Den politiska majoriteten skjuter på sitt besked om vindkraften till nästa vecka

Den politiska majoriteten skjuter på sitt besked om vindkraften till nästa vecka

Vissa partier hade vid dagens pressträff bestämt hur de skulle ta ställning till resultatet av folkomröstningen och vissa kommer att behöva ytterligare en vecka att analysera och diskutera internt, innan de vill ge besked hur de kommer att agera i frågan att använda det kommunala vetot eller inte.

I få fall är de olika partierna helt eniga, men i en fråga var alla överens vid dagens möte: Valnämnden med valsamordnare Mats Gustavsson och hans medarbetare har gjort ett fantastiskt arbete när det gäller att genomföra folkomröstningen på ett rättssäkert och smittskyddssäkert sätt.

I frågan om hur man ska ta ställning till resultatet av folkomröstningen gick däremot meningarna isär.

Foto: Marie Bäcke

Kommunalrådet Hans Unander (S) redogjorde för Socialdemokraternas syn på det hela:

– Även om valdeltagandet på 61% är en ganska hög siffra, så är det långt ifrån alla som har gått och röstat. Det skiljer 375 röster mellan ja- och nej och totalt är det 5577 personer som aktivt inte har valt att rösta nej. 2602 personer har valt att rösta nej.

Utifrån detta funderar Socialdemokraterna nu vidare internt. Att följa den representativa demokratin är ett spår, men de vill även titta på hur åldersstrukturen ser ut bland de som röstat och hur kvinnor och män har lagt sin röst. Socialdemokraterna återkommer med ett slutgiltigt ställningstagande i nästa vecka.

Foto: Marie Bäcke

Liberalernas gruppledare i Malung-Sälen, Thomas Eriksson fortsätter:

– Jag har uppmanat att man ska rösta ja, vilket många har gjort, nästa lika många som har röstat nej. Jag kommer inte att ändra åsikt i sakfrågan, men har full respekt för de som röstat nej. Som folkvald måste jag också ta hänsyn till de som inte har möjlighet att rösta, alltså nästa generation. Det här är min högst personliga åsikt, i partiet kommer vi att diskutera vårt ställningstagande under den kommande veckan.

Foto: Marie Bäcke

Till majoriteten i Malung-Sälen hör även Centerpartiet. Pär Kindlund är deras ordförande:

– Jag var från början emot en folkomröstning då jag inte tyckte att jag behövde något råd. Jag har varit för vindkraft sedan tidigt 80-tal, så det är ingen ny fråga. Jag har ändