Kameleonter i kommunens tjänst

Kameleonter i kommunens tjänst

Ett resultat av den olycksfallsutredning som gjordes 2018, efter branden i Torgås, var att kommunen rekommenderades skaffa en egen frivillig resursgrupp. Frivilliga ResursGruppens (FRG) främsta uppgift är att på kommunens uppdrag rycka ut och med hjälp av sina utbildade medlemmar bland annat bistå blåljuspersonal, när en extraordinär händelse inträffar.

Anna-Maria ”Ammi” Dahlman är bland annat ordförande i Civilförsvarsförbundet i Dalarna och jobbar även som en av deras instruktörer. En stor del av hennes tid går till att engagera sig och driva FRG på lokal nivå i Vansbro och Malung.

– I Sverige finns 18 frivilliga försvarsorganisationer som innehar en rad olika kompetenser. När en lokal FRG får ett uppdrag av kommunen, kan vi kalla in folk från alla dessa och se till att det uppdrag vi fått får passande kompetens och rätt mängd utbildad personal. Och den stora fördelen är att vi har en förmåga att göra det snabbt – med någon timmes varsel kan vi till exempel upprätta ett mottagningscentrum.

Ammi och Björn
Anna-Maria Dahlman, FRG-ansvarig Malung-Sälen och Vansbro. Även projektarbete med att rekrytera och bygga upp FRG i Malung-Sälens kommun. Björn Axelsson, ordförande i den lokala föreningen Westerdals (Vansbro+Malung) Civilförsvarsförening. FRG-ansvarig i Malung-Sälen och Vansbro. Saknas på bilden: Peter Svensson, medlem FRG Malung som är under uppbyggnad.

Att gå med i FRG är självklart helt frivilligt. Alla medlemmar får en 36 timmars grundutbildning, varav 8 är kommunspecifika och därefter kan man bygga på med fort- och vidareutbildning. Under grundutbildningen får man inte betalt, men innan man kallas ut på skarpt uppdrag med FRG skriver man på ett avtal med kommunen och avlönas av dem. Vem som helst kan, efter att ha visat upp ett prickfritt utdrag ur belastningsregistret, gå med i FRG. Läkare, lokalvårdare, advokater, musiker och alla möjliga yrkesgrupper blandas med varandra och tillför sin kompetens. Man kan gå med redan som 16-åring, med målsmans tillåtelse.

– Vi i FRG är den där ”någon annan” som styr upp allt runtomkring blåljuspersonalen, så att de kan göra sitt jobb. Det kan exempelvis handla om att flaggning, sanering, stärka upp kommunens krisnummer eller andra saker som bara måste funka vid kris. Vi organiserar frivilliga och utbildar dem i att snabbt ställa om. När vi får på oss västen är vi är lite som kameleonter, säger Ammi.

FRG Bildades 2004 och har funnits i Vansbro sedan 2010. I Malung är den lokala gruppen under uppbyggnad och timmermannen Peter Svensson är en av de drivande. Han berättar varför han valt att engagera sig:

– Jag kom i kontakt med Vansbros FRG i och med branden 2018. Jag var tidigare deltidsbrandman i sammanlagt 24 år, men jourtjänsten gjorde att det var svårt att kombinera med mitt vanliga jobb, så jag var tvungen att sluta. Jag har alltså en del kunskap med mig från den tiden, samtidigt som jag tycker att säkerhet och trygghet i samhället generellt, är oerhört viktigt. Hos FRG får man snabb och positiv respons på att man gör någonting bra, det känns gott i hjärtat. Man aldrig har jour i FRG. Blir man kallad till ett uppdrag har man möjlighet att tacka nej, för att man kanske inte har tid just då. Jag känner att jag gör en viktig insats genom att vara med och bygga upp gruppen i Malung.

En extraordinär händelse behöver inte vara en olycka som skapar en direkt kris eller fara. Det kan vara, som i Vansbro 2018, ett haveri i ett reningsverk. Haveriet orsakade att ett oräkneligt antal biobärare (ett litet reningshjul i plast) läckte ut i Västerdalälven. Vansbro Kommun kallade då in FRG som efter 3.950 insatstimmar på 33 dagar hade slutfört sitt uppdrag och plockat upp 42 kubikmeter biobärare från vattnet och längs med älvstränderna.

