Jobbspår – på två år har 60 personer kommit ut i jobb

Jobbspår – på två år har 60 personer kommit ut i jobb

I början av 2017 ansökte Karin Ek-Lissbol hos DUNA (Delegationen Unga och Nyanlända till Arbete) om medel för att arbeta med att få ut nyanlända i Malungs-Sälens kommun i arbete. Ansökan beviljades och man fick 1,2 miljoner som skulle räcka fram till sista december, i år. Christofer Nolesten anställdes och när man nu summerar ”Jobbspår”, som projektet döptes till, kan man konstatera att det har haft en god samhällsekonomisk effekt i och med att 60 personer har fått någon form av anställning.

– Ett kriterium för att man skulle få pengarna var att Lärcentrum, kommunen och arbetsförmedlingen tillsammans gjorde en analys över vilken kompetens som saknas hos kommunens företag. Vi kartlade detta och fick reda på vilka yrkesutbildningar vi behöver skapa för att tillfredsställa företagarnas behov, berättar Karin.

Målet från regeringens sida är att 50% av alla nysvenskar som deltar i satsningen ”Etableringen”, ska delta i Jobbspår, vars syfte är att få ut nysvenskar i arbete.  Grundspåret handlar om att lära sig hur svensk arbetsmarknad fungerar och där ingår viss praktik. Därefter skapas förutsättningar för utbildning och i Malung-Sälen har dessa utbildningar, eller spår, under 2019, riktat sig mot hotell/restaurang, vård, transport och industri- (främst trä och metall) branscherna. 

För att ett sådant här projekt ska lyckas och få bra effekter krävs ett bra förarbete. Det kräver att man kan kan ta tag i varje enskild individ, inte behandla alla som en grupp. Man måste ha en god relation med både arbetsgivare och arbetssökande, man är kittet däremellan. I projekt ”Jobbspår” är det Christofer som haft den rollen.

– Vi har haft ett väldigt bra samarbete Lärcentrum, kommunen och arbetsförmedlingen emellan, vilket har underlättat mitt arbete. Det handlar om att matcha rätt person till rätt arbetsplats och för att kunna göra det måste man ha goda relationer åt båda håll. Tack vare kontakter jag har från mitt tidigare jobb som arbetsförmedlare, har jag haft ”nära” till många arbetsgivare redan från start och under arbetet med Jobbspåret har jag lärt känna personerna som ska ut i arbete. Att jobba med nysvenskar är mycket inspirerande, lärorikt och även utmanande, ler Christofer.

Många har fått jobb via Jobbspår

Han berättar om ett lyckat exempel:

– Vi har tidigare hjälpt ett företag i Dala-Järna med bemanning och när de hörde av sig igen om att de behövde en maskinoperatör, så skickade vi en kille från Syrien. Språket är en tuff utmaning och i början var det långt ifrån självklart att han skulle få stanna hos dem. Den ansvarige vid företaget hade dock bestämt sig – han ville att det skulle funka så de krånglade sig framåt. Det slutade med att vår kille blev anställd efter två månader. Det har varit viktigt att följa med de nyanlända ut till arbetsplatsen, inte bara en gång, utan i många fall flera. På så vis har både jag och företaget byggt upp ett förtroende för varandra, det gör att det är mycket lättare för dem att komma med nya förfrågningar om nya personer och lättare för mig att lämna förslag. 

Det finns många ytterligare, goda exempel och solskenshistorier och ett fåtal som inte lyckats fullt lika bra, men sammantaget är ”Jobbspår” en framgång. Projektet har varit långsiktigt, hela tiden har man fått information från och rapporterat till DUNA. Detta har lett till att man under projektets gång kunnat söka ytterligare pengar för att anordna företagsträffar. Den 19 november anordnas en föreläsning tillsammans med Företagarna och Lärcentrum. Föreläsare är entreprenören och mångsysslaren Jonas Hagström, en mycket omtyckt och populär föreläsare. Karin och Christofer har själva lyssnat till honom och säger att han är en fantastisk inspirationskälla, inte bara för företag utan i allra högsta grad även för oss ”vanliga” privatpersoner. Speciellt roligt tycker de det är att Jonas själv är tidigare elev vid Snowboardgymnasiet i Malung och en av förutsättningarna när han tackade ja till att komma hit var att han fick träffa de elever och lärare som går där idag. Och så kommer det att bli.

Khayala från Azerbajdzjan fick jobb som ingenjör på Vamas.

Khayala från Azerbajdzjan fick jobb som ingenjör

För fyra år sedan kom Khayala och hennes man från Azerbajdzjan till Sverige och Malung. I Azerbajdzjan hade hon utbildat sig till maskiningenjör, men då den typen av jobb inte växte på träd där hade hon istället jobbat med ekonomiadministration. Efter SFI-utbildningen (Svenska För Invandrare) jobbade under ett år som vikarie på Blomsterbäcksskolan och blev en dag, med hjälp från Christofer, kallad till en intervju. Det var i tron att hon skulle jobba med ekonomi som hon gick till mötet på VAMAS. Väl där fick hon frågan varför hon, med sin kompetens, sökte ett jobb inom ekonomi? Hon var inte medveten om att det fanns den typen av jobb i Sverige, i Azerbajdzjan existerar de inte. Innan mötet var över blev hon erbjuden en tjänst som vikarierande miljöingenjör.

– Det är ett jätteroligt jobb! Jag har fina kollegor som har hjälpt mig att komma igång. Det är mycket nytt att lära, men det går bra. Det känns som att jag fått ett ”framtidens jobb” eftersom vi ser till att värna om våra sköra ekosystem, så att generationerna efter oss har ett jordklot kvar att leva och bo på. Det är ett viktigt jobb och jag är stolt och glad över att få jobba här, säger Khayala på flytande svenska, med azerbajdzjansk brytning.