Hundratals miljoner satsas på skolan när man förverkligar stadieindelningen – Lillmons skola byggs ny

Hundratals miljoner satsas på skolan när man förverkligar stadieindelningen – Lillmons skola byggs ny

Redan 2019 beslutade ett enigt kommunfullmäktige att stadieindelningen skulle genomföras i skolorganisationen. Idag offentliggjordes hur planen ser ut för att förverkliga detta. Det var ett glatt gäng politiska representanter som tillsammans med skolchefen berättade om vad som kommer att ske framöver.

När det gäller södra kommundelen kommer Blomsterbäcksskolan och Malungsfors skola att vara lågstadier med klasserna F-3  och Lillmons skola kommer att ha klasserna 4-6, vilket betyder att sexorna ”flyttar tillbaka” medan Centralskolan kommer att utgöra högstadiet  med klasserna 7-9.

I norra kommundelen flyttar sexorna från Sälen tillbaka, från Ungärde till Sälens skola, som därmed får klasserna F-6. Eleverna som går i klass 4-5 i Rörbäcksnäs får åka till mellanstadiet i Ungärde, men klass F-3 blir kvar på skolan i Rörbäcksnäs. Ungärde skola blir alltså, precis som idag, en F-9 skola.

Sofia Söderström.

– Idag är det fantastiskt roligt att vara politiker och jobba med skolan! Det är så häftigt att få säga att vi gör satsningar på skolan som omfattar hundratals miljoner. Vi bevarar våra byskolor och vi förverkligar den viktiga stadieindelningen, säger Sofia Söderström (s) som är ordförande i barn- och utbildningsnämnden.

Jessica Hellström.

Jessica Hellström från Liberalerna instämmer:

– Det här känns väldigt, väldigt bra. Det här har varit en hjärtefråga för oss liberaler som vi gick till val på. Att stadieindelningen, som är en anpassning till Skolverkets läroplan, nu blir verklighet känns fantastiskt!

Agneta Åhs Sivertsen.

Agneta Åhs-Sivertsen från Centerpartiet tillägger:

– De yngsta barnen slipper de långa resorna, då vi bevarar byskolorna i Rörbäcksnäs och Malungsfors. De är båda expansiva byar och skulle det visa sig att det blir en stor inflyttning är vi öppna för att ändra till fler stadier.

För att kunna genomföra rockaden av klasser krävs en förbättrad miljö i lokalerna, då flera av skolorna helt enkelt inte håller måttet. Därför kommer Lillmons skola att rivas och en helt ny skola kommer att byggas. Om allt flyter på med upphandlingar, bygglov och så vidare så kommer byggstart att ske hösten 2022.

– Lillmons skola är i behov av stora renoveringar. Istället för att lappa och laga så river vi den och bygger en helt ny. Ritningarna finns redan klara och nu har vi klartecken att börja med upphandlingar. Att säga exakt vad det kommer att kosta är en omöjlighet, vi kan inte föregå en upphandling, men att det handlar om hundratals miljoner kronor, det kan vi vara säkra på, konstaterar Sofia Söderström.

Ungärde skola, Lima.

Byggnationen av Lillmon kan i den bästa av världar starta hösten 2022, men oavsett när den står klar skall förflyttningarna av klasser genomföras från och med höstterminen 2022 och under byggnationen av den nya skolan ska undervisningen bedrivas i tillfälliga lokaler.

– I och med bygget av en fullstor idrottshall i Rosengrens gamla lokaler, en helt ny simhall och denna satsning på skolorna kommer vi verkligen att satsa på ungdomarna i Malung-Sälens kommun, det känns fantastiskt roligt! Det har varit på gång länge, men nu är det äntligen en realitet, säger Sofia Söderström.

Torbjörn Martinsson

Skolchefen Torbjörn Martinsson kunde bara hålla med alla övriga talare på dagens pressträff:

– Det känns givetvis jätteroligt med denna satsning, som vi har jobbat för i flera år. Att nu äntligen få sjösätta den är inspirerande.

Rektorn för Malungsfors och Lillmons rektorsområde, Anna Larsson, välkomnar satsningen:

– Att vi så småningom kommer att få nya lokaler är jättebra! Dagens lokaler är undermåliga. Det innebär flytt av både personal och elever och vi måste göra den på rätt sätt, men det har vi börjat titta på och planera för nu. Stadieindelningen tror jag kommer att vara en bra och tydlig förbättring för eleverna.