Trots corona: Limatvätten miljonsatsar på ny mangelutrustning

Trots corona: Limatvätten miljonsatsar på ny mangelutrustning

Veckan före Vasaloppet förra året nådde Limatvätten sitt ”all-time-high” då de tvättade över 50 ton tvätt på en vecka. Veckan därefter slog coronan till och då hotellkedjor är deras största kundkrets är det lätt att förstå vad som hände… Produktionen började dala och sjönk snabbt, som ett rinnande vattenfall. Personalen permitterades fram- och tillbaka i omgångar och under mars, april och maj tappade de mellan 80-90% av sin omsättning. Ändå väljer de nu att satsa, i storleksordningen fyra miljoner, på en helt ny mangelutrustning. Friskt vågat, kan tyckas, men det finns ordentlig med planering och förberedelser bakom det gemensamma familjebeslutet, i Dalarnas största hotell- och restaurangtvätteri.

Tack vare de statliga stöden i form av korttidspermittering, omställningsstöd och så kallad hyresstödsrabatt har de klarat sig under pandemin. De har även nyttjat möjligheten att få anstånd med skatter, vilket har fungerat som en slags likviditetsförsäkring.

– De här stöden tillsammans har räddat oss, till att börja med under våren, men även senare under hösten, när andra vågen kom. Vi hade en ganska bra sommar, nästan i nivå med en normal sommarperiod. Troligtvis var det tack vare att man släppte på resereglerna och många hemestrade. Jag vet att till exempel Grövelsjön har aldrig haft så många gäster, de hade en 65% ökning, säger Hans Andersson, VD för företaget.

Limatvättens lokaler ligger i Ärnäs, Lima.

Det ligger nära till hands att tro att Sälenfjällen med alla dess hotell är tvätteriets största marknad, men det är fel. Fjällanläggningarna är naturligtvis en stor del av marknaden, men huvudmarknaden sett över hela året är Siljanregionen, Falun och Borlänge.

Begreppet hemester har delvis spelat in när man tagit beslutet att satsa in i framtiden.

– Vi tror på att det kommer att vända så småningom, Coronan kan inte hålla på hur länge som helst. Vi tror att folk som förra året hemestrade har insett att det kanske inte är så dumt att tillbringa sin semester här hemma i Sverige och efterfrågan på hotellboende, vars linne vi tvättar, kommer att öka, berättar Marianne.

Ägarfamiljen: Mamma Marianne, Eric, Lina och pappa Hans.

Något annat som ligger till grund för deras storsatsning är att en generationsväxling ligger för dörren.          Limatvätten startades 2000 av pappa Hans och mamma Marianne. Nu står barnen Lina och Eric redo att ta över.

– Vi har länge velat uppdatera vår maskinpark med en ny mangelutrustning och det känns bra att göra det när mamma och pappa fortfarande är starkt delaktiga i verksamheten. Det kommer att kräva en hel del jobb att flytta och installera den nya utrustningen, då är det bra att de, med sin erfarenhet, är nära till hands, konstaterar Lina.

Från dess att företaget startade har alltid miljö- och hållbarhet varit viktiga ledord. Tvätteriet håller en standard som gör att de är både ISO- och Svanenmärkta, vilket också ställer krav på dem i fortsättningen. Kunderna är idag mycket miljömedvetna och ställer krav, även de. Ytterligare ett par anledningar till deras investering.

– Genom de nya mangellinjerna kommer vi att höja kvaliteten, effektiviteten och minska energiförbrukningen. Manglar alstrar mycket värme även när de står still, men de nyare modellerna kan behålla värmen på ett energisnålt sätt, vilket gör att vi kommer att minska energiförbrukningen radikalt, berättar Eric.

I bakgrunden syns det långa tvättröret och i taket syns tvättsäckarna som laddas med tvätt, vilken sedan töms rakt ner i tvättröret.

Sedan våren 2020 körs alla företagets sex lastbilar på fossilfritt HVO-bränsle och de letar ständigt lösningar på hur de kan förbättra sitt hållbarhetsarbete. De ser just nu över möjligheten att packa hotellens bäddset i textilpåsar, istället för plastpåsar. För tre år sedan inleddes ett samarbete mellan företaget Reused Remade och Rikstvätt, som är en rikstäckande organisation som Limatvätten tillhör.

– Textilier slits ut med tiden, de blir trasigt och de får fläckar. Vi har gissningsvis mellan två och tre ton linne varje år här som vi förut skickade iväg till behövande eller i värsta fall slängde, vilket kändes hemskt. De senaste åren har dock efterfrågan på kasserat linne ökat i och med trenden ”reuse-remade”, vilket är jättebra. Det betyder att vårt kasserade linne numera går till företaget Reused Remade som tillverkar bärkassar för bland annat Systembolaget. Det känns riktigt bra att det kommer till användning, säger Marianne.

Den återbrukade kassen av sänglinne som finns att köpa på systembolaget.

Organisationen Rikstvätt innefattar 16 olika tvätterier och är Sveriges största i sitt slag. Tillsammans omsätter tvätterierna cirka 1 miljard varje år och har cirka 800 anställda. Organisationen tecknar riksomfattande avtal med inköpsorganisationer och hotellkedjor, exempelvis Best Western och Choice Hotels. Hans är sedan två år tillbaka styrelseordförande i Rikstvätt Sverige AB.