– I lokala FRG anordnar man specifika utbildningar som är relevanta för området. I Vansbro har vi exempelvis tränat mycket på vallbyggnationer då högflöde i vattendragen är en stor risk. Här i Malung skulle vi ha haft en samövning med Vamas, då vatten och avlopp är väldigt viktigt vid kris, speciellt med tanke på det stora antalet turister som vistas här under vinterhalvåret. Den har skjutits på framtiden på grund av Coronaviruset.

I Sverige råder så kallad totalförsvarsplikt. Det innebär att alla som bor här och är mellan 16 och 70 år kan kallas in för att hjälpa till på olika vis vid krigsfara och krig. Om man tillhör en frivillig försvarsorganisation är det högst sannolikt att det är genom den man blir placerad att utgöra en uppgift och i de flesta fall blir man då placerad lokalt. I vår kommun är till exempel FRG satta att bemanna tre trygghetspunkter: Elverk, nödvatten och säker information/kommunikation. Detta ska förhoppningsvis inte inträffa. Men det skulle inte Coronakrisen heller…

– Coronakrisen är ett helt nytt scenario för oss som individer, för alla kommuner, för alla länder och så vidare. Vi som vanligtvis förväntas ta hjälp av varandra kan inte göra det för vi sitter alla i samma båt. Det finns inga resurser att hämta från andra länder eller andra regioner för det är lika illa för alla. Samtidigt. Inte ens i en krigssituation tror jag att detta kan uppstå, det här är det värsta mänskligheten har upplevt i modern tid. Vi måste skydda oss mot något som vi inte ser eller vet hur vi ska förhålla oss till eftersom kunskapen saknas – den kommer att komma i efterhand när vi kunnat utvärdera. Just nu går vi på den kunskap vi tror att vi har, men vi kan inte säkert veta.

Denna kris har gjort att FRG tappat nästan hela sin grupp av medlemmar som är 70+. Men tack vare dagens teknik så kan faktiskt vissa vara behjälpliga hemifrån med administrativa uppgifter om det skulle behövas. I Dalarna visar det sig ändå att man har många unga medlemmar. 75% av medlemmarna är under 65 år. Det är väldigt bra siffror i en nationell jämförelse menar Ammi.

– Jag tror att kunskapen om vad FRG gör och vem som är vår uppdragsgivare, i många fall är haltande, men vi jobbar just nu mycket med informationsbiten. I grund och botten fungerar vi som personal i kommunens tjänst utbildade att hjälpa till vid kriser av olika slag. Det är riktigt glädjande att det verkar vara ett stort intresse för detta arbete i Malung. Vi har ett jättebra samarbete med Lottakåren, tidigare brandmän och andra människor som vill ställa upp och jag lovar: ALLA kan göra skillnad!

FRG i siffror

· I Sverige finns FRG i 155 kommuner

· FRG finns i 10 kommuner i Dalarna med närmare 480 medlemmar totalt

· FRG Vansbro har 33 utbildade medlemmar

· FRG Malung har 19 utbildade medlemmar, ytterligare 10 har påbörjat sin utbildning och fler behövs från de norrakommundelarna

· FRG Älvdalen har 3 grupper med totalt 66 utbildade medlemmar

Tänkbara scenarion för Malung-Sälen och som man tränar på inom FRG:
· Dammbrottsplanering (vid högflöde i Västerdalälven)
· Farligt gods i trafikolycka (många sådana på E45:an)
· Långvarigt elbortfall
· Trafikolyckor i samband med turisttrafik
· Skogsbrand
· Extremt kraftig nederbörd
· En stor händelse på fjället (eftersom mycket människor vistas där just då)
· Att personer försvinner
· Dirigera trafik

med mera…

2018
Branden i Torgås
FRG bidrog med 3.500 insatstimmarpå 12 dygn

Packning av sandsäckar
FRG packade 7.300 sandsäckar i Vansbro som nu finns till förfogande vid eventuell översvämning