Nya trygghetslarm välkomnas på Bompabacken

Nya trygghetslarm välkomnas på Bompabacken

Bompabackens äldreboende i Transtrand har idag 18 boende. Enhetschef Camilla Lind beskriver verksamhetens mål som att de boende ska ha känslan av att bo hemma, men att personalen finns där som stöd och hjälp, vid behov. De ska kunna övervaka, utan att ingripa i de boendes frihet. De trygghetslarm som idag finns är dock föråldrade och behöver bytas ut.

Camilla Lind är enhetschef på Bompabacken.

Företaget som tillhandahåller dagens larmsystem har aviserat att de kommer att sluta tillhandahålla support på systemet och att det finns en risk att reservdelar blir svåra att få tag på. Därför har arbetet med att hitta ett nytt system inletts och häromdagen lämnade Bompabacken sin kravspecifikation på hur de vill att det nya larmet ska fungera.

– Tillsammans med berörda avdelningar sammanställer vi nu vår kravspecifikation som kommer att gälla för både Bompabacken och Skålmogården i Lima. Därefter sker en upphandling och om vi får önska hoppas vi att det nya trygghetslarmet finns på plats före årsskiftet, säger Camilla.

Med hjälp av knappen på armbandet kan de boende larma på personal om de behöver.

Trygghetslarmet har flera tillbehör, bland annat en larmklocka som de boende har på sin arm. Om något händer kan de trycka på den för att få hjälp från personalen. Det finns även låsanordningar på demensavdelningen som är kopplade till larmet och fallsensorer som kan användas vid behov. Med nya moderna och helt digitala larmsystem följer flera funktioner med, som idag saknas. 

Vissa låsanordningar är kopplade till trygghetslarmet.

– När det nya systemet är på plats ska vi kunna programmera klockorna efter varje persons specifika behov. Det kan till exempel handla om en dement person som tror att den ska åka hem. Då kan vi programmera klockan så att det går ett larm till personalen om han eller hon öppnar dörren ut, så att personalen kan komma och hjälpa till. Det kommer att ge de boende en större frihet och trygghet.

Systemen bygger dock på wifi och kräver en internetuppkoppling, något som bara delvis finns på Bompabacken idag.

– Som det är idag hindras verksamheten och de gamlas livskvalitet, eftersom vårt wifi inte är heltäckande. Det finns fiber framdraget till byggnaden, men det är inte inkopplat. Alla boendeenheter har fått surfplattor, men de går inte att använda eftersom wifi:t fungerar så dåligt. Vi har även en smart-TV som vi inte kan använda och ska vi spela musik för de boende från Spotify får personalen använda sin egen privata telefon med surf, berättar sjuksköterskan Rose-Marie Stafås.

Rose-Marie berättar vidare att Bompabackens dåliga wifi inte bara påverkar de boende, utan även personalens arbete, då de inte kan delta i till exempel distansutbildningar. På grund av den dåliga täckningen kan det även vara svårt för anhöriga att nå fram till de boende och till personalen, i vissa fall kan det till och med äventyra patientsäkerheten. Det är med andra ord mer än välkommet att de nya trygghetslarmen införskaffas, eftersom det förutsätter ett fulltgott wifi för att fungera.

– Det känns jättebra att man satsar på det nya systemet som blir uppgraderat och modernt. Det blir en bättre och säkrare miljö, avslutar Camilla.