar till Storbyn

Verksamheterna på Buskgården och Dagcenter flyttar till Storbyn

Hyreskontraktet för Dagcenters nuvarande lokal i centrala Malung, bredvid Hagaområdet, gick ut i november. Kostnaderna var enligt socialchef Bahman Alami orimliga och det var därför aldrig aktuellt att förlänga kontraktet. Brukarna på den dagliga verksamheten som bedrivs på Buskgården har decimerats under pandemin, varvid Hemtjänsten Södras personal tillfälligt flyttat in där. Nu finns beslut på att de skall stanna där permanent och Buskgårdens och Dagcenters verksamheter ska flytta till andra lokaler på Storbyn. Detta väcker kritik från föräldrahåll.

– Pandemiföljderna tvingade oss att flytta hemtjänstens personal till Buskgården. De är ganska många och vi är väldigt sårbara om vi skulle få in smitta i deras lokaler.

Första förslaget var att flytta de båda verksamheterna och även ”Träffen´s” verksamhet till Normarks lokaler, då den lokalen ägs av kommunen. Den aktuella lokalen skulle byggas om för att anpassas utifrån verksamhetens behov. Förslaget utreddes under hösten i en process där personalen representerades av fackliga representanter och samråd fördes med den organisation som representerar brukarna: FUB.

– Jag tycker att vi hade en bra delaktighet från både brukarorganisation och personal. Socialnämnden behandlade ärendet och deras sammantagna bedömning var att inte gå vidare med förslaget. Den främsta orsaken till detta var avståndet från centrum som bedömdes vara för långt.

Har det funnits en dialog med föräldrar innan beslut om en flytt?
– Brukarna representerades ej av föräldrar i denna process utan av brukarorganisationen, de har därför inte haft samma delaktighet som brukarorganisationen.

Bahman poängterar att lokalerna på Storbyn är tillfälliga.

– Det är inte tänkt att lokalerna på Storbyn ska vara permanenta. Vi ville hitta en permanent lokal som ligger centralt, men vi lyckades inte, då blev Storbyn aktuellt. Vad tillfälligt betyder kan jag tyvärr inte säga i dagsläget, men vi ser inte dessa lokaler som en långsiktig lösning. Vi har ständig dialog med fastighetschefen för att hitta en bättre och långsiktig lösning för verksamheten.

För närvarande är verksamheterna stängda på grund av den pågående flytten, men ambitionen är att öppna dem igen den 11:e januari.

Rutiner är a och o för många av de som finns inom verksamheten på Buskgården och Dagcenter. Dessa rubbas i och med en flytt och deras mående kan försämras. Hur kommer man att hantera det?

– Ja, det stämmer och det är jättetråkigt. Deras rutiner har dessvärre redan drabbats på grund av pandemin och självklart kommer även flytten att påverka. Vi kommer försöka göra det så bra som möjligt för att effekterna inte ska bli så kännbara. Vi vill minimera konsekvenserna så gott det går.

Vad kommer flytten att kosta?
– I de nya lokalerna kommer kostnaden, efter en del anpassningsbyggnationer, att ligga på drygt 500 000 kronor per år, vilket är betydligt lägre än vad det kostat innan. Permanenta lokaler kommer att kosta mer, det är vi medvetna om, men också beredda på.

Bahman är osäker på om man kommer kunna erbjuda samma omfattning av verksamheterna under den kommande våren, som man kunde innan pandemin. Restriktionen om att vistas så få personer i samma lokal som möjligt gör det svårt.

– Vi beaktar pandemiaspekten och vill möta behoven så riskfritt som möjligt. Vi vill inte skapa smittspridning det vore förödande om vi får smitta i verksamheterna.