Föräldrar ber kommunen att pausa förslaget om Malungsfors Skola: ”Det lagda förslaget är inte tydligt kommunicerat och det har gått alldeles för fort på slutet”

Föräldrar ber kommunen att pausa förslaget om Malungsfors Skola: ”Det lagda förslaget är inte tydligt kommunicerat och det har gått alldeles för fort på slutet”

Idag (torsdag) tas beslutet definitivt i Barn- och Utbildningsnämnden (BUN) om att klass 4-5 ska flyttas från Malungsfors skola till Lillmons skola, från och med i höst. En grupp föräldrar träffades i går kväll i Forsgläntan i Malungsfors för att diskutera skolans framtid. De har via mail skickat en vädjan till politikerna där de ber om att beslutet om Malungsfors skola pausas och att en dialog om skolans framtid inleds. Lite sent kan tyckas, då inriktningsbeslutet funnits sedan 2019, men föräldrarna tycker inte att förslaget som idag ligger har lagts fram och kommunicerats tydligt. Inte förrän den 29:e mars när det presenterades på en pressträff.

Några av de föräldrar som deltog i onsdagskvällens möte i Forsgläntan.

– Det är långt ifrån alla som går in på kommunens hemsida och läser nämndernas protokoll och andra handlingar. När det gäller en sådan här stor förändring för en skola, eller egentligen för ett helt litet samhälle med tanke på de konsekvenser det får, bör man som politiker åka ut och träffa medborgarna och diskutera förslaget, säger Karin Ek-Lissbol som är nytillträdd ordförande i Vänsterpartiet, i Malung-Sälen.

Det var en elva huvud stor grupp föräldrar som slöt upp i Forsgläntan, i vårsolens sken. Solskenet till trots, var de rejält klädda i täckjackor och mössa, eftersom vintern verkar vägra släppa taget. De hade samlats för att sammanställa de åsikter och uppfattningar som finns om förslaget.

Martin Busk och Jack Dickenson har barn som går i Malungsfors skola.

I diskussionerna fanns en framträdande känsla av att byn kommer att avvecklas istället för att utvecklas om planerna på en flytt av klasserna 4 och 5 till Malung, blir verklighet. En rädsla för sämre hjälp till eleverna i och med större klasser i Malung och en utemiljö som är långt ifrån lika bra som de anser att den i Malungsfors är, var också tydlig. Man ifrågasatte även den hastighet som beslutet nu tas med.

– Oavsett vilket beslut som tas, så kommer rockaden av klasser och byggnation av skolor att ta tid. Jag har också mycket svårt att se att de tänkta modulerna i Malung kommer att vara på plats redan till hösten. Varför denna brådska?

Johan Holmudd, Jenny Fougstedt och Karin Ek-Lissbol lyssnar intresserat på de synpunkter som läggs fram.

Brådskan med flytten av just klasserna i Malungsfors har av skolledningen förklarats bero på att barnen från Malungsfors bör vara med i de stadieindelade grupperna redan från början, för att slippa komma in i dessa grupper efter ett år, när det så att säga ”redan är satta”. Men föräldrarna frågar sig om den nya skolan verkligen kommer att vara färdigbyggd om ett år? Modulerna som står vid Blomsterbäcksskolan sades vara tillfälliga, men de har stått där i många år nu.

– I flera år har vi fått höra på samverkansmöten med skolan, när vi frågat vad som händer eller vad som är på gång när det gäller flytt av klasser, eventuell byggnation av skola och så vidare att: ”det är ingenting som är klart än” eller ”det är bara förslag”. Hux flux så är det plötsligt klart, utan att vi fått yttra oss. Vad vi förstår har lärarna varit lite involverade i processen, men de fick väldigt kort tid på sig att göra en riskbedömning och de har inte varit tydligt för dem att det varit så nära till beslut, säger en förälder.

Malungsfors skola har idag femtiotalet elever i klasserna F-5. Föräldrarna menar att pandemin har visat att det blir alltmer attraktivt att bo på landsbygden, men för att folk ska vilja flytta dit måste det finnas en skola. För att göra denna så bra som möjligt är förslaget från föräldrarna att även årskurs 6 får gå i Malungsfors skola, för att bibehålla den viktiga stadieindelningen.

På väg hem efter kvällens givande diskussioner.

Under den dryga timmen som träffen i Forsgläntan pågår utkristalliseras också en bredare bild av skolfrågan generellt, i kommunen. Man konstaterar att många olika frågor hör ihop och att skolfrågan kanske är svårare att lösa, än vad som verkar vara fallet, vid en första anblick.

– Verksamheten på en liten skola är skör och det har att göra med ett större problem än flytt av klasser och stadieindelning, nämligen att skolan generellt sett har för litet budgetutrymme för sin dagliga verksamhet. Pengarna som används för att bygga en ny skola tas från en annan kassa och tillhör inte den dagliga verksamheten. Nyligen har man tagit bort många nödvändiga extraresurser, för att man måste spara pengar. Det får ödesdigra konsekvenser för alla elever, både de som behöver resurser och de som inte har samma behov – alla påverkas, fastslår en förälder.

Man konstaterar att man i och med omorganisationen av skolorna kanske bara flyttar på ett problem, för att man inte hittar en bättre lösning i dagsläget? Blir det en bättre kvalitet på undervisning och den psykosociala arbetsmiljön, när man flyttar klasser och förverkligar stadieindelningen, så länge inte skolan får mer resurser? Frågan är minst sagt komplex. Den kommer förhoppningsvis att diskuteras vidare med politikerna i BUN, som kommer att bjudas in till ett möte i Malungsfors, inom kort.