Elanvändningen i kommunen mäts smartare när alla gamla mätare byts ut

Elanvändningen i kommunen mäts smartare när alla gamla mätare byts ut

Från och med år 2025 gäller nya lagkrav för elmätare, vilket gör att de mätare vi har på våra fastigheter idag måste bytas ut till nästa generations smarta mätare. Dessa är ett steg närmare ett smartare elnät. I Sverige finns totalt 5 miljoner elmätare, i Malung-Sälen kommer alla 16 000 mätare att bytas ut av Malungs Elnät. Arbetet påbörjades i vår och kommer pågå fram till slutet av 2024. Bytet är indelat i etapper där olika områden avverkas. Etapp ett ska vara klar i mitten av september och innefattar Lindvallen och Myrflodammen. Vi hälsade på Olof Nilsson när han bytte ut mätare på Spårvägen.

Olof Nilsson och hans kollegor ska byta ut totalt 16 000 elmätare i kommunen. Etapp ett i Lindvallen och Myrflodammen startade under våren.

Papper och penna för att skriva ned mätarställningar och serienummer på mätarna är ett minne blott, för länge sedan. Idag matas alla uppgifter, vid ett byte av elmätare, rakt in i mobiltelefonen av Olof och hans kollegor och därmed är de direkt inne i systemet, som gör att både elbolaget och du själv kan ha koll, in i minsta detalj, på din elförbrukning. Efter en snabb koll i sin mobil kan Olof konstatera att han precis bytt ut mätare 530. Under vårt besök byter han nummer 531.

Bytet dokumenteras noggrannt i telefonen med bilder och inmatningar av uppgifter.

– Det tar ungefär 10 minuter att göra själva bytet, förutsatt att allt fungerar som det ska. Vi har ett rullande schema på tre montörer per dag. De äldsta mätarna vi har här i kommunen idag är från 2004 och 2005, alltså 16-17 år gamla. Den största skillnaden är att de nya mätarna har en hanport, vilket gör att kunden i framtiden kommer ha en mycket bättre koll på sin förbrukning. Till exempel kommer man kunna se sin momentana förbrukning, säger Olof.

Olof lossar den gamla mätaren.

Generellt innehåller de nya mätarna fler funktioner med tillhörande digitala tjänster, än de gamla.  De som har elbil kommer att kunna se mer information vilket gör att de kan optimera laddningen av bilen, en funktion som varit efterfrågad av många på senare år. Till- och frånkoppling av elen kommer att kunna göras på distans, för de som har behov av detta.

Etapp ett av bytet sker på fjället under en period när inte många stugägare är på plats, vilket
underlättar för Olof och hans kollegor.

Borta!

– Det är enkelt för oss att jobba när ingen är hemma, men framöver när vi byter i permanenta bostäder, kommer vi även att byta mätaren när folk är hemma. De blir kontaktade via brev i lådan ett par veckor innan vi kommer. Om mätaren sitter inomhus måste man vara hemma vid bytet och i brevet föreslår vi en tid, som går att byta om man behöver det. Sitter mätaren utomhus behöver man inte vara hemma vid bytet, men man får ändå information om under vilken tidsperiod det kommer att ske, fortsätter Olof.

Koppartråden tvinnas innan den nya mätaren skruvas på plats.

Under själva bytet kommer fastigheten att vara spänningslös. Den gamla och den nya mätaren fotograferas för dokumentation och för att säkerställa rätt registrering i systemen. Efter bytet får man en bekräftelse på att det är gjort och att få sin mätare utbytt är inte förenat med någon kostnad. De gamla mätarna samlas in och återvinns som elektronik.

Locket på.

– Med de nya mätarna kan man se sin elanvändning per timme och sin förbrukning per fas. Man kan även koppla på en utrustning för att följa sin elanvändning i realtid. Då blir det enkelt att se att det lönar sig att till exempel använda tvättmaskinen mellan 19-07 då tariffen är lägre. Kunden får bättre koll, helt enkelt, avslutar Olof.

Mätarna plomberas ur säkerhetssynpunkt.

Under vårt samtal har Olof med flinka, snabba händer och ett vaksamt öga, som kontrollerat att mätarställning och serienummer stämmer, samt att alla kopplingar hängt med, bytt den gamla mätaren till en ny. Trots att bytena går snabbt och smidigt kommer det att ta månader och även flera år innan de hunnit byta ut kommunens alla 16 000 mätare. De börjar i norra kommundelen och arbetar sig succesivt söderut. Sista etappen (nr. 5) inleds i Malung i början av april 2023.

Bytet är klart och dörren till elskåpet kan stängas.
De nya lagkraven för elmätare träder i kraft 2025. Tills dess måste alla mätare vara utbytta.