Josefin och Mats ger företagen råd i oförutsägbara tider

Josefin och Mats ger företagen råd i oförutsägbara tider

Sedan den 20 april kan företagare i Malung-Sälen få kostnadsfria goda råd och hjälp från de två företagscoacherna Josefin Matsson och Mats Niss-Jonsson, vars tjänster inrättades från förslag på torsdag till verklighet på måndag. Allt tack vare öronmärkta pengar från kommunen och ett gott samarbete mellan kommun och näringsliv, som på ett enkelt och prestigelöst sätt fick saker att hända snabbt.

Kommunen gav i uppdrag till företagarna själva att hitta personer till dessa uppdrag. I norra kommundelen jobbar därför Mats Niss-Jonsson på uppdrag av Destination Sälenfjällen och i södra delen jobbar Josefin Matsson på uppdrag av Företagarna Malung-Lima-Sälen. Deras uppgift är att vara ett stöd till de företag som behöver. Det kan handla om konkreta råd kring ekonomin, men även mycket om att vara den person som företagen kan prata med om sin oro kring rådande situation och inför framtiden. Mats berättar:

– Jag har besökt runt 20 företagare, på deras eget initiativ och behoven är väldigt olika. Alla är mer eller mindre oroliga och fundersamma. Vi sätter oss ned och går igenom nuläget tillsammans: Hur har det gått hittills? Finns det likviditet? Finns det ett problem nu eller kan det uppstå problem i framtiden? Vad är jobbigt just nu? Vilka åtgärder har man hittills vidtagit, eller inte vidtagit? Många har bra koll men några kan behöva hjälp med att få struktur på hur de skall tänka och agera framöver.

Som bekant finns det stöd att få från regeringen. Mats och Josefin har kunskap om vilka dessa är och hur de fungerar. De kan ge råd om vilket stöd som passar vilket företag. En del har redan sökt stöden själva, men många upplever ansökningsprocessen som krånglig och ger upp. Med hjälp av de kontaktnät som Mats och Josefin har kan man få konkret hjälp med att fylla i ansökan.

– Det är några som kontaktat mig, men jag har också aktivt ringt upp 40-talet företag. Det är många som känner att de inte behöver hjälp just nu, men kanske till hösten om det blir så att krisen håller i sig ända tills dess. Då finns vi här för att hjälpa.

Både Mats och Josefin upplever att den akuta ekonomiska krisen kanske inte riktig har kommit till vår kommun ännu. Turismen i Sälen har en hygglig säsong bakom sig även om den fick ett abrupt slut. Hade krisen kommit i november hade läget varit ett annat. Visst, många små företag har det väldigt kämpigt, men det går fortfarande. Den stora gemensamma frågan är hur det kommer att bli framöver? Och det finns ingen som kan svara på det.

– Det företagen kan göra att förbereda sig och ha en plan för de scenarion som kan uppstå. Tillsammans kan man med coacherna gå igenom vilket behov man har OM ”worst case” skulle inträffa, säger Mats.

Rent konkreta saker som coacherna kan hjälpa till med är att se över kostnader och vad företagen kan dra ned på, om nödvändigt. Kanske kan man skjuta på amorteringar eller försöka minska preliminärskatten? Om omsättning och lönekostnader går ner så bör också försäkringspremien justeras – har man gjort det?

– Det behöver inte vara så svårt som man kanske tror, det gäller att ”gilla läget” och göra vad man kan för att ta sig igenom situationen. Tillsammans kan vi hitta bra handlingsplaner. Våra goda råd är inte dyra – de kostar ingenting utöver den egna tid som företagen satsar. Företag skall därför inte tveka att kontakta oss uppmanar Mats.