Paus i vägbygget i Lima efter fynd av fornlämningar

Paus i vägbygget i Lima efter fynd av fornlämningar

Förra veckan hörde Länsstyrelsen av sig till Trafikverket, om att det eventuellt fanns fornlämningar i marken på Risätergärdet, där det nu håller på att schaktas för den nya vägsträckningen. På uppdrag av Länsstyrelsen kallades arkeologer från Dalarnas Museum till platsen för att göra utgrävningar och dokumentera.

Greger visar den mörkare jorden där han skrapat. Det är denna som ofta avslöjar att det finns något annat än det "vanliga" under matjorden.

Byggentreprenören Entry fick planera om och flytta en del resurser, både maskiner och personal, för att ge möjlighet för arkeologerna att arbeta. Länsstyrelsen står för de kostnader det innebär att genomföra den arkeologiska undersökningen.

– Utredningar och undersökningar görs alltid inför vägbyggen och har så gjorts även här. Just detta område har av någon anledning missats. Att gräva upp hela sträckan för en vägbyggnation i förväg är en omöjlighet, så man måste räkna med att sådant här händer. Det viktiga är att vi under bygget inte förstör något som först måste dokumenteras, säger Lars-Erik Håkansson, Trafikverkets projektledare.

Arne Skottheim bistår arkelogerna, i grävmaskinen.

Det kan hända att fler fynd påträffas under vägbyggets gång, därför kommer troligen någon sakkunnig person att finnas på plats vid framtida schaktning, för att handläggningen ska gå snabbare. Länsstyrelsen är den tillsynsmyndighet som bevakar kultur- och naturvärden och som bedömer var på sträckan dessa lämningar i så fall kan förmodas finnas.  

Greger och Lee arbetar sig ned i gropen, centimeter för centimeter i jakt på lämningar som kan avslöja hur gammal den förmodade källaren är.

På onsdagsförmiddagen träffar Malungsbladet arkeologerna Greger Bennström och Lee Widegren Lundin som är i full färd med att gräva med spadar och spatlar någon meter ner i marken. I den stora gropen syns något som för den oinitierade kan liknas vid en stenmur.

– Vi är rätt säkra på att detta är någon form av källare. Kanske till ett boningshus, men det är lite oklart, det kan även röra sig om en jordkällare. Vi har hittat det vi tror är en smedja, lite längre norrut, eftersom där fanns kol. Sot, slagg och glödskal. Vi hoppas kunna hitta något längre ned i golvet som gör att vi kan åldersbestämma den här lämningen, säger Greger.

Stenmuren avslöjar att det är just en källare det handlar om.

Deras förhoppning om att hitta något bruksföremål är dock inte jättestort. De har en teori om att gårdarna för längesedan låg närmare älven, men att folket efterhand flyttat längre ifrån vattendragen för att ge plats till odlingsmark. Vid flytten längre upp mot skogen tog man med sig allt som fanns på gården.

– Har vi tur så kanske vi hittar någon skärva av keramik som vi kan åldersbestämma med hjälp av dekor eller liknande, förklarar Greger.

GPS-instrumentet har centimeterprecission.

Intill den stora gropen finns en mindre, vilken man tror är någon form av fundament till en spis. Greger och Lees arbete består i att dokumentera allt de hittar i såväl skrift som bild. Dessutom kan de med hjälp av en mycket finkänslig GPS, som kan bestämma en plats med centimeterprecisson, kartlägga platsen in i minsta detalj.

På förmiddagen kunde de konstatera att muren var 8 decimeter hög. Och då var de inte klara med grävningen.

Dalarnas Museum har varit med i provgrävningarna innan vägbygget startades, på platser där de trott att lämningar kan finnas. Just på detta område tänkte man sig inte att hitta något, men kan nu konstatera att ett fynd är gjort.

– Jag tror att vi är klara här under morgondagen, så på måndag kan förmodligen vägbygget fortsätta här, säger Greger.

Schaktningen av den nya vägsträckningen har kommit en bit på väg.

Stefan Fors som är projektledare hos entreprenören Entry bekräftar att de har planerat och styrt om några maskiner och några arbetare, så gott det går:

– När Länsstyrelsen tar kontakt med oss i sådana här ärenden är det viktigt att vi inte hindrar deras arbete. Så fort vi får klartecken från dem att återuppta arbetet på platsen igen, kommer vi att göra det.

Enligt Lars-Erik Håkansson kommer denna paus i bygget inte att äventyra den planerade sluttiden sommaren 2023, som man ser det just nu.

Lars-Erik Håkansson, projektledare på Trafikverket.