Efterlängtade infartsskyltar är nu tagna i drift i Malung-Sälen: Nu når vi snabbt ut med viktigt samhällsinformation till alla

Efterlängtade infartsskyltar är nu tagna i drift i Malung-Sälen: Nu når vi snabbt ut med viktigt samhällsinformation till alla

Under den gångna veckan har de monterats och i fredags besiktades de tre nya, digitala infartsskyltarna till kommunen. Två i söder, en i norr. De är efterlängtade och har funnits på förslag länge. 2018 bestämdes att de skulle byggas och budgeten sattes till 2,5 miljoner. Hela den summan har ännu inte använts, det finns en del kvar till eventuella tak och ytterligare inramning. Kommunens kommunikationschef Frida Liljequist har under de senaste 18 månaderna arbetat med skyltarnas utformning och med att få alla tillstånd på plats, för att bygga dem.

– Arbetet med att få skyltarna på plats påbörjades av min företrädare. Vi har haft många och långa diskussioner om skyltarnas placering både ur trafikflödes- och trafiksäkerhetssynpunkt. Efter att platserna var fastställda har det tagit lång tid att få alla tillstånd. Man måste involvera flera myndigheter, Länsstyrelsen och Trafikverket, bland andra. Det är väldigt hårda regler på vad som får finnas i vägområdens direkta närhet och hur det får utformas, förklarar Frida.

Platsen för skylten längst söderut är på raksträckan vid ishallen i Malung, i norrgående riktning, bredvid E16/rv 66. Längst västerut, vid kanten av E45:an i östlig riktning sitter ytterligare en skylt och den tredje står att finna vid infarten till Stötens skidanläggning. Den sistnämnda är tänkt att fånga upp trafiken från flygplatsen och norska gränsen.

Frida Liljequist är kommunikationschef i Malung-Sälens kommun. Hon är glad över att skyltarna nu äntligen är på plats.

– Vi har ett problem med att nå ut till alla förbipasserande i vår kommun. Med hjälp av skyltarna kommer vi både att nå ut snabbt med viktig information till kommuninvånarna och vi når många, som vi utan skyltarnas hjälp skulle ha missat, berättar Frida.

Man har tagit fram riktlinjer för vilken typ av budskap som ska visas på skyltarna. Det handlar bland annat om krisinformation, trafikinformation, uppmuntrande hälsningar och tidsbegränsade evenemang. Reklam i form av företagslogotyper eller produkter kommer inte att visas på skyltarna. Frida välkomnar förslag om vad som skall publiceras och det som i slutändan kommer att synas bestäms av riktlinjerna.

Under fredagen besiktades skyltarna. Här syns den som står bredvid E45:an.

– Skyltarna kommer på ett sätt i rätt tid, då vi i pandemitider har stor nytta av att snabbt nå ut med specifika, lokala råd och information. De kommer också att vara till stor nytta vid till exempel köbildningar, blixthalka och andra akuta händelser, säger Frida.

Budskapen med en ren och enkel design kommer att växla i korta intervaller om så krävs, men strikta regler finns för hur ofta man får byta utseendet. Vid alltför frekventa byten riskerar man att distrahera bilförarna. Att visa filmer på skyltarna är därför inte tillåtet.

– De närmsta veckorna blir en testperiod där vi får se hur det fungerar och lära oss mer om hur vi kan nyttja dem på bästa sätt. Den skylt som sitter vid E45:an kommer dock att vara släckt ännu i någon vecka, då vi väntar på den sista framdragningen av el till den platsen, avslutar Frida.

Skylten som står vid infarten västerifrån kommer att vara släckt i någon vecka framåt ännu. Man väntar på ytterligare eldragningar.