Uppfriskande debatt om 2022 års budget i gårdagens kommunfullmäktige: ”Äntligen finns ett ekonomiskt utrymme för att föra en politisk debatt kring budgeten – det är riktigt roligt!”

Uppfriskande debatt om 2022 års budget i gårdagens kommunfullmäktige: ”Äntligen finns ett ekonomiskt utrymme för att föra en politisk debatt kring budgeten – det är riktigt roligt!”

Sammanlagt behandlades 27 punkter på dagordningen i ett kommunfullmäktige som pågick i 3 timmar och 20 minuter, inklusive paus, under måndagskvällen. Lägg därtill att vissa av punkterna innehöll fler underliggande frågor än själva rubriken. Punkten som tog överlägset längst tid i anspråk, i form av en debatt var nummer sju: ”Verksamhetsplan och Budget 2022-2025 KS/2021:12”

Den som följt kommunfullmäktiges sammanträden via TV Malungs sändningar vet att det senaste året tämligen sällan bjudit in till några längre debatter, bortsett från vindkraftsfrågan, men inte heller där har debatterna varit speciellt långvariga. Annat var det under gårdagskvällen när budgeten inför nästa period debatterades. Det var riktigt uppfriskande att lyssna till våra lokala politiker som alla verkade trivas med att spela ping-pong-bollar mellan och mot varandra. Debatten blev aldrig hätsk, men ändå lyckades alla som deltog att föra fram sina åsikter genom att ibland dela ut kängor åt än det ena, än det andra hållet.

Kommunalrådet Hans Unander yrkade på bifall för kommunstyrelsens förslag till budget för 2022.

– Det är inget självändamål att göra en budget, vi gör det för att vi vill ha en bra kommun så att folk vill leva och bo här. Vi vill ha en bra utvecklande skola och effektiva verksamheter för vår befolkning. Vi har budgeterat ett resultat på 14-15 miljoner, vilket vi tror att vi behöver för att göra de investeringar vi vill. Vi fokuserar fortsatt på en ekonomi i balans, som gör att vi långsiktigt blir en stark och stabil kommun. Vi sätter verksamhetsmål före skattesänkningar.

Hans Unander (S). Arkivbild

Det sistnämnda som en passning till moderaternas Mikael Östling som i sitt förslag till förändringar i budgeten yrkat på en skattesänkning med 50 kronor. De föreslog också det de menade var en mindre sänkning av socialnämndens budget och en mindre ökning av Barn- och Ungdomsnämndens budget, men en betydligt lägre summa för Kultur- och Fritidsnämnden.

– En tredjedel av verksamheten inom Kultur- och fritidsnämnden är lagstadgad, nämligen bibliotekens. Övrig verksamhet är kommunen inte skyldig att ha. Vi menar att förenings- och kulturbidrag ska ligga hos nämnderna, men i den här kommunen tas tydligen de besluten av kommunstyrelsen. Vi yrkar också på lägre budget till kommunstyrelsen, vilket inte är någon större förändring jämfört med föregående års resultat. När det gäller den föreslagna skattesänkningen så sades det av din företrädare Hans, att skattehöjningen som han införde bara var tillfällig. Den är fortfarande kvar.

Mikael Östling (M). Arkivbild

Talarlistan fylldes därefter på där repliker och genmälen på varandras repliker duggade tätt. Hans Unander undrade hur moderaterna tänkt sig att till exempel stadsbyggnadsnämnden skulle klara sig med mindre pengar, vilka tjänster hade man då tänkt ta bort? Mikael Östling replikerade med att man bör budgetera efter vad man tror är realistiskt och inte med att göra ett par miljoner i plusresultat, år efter år, som man gjort inom byggnadsnämnden.

Centerns Pär Kindlund påminde om de stora underskott som man brottats med under många år, utan att något hände, utförsbacken fortsatte. Nu, menade han, har majoriteten vänt den stora atlantångaren och de sista åren har kommunens ekonomi istället visat på överskott. Resan dit har varit tuff och inneburit stora varsel som påverkat verksamheterna i framför allt kommunstyrelsen och kultur- och fritidsnämnden.

– Den här resan måste fortsätta tills vi är i mål, än är vi inte framme. Vi måste fortsätta hålla ekonomin i schack, vi har inte större marginaler i dagsläget.

Pär Kindlund (C). Arkivbild.

Carina Albertssson (S) opponerade sig mot att Mikael Östling använde sig av procentsatser i sina beräkningar istället för faktiska siffror.

– Genom att jobba med procentsatser får du det att låta som det inte handlar om så mycket pengar, men det gör det. Du kanske behöver en liten räknelektion?

– Jag tror inte att en socialdemokrat ska lära en moderat att räkna, replikerade Mikael. Jag använder procentsatser för att de alltid är likvärdiga. Med procentsatser visar man förändringen i förhållande till det man har.

Åsa Hedlöf (S) argumenterade för vikten av att fortsätta stimulera föreningarna i bygden.

– Föreningsbidragen är ack så viktiga i en sådan kommun som vi har. De är viktiga för att stimulera en meningsfull fritid för oss som bor här och ni, moderaterna, vill dra in föreningsstödet. Det vore döden för flera föreningar i kommunen, eller för våra bygdegårdar. Jag vill återigen påminna om att kultur- och fritidsförvaltningen redan genomgått ett stålbad där 7 tjänster drogs in och vi lever fortsatt snålt, än idag.

Lars-Erik Bech (V). Arkivbild.

Lars-Erik Bech (V) konstaterade förnöjt att det var roligt att se att den svenska skolan fungerar, eftersom den lyckats lära ut både faktiska siffror och procentsatser. Han yrkade på bifall till kommunstyrelsens budgetförslag med tillägget att 4,5 miljoner av kommunens överskott ska delas ut till barn- och ungdomsnämnden, för att den svenska skolan ska fortsätta att fungera bra.

– Vi måste sätta ungarna först i den här kommunen. Det är viktigare med bra skolgång än en sänkt skatt.

Förslaget att 4,5 miljoner extra från överskottet skulle utfalla till BUN röstades ned av fullmäktige, efter votering.

Thomas Ericsson (L). Arkivbild.

Thomas Ericsson (L) höll med om att skattesatsen i kommunen är hög, det var inget snack om den saken. Ändå menade han att det fanns en bra verksamhetsplan och budget för kommande år. De satsningar som kommunen står inför kräver denna budget och en skattesänkning är därför omöjlig, just nu. Ett viktigt fokus just nu är att få hjulen att snurra ytterligare och skapa verksamheter. De bidrag man gav till föreningslivet förra året har hjälpt många föreningar att överleva pandemin.

Ytterligare tiotalet minuter med munhuggning, kryddad med ironi från de olika debattörerna, flöt på, vilket fick Hans Unander att sända ut ett tack till alla närvarande:

– Tack för den här debatten – det här är riktigt roligt! Äntligen finns det ekonomiskt utrymme för att ha riktigt politisk debatt kring dessa frågor, det gläder mig!

Som slutkläm bjöd Mikael Östling på de efterfrågade faktiska siffrorna.

– 2020 hade kommunstyrelsen en budget på 84 miljoner kronor. Inför 2022 ligger den budgeten på 92 miljoner, ni har alltså gjort ett tillägg på 8 miljoner på 2 år. Det är inte vi som har dragit ned budgeten – det är ni som har gjort en stor höjning.

Punkt nummer sju på dagordningen röstades till slut igenom, efter votering från moderaterna och budgeten för 2022 godkändes av fullmäktige.