Malungsbladet – Från manus till färdig tidning

Malungsbladet – Från manus till färdig tidning

Manusstopp och korrektur är ord som ni läsare säkert ofta sett i Malungsbladets egna annonser. Vid annonsering har många troligtvis kommit i kontakt med uttryck som ”tryckfärdig PDF” eller ”typsnitt”. Vad betyder egentligen dessa ord och uttryck och hur ser produktionsprocessen ut för att göra ett Malungsblad? Vi försöker reda ut begreppen och berätta hur ett blad växer fram från annonsbokningen tills dess att ”Bladet” dimper ned i din brevlåda.

Annonsmanus
Färdig annons

Annonsmanus
Allt börjar med ett mail, telefonsamtal eller ett besök på vår redaktion, där kunden beställer en annons och en specifik vecka för införandet. Texten som ska formges till en annons skrivs alltid ut så att det finns på papper och utgör då det vi kallar manus. Det har inget med teater- eller filmvärlden att göra, så för att vara helt korrekt bör vi kanske kalla det för annonsmanus. Annonsmanusen blir instruktioner för hur vi ska utforma den kommande tidningen. De är med andra ord väldigt viktiga.

Annonsmanus
Färdig annons

Manusstopp (Onsdag kl. 12.00)
I vårt veckovisa produktionsschema spelar det så kallade manusstoppet en central roll. Det är den tidpunkt då man senast måste lämna sitt annonsmanus, för att vi ska kunna garantera att det kommer med i kommande veckas blad. Manus som lämnas senare riskerar att inte få något utrymme. Någon gång före tryckning får alla kunder ett korrektur (se nedan).

Grafisk formgivning
Våra grafiska formgivare tar sedan hand om ett manus i taget och gör en layout, eller med andra ord: skapar utseendet på annonsen, i datorn. Vissa kunder har grafiska profiler som måste följas, vilket innebär att ett bestämt typsnitt (bokstävernas utseende som samlas i olika familjer som kallas typsnitt), bestämda färger eller bilder måste användas. I de allra flesta fall har dock den grafiska formgivaren fria händer att skapa ”något som ser bra ut”, vilket är ett vanligt önskemål. Det är också frekvent förekommande med ”tryckfärdig PDF”, det vill säga en färdig annons som kunden själv skickat in till oss.

Korrektur
När vi kommit så här långt i processen är det dags att skicka korrekturet, ett utseendeförslag, till kunden. Kunden ska då se över förslaget och korrekturläsa texten i annonsen, så att allt stämmer. Är allt ok godkänner kunden annonsen och den är därmed färdig för tryck. Om ändringar ska göras fixar vi det och kunden får ett nytt korrektur. Primärt för oss är att kunden blir nöjd.

Pussel och ”Dummy”
När annonserna är klara tar ”det stora pusslet” vid. Föreställ er att annonserna är pusselbitar som ska monteras på de olika sidorna så att de passar ihop både storleksmässigt och färgmässigt. Vi försöker också få en sidplanering i bladet som i så lång utsträckning som möjligt ser likadan ut, vecka efter vecka, för att du som läsare enkelt ska hitta det du söker. När annonspusslet är lagt ser vi hur många sidor ”Bladet” är uppe i och det i sin tur avgör hur många reportage vi ska formge och som får plats i den tryckta tidningen den aktuella veckan. Vi läser alla sidor en sista gång för att i möjligaste mån undvika inblandning av ”Tryckfelsnisse”. Sidplaneringen utmynnar i en skiss, vars innehåll överförs till en ”Dummy”, som är den mall vårt tryckeri behöver för att placera sidorna på rätt plats i tidningen. Allt eftersom sidorna är klara skickas de nu till tryck!

Tryckplåt
Efter att alla sidor färdats över skogen och genom cyberspace, hamnar de hos Olle och hans gäng på Ramströms Tryckeri, i Sunne. Där finns en finurlig maskin som skriver ut alla sidor på fyra olika tryckplåtar; en plåt för blå färg (C), en för röd färg (M), en för gul färg (Y) och en för svart färg (K). 

Blandningen av dessa fyra färger skapar det stora färgspektrum som du ser i tidningen – alla färgerna med andra ord. Innan plåtarna börjar skrivas ut har printern först fått hjälp från sin maskinkompis ”rippen”, som tolkar alla bilder och texter på sidorna och förbereder dem så att plåtprintern kan ta hand om dem.

Tryckpress
Malungsbladet trycks med off-set-teknik, vilket betyder att färgerna överförs från en tryckplåt, via gummivalsar, till pappret. Denna process sker i Sunne i tryckerivärldens Rolls-Royce: En klassisk, pålitlig Heidelberg-tryckpress. Tryckplåtarna monteras i respektive färgstation i den 10 meter långa maskinen.

Efter några provtryck (för att se till att alla färger ser ut som de ska) trycker Björn på knappen och Heidelbergaren fullkomligt sprutar ut så mycket som upp till 15 000 tryckark i timmen. Överflödiga kanter på arken skärs sedan rent i skärmaskinen.

Plockmaskin, buntning och transport
Det näst sista steget i tryckeriet är ännu en maskin, förstås! Den här maskinen kallas för ”Plocken”, eller plockmaskinen. Med plockens hjälp läggs alla sidorna i rätt ordning, viks och häftas ihop. Och det går i en väldig fart. På ungefär fyra timmar sätter plocken ihop ett 20-sidigt Malungsblad.

Med Johans vana händer förser han både plocken med nya ark hela tiden, så den inte står still, samtidigt som han buntar de färdiga bladen i den allra sista maskinen: ”Bunten”.

Buntarna har förutbestämda antal som överensstämmer med alla postens utdelningsområden i Malungsbladets utgivningsområde.

Så fort sista bunten fått band omkring sig står budfirman redo att lasta och köra tillbaka över bergen och dalagränsen för att hinna fram i tid innan posten behöver ha dem, för de ska hinna sortera dem inför tisdagens utdelning i er läsares alla postlådor.

Parallellt med produktionsprocessen pågår hela tiden även ett försäljningsarbete, där erbjudanden presenteras för både nya och gamla annonsörer. Vi bjuder in till att delta i våra temanummer, plus lite annat smått och gott – ju fler annonsörer, desto fler och mer läsvärda sidor för er läsare!

Gänget som ser till att alla Malungsblad trycks, vecka efter vecka. Från vänster: Anders Sjögren, Johan Ramström, Olle Ramström, Kerstin Holmblad och Björn Kanth.

Ungefär så här, med lite avdrag och tillägg här och där beroende på vilken vecka det är, ser en produktionsvecka på Malungsbladet ut. Vecka efter vecka. Månad efter månad. År efter år. Vi gör vårt bästa för att både annonsörer och läsare ska få ett efterlängtat, snyggt och läsvärt Malungsblad. Varje tisdag känner vi oss lite stolta och önskar er: Trevlig läsning!