– Alla inköp görs gemensamt för tvätteriern­a, så vi kan pressa priserna. Om det uppstår ett problem hos någon medlem så kliver de andra in och hjälper till. Här i Lima hade vi till exempel stängt en månad för något år sedan på grund av en brand i grannlokalen, men det var aldrig något som kunderna märkte av, då vi kunde tvätta vidare på ett annat tvätteri, berättar Marianne.

Den här mangeln kommer att bytas ut mot en nyare variant som är betydligt mer effektiv.

Hans menar att Rikstvätt varit företagets stora lycka och han tycker det är roligt att de får vara med som en av de drivande krafterna, efter drygt 20-talet år i branschen.

Det första året som Hans och Marianne drev Limatvätten, tvättades runt 45 ton tvätt. Det är vad de idag tvättar på en vecka.

– Det har varit en utveckling utan dess like! Idag tvättar vi ungefär 1600 ton per år. Vi hoppas att stämpeln som ”tvättstuga”, som vi hade på oss från början nu har försvunnit. Vi började vår verksamhet i den gamla tvättstugan i Risätra så det är inget konstigt att man såg oss som det, men idag är vi någonting helt annat – ett modernt tvätteri, konstaterar Marianne.

– Vi fick faktisk bekräftat så sent som strax före jul, då vi hade besök av Certifieringsinspektionen för ISO, att vi är bland Sveriges absolut bästa och finaste tvätterier. Många andra tvätterier som varit hit säger också att vi har det snyggt, prydligt och ordning och reda i våra lokaler. Det är givetvis jätteroligt att höra, säger Hans.

Tre glada medarbetare vid inmatningen, på andra sidan av mangeln.

Ett modernt och välrenommerat tvätteri alltså, som nu Lina och Eric är på väg att ta över och förvalta. Marianne och Hans har redan gått ned i tid och planen är att Hans innan året är slut ska kliva tillbaka som VD. Han har andra uppdrag utanför företaget som han ska ägna sig mer åt och ett av Mariannes mest omtycka ”uppdrag” redan nu är att ta hand om barnbarnen. Dock kommer de inte att lämna verksamheten helt, utan blir kvar som anställda.

– Vi vill inte släppa något som vi jobbat med och för så länge, framhåller Hans.

Det verkar som att både Hans och Marianne är trygga i att deras ungdomar tar över. De har förmodligen rätt, då det inte verkar saknas drivkraft i varken Lina eller Eric. Lina berättar hur de senaste året insett att de varit lite för beroende av endast en bransch, i deras fall hotell- och restaurangbranschen. När de upptäckte detta gjorde de något åt det.

Lina förevisar tvättröret och talar om vad vi ser på de olika övervakningsskärmarna.

– Vi fick ett litet wake-up-call under början av pandemin och började även tvätta arbetskläder och mattor, för att ha fler ben att stå på ifall en bransch drabbas hårt av något oförutsett. Idag tvättar vi en hel del mattor och arbetskläder och kunderna är mycket nöjda, säger Lina.

Reservlösningar blir mer och mer viktigt ju större krav kunderna ställer på leveranssäkerheten. I deras lokaler i Ärnäs finns redan ”hängslen och livrem” för det mesta och fler är på gång. Det är ofta teknikern och Uppfinnar-Jocke, alias Eric, som står bakom den tekniska utvecklingen av dem.

– Reservlösningarna måste vi ha lite beroende på att vi geografiskt ligger där vi gör. Vi har inte tid att kalla in reparatörer långt bort ifrån, utan Eric är vår reparatör, säger Marianne.

Sorteringsstationen, som Eric byggt själv.

Under en rundvandring i tvätteriet visar det sig att Eric utvecklat tekniska lösningar för både det ena och det andra. Hela sorteringsstationen, som skulle kostat flera hundra tusen om han inte gjort det själv, till exempel. Likadant har han, tillsammans med Hans, byggt ett vattensystem (av gamla mjölktankar för övrigt) där det använda vattnet i tvättprocessen dels används för att återanvändas efter rening, dels för att värma upp nytt vatten. Återvinningssystem för värmen har också byggts som värmer upp lokalerna och även andra hyresgästers lokaler.

De nya mangellinjerna, i vilken de investerar hela 25 procent av sin omsättning, drygt fyra miljoner, är redan beställd. Leverans är planerad till maj månad och om allt går som det ska är de installerade till midsommar så att de är färdiga att börja köra när högsäsongen drar igång.

Om miljö- och hållbarhet tidigare varit viktiga ledord bör nog Limatvätten lägga till ytterligare ett i sin affärsplan, nämligen framtidstro.

Ordning och reda. Något som de blivit kända över i tvätterisverige.

FAKTA
– 2000 startade Limatvätten (från en tidigare andelstvätts-förening).
– 2013 investerades i ny tvätteknik och flytt till helt nya lokaler.
– En normal tvättmaskin som du har hemma gör av med ungefär 15 liter vatten per kilo tvätt.
– Ett så kallat tvättrör som man använder på Limatvätten gör av med 3-4 liter vatten per kilo tvätt.
– Energiförbrukningen är närmare 50% mindre i ett tvättrör än i en traditionell tvättmaskin.
– Man måste tvätta minst 20 ton per vecka för att det ska vara lönt att använda denna teknik.
– 20 ton tvätt är ungefär lika med 20 000 påslakan.
– Limatvätten har 6 lastbilar av olika storlekar, alla är miljöklassificerade.
– Limatvätten har 13 personer som är fast anställda och 7-8 personer som extrapersonal under högsäsongerna som är sommar och vinter.