Oklara besked till föräldrar från politikerna om Malungsfors Skola

Oklara besked till föräldrar från politikerna om Malungsfors Skola

Efter uppskjutet möte på grund av Corona kunde politiker och föräldrar till sist träffas förra veckan i Forsgläntan, för att dryfta varandras åsikter. Diskussionerna var heta och efter att några dagar passerat och man hunnit smälta beskeden, väcker frågan om flytten av klass 4-5 till Malung inför höstterminen 2022, fortfarande en hel del känslor.

Ordföranden i Barn- och Ungdomsnämnden Sofia Söderström (S) var en av de politiker som var på plats under mötet.

– Våra meningsskiljaktigheter handlar om att man från föräldrarnas håll inte förstår brådskan med flytten till tillfälliga lokaler. Jag uppfattade inte att någon var emot själva stadieindelningen, som är ett vallöfte från vår sida.

Sofia Söderström (S). Arkivbild

Från föräldrahåll menar man att frågan har ett mycket bredare perspektiv än själva skolan och att man fragmenterat frågan till att bara handla om skolan för att kringgå den större frågan som handlar om hela byns och i förlängningen: landsbygdens utveckling och överlevnad.

– När vi efterfrågar en risk- och konsekvensanalys som berör vad som händer med byn på sikt om skolan försvinner, blir svaret att en sådan analys inte ligger på nämndens ansvar. BUN har i uppdrag att lösa skolfrågan, punkt. Den risk- och konsekvensanalys som de säger sig ha gjort handlar just om skolan och under mötet framkom att den gjorts med kort varsel och utifrån ett oklart beslutsunderlag, säger Kerstin Wikers Persson, förälder till två av barnen som är elever på Malungsfors skola.

Utemiljön på Malungsfors skola är mycket omtyckt.

Sofia Söderström uttrycker att det inte finns någon avsikt att lägga ned Malungsfors skola, då den är väl fungerande och har en fantastisk utemiljö.

– Det ligger inte på vår politiska agenda att lägga ned Malungsfors skola. Jämfört med skolor som lagts ned i andra byar har Malungsfors ett helt annat elevunderlag, som är betydligt större.

Hon har rätt i att meningsskiljaktigheterna till mångt och mycket handlar om brådskan. Föräldern Johan Holmudd känner maktlöshet.

Johan Holmudd längst till vänster. Arkivbild.

– Det jag inte förstår är att man tycker det är ett bättre alternativ att sätta barnen i tillfälliga lokaler som kan visa sig bli baracker utanför Centralskolan, än att nyttja de redan befintliga, anpassade lokalerna som finns i Malungsfors. Varför kan man inte vänta med flytten, åtminstone tills den nya skolan är byggd? Det som kanske är allra mest frustrerande är att de inte kan presentera några förslag på hur de ska lösa flytten, det verkar som om ingen vet hur det kommer att bli.

Sofia Söderström bekräftar den bilden.

– Att inte veta hur det blir är det politiska dilemmat. Vi måste ta beslut på ATT något ska göras. Däremot HUR det ska göras är upp till professionen att utreda, vilket de inte kan göra innan det finns ett beslut. Jag förstår frustrationen och oron, men det är tyvärr så den politiska gången fungerar och den styrs av budget. Brådskan med flytten handlar om att vi i förra valet lovade att se till att stadieindelningen blir verklighet och då vill vi att klasserna 4-6 jobbar tillsammans redan från början, innan den nya skolan är färdigbyggd.

Malungsfors Skola

Vid det allra första föräldramötet i Forsgläntan som hölls i slutet av april kom frågan om ekonomi upp till diskussion. Gör kommunen detta för att spara pengar?

– Det är en anledning, bekräftar Sofia. Vi sparar in en lärartjänst, vilket motsvarar ungefär 500 000 kronor. Dessutom tror vi att kvaliteten på utbildningen blir bättre när vi övergår till ett ämneslärarsystem, där respektive lärare har kompetensen att undervisa i det aktuella ämnet.

Föräldern Jack Dickenson köper inte det resonemanget.

– Det är bra att man äntligen erkänner att det handlar om pengar, men…! Om nu BUN måste spara 13 miljoner totalt, så känns det som att 500 000 inte spelar en jättestor roll. Men politikerna resonerar som att det är många bäckar små som gäller… Hänsyn till barnens bästa och att följa Barnkonventionen ser ut att vara mindre viktigt. De kan inte garantera en bra lösning, vilket gör att det känns som att våra barn hamnar i ett experiment.

Kerstin Wikers Persson funderar vidare på ekonomifrågan.

– I samma andetag som man pratar om generella besparingar, talar man också om att man samtidigt med skolbygget satsar på ungdomarna genom att bygga sporthall och nytt badhus…. Om man gör sådana stora ekonomiska satsningar, handlar det då verkligen om att man vill spara in på en tjänst i skolan, för att klara kommunens ekonomi…? Att undvika snabba, dåliga beslut i den här skolfrågan, är kanske den mest värdefulla investeringen i slutändan.

Jack Dickenson till höger. Arkivbild.

Argumentet att barnen måste åka två mil buss om dagen fram- och tillbaka till Malung är egentligen ett icke-argument, som inte alls är prioriterat, menar föräldrarna.

– Det handlar inte om att barnen inte ska eller kan åka buss. Det handlar om att man tvingar bort barnen från en fullt fungerande och bra skola till förmån för stadieindelningen så fort det bara går, utan att se till barnens bästa. Jag kan förstå att man vill samla kompetensen på ett ställe, men gör det här i rätt ordning och se till att inte barnen hamnar i kläm, som en konsekvens av den processen, säger Kerstin.

Föräldragruppen har tidigare vänt sig emot att besluten och underlagen för desamma inte kommunicerats i en godtagbar omfattning till de som berörs. Detta har politikerna tagit till sig av och i höst när de vet mer, kommer de därför att kalla till ett möte där de ska presentera mer konkreta planer om hur flytten är tänkt att genomföras.

– Jag får känslan av att politikerna tycker vi ska vara nöjda med att Malungsfors skola inte läggs ned och att de är stolta över det. De säger också att de är beredda att backa på sitt beslut, inte om att flytta klass 4-5 men om den tillfälliga lösningen av lokaler, om de inte hittar ett bra alternativ, som är till barnens bästa. Jag ställer mig tveksam till det med tanke på vilket beslutsunderlag de använt hittills och undrar hur stor sannolikheten är att de backar…det har väl aldrig hänt förut, avslutar Jack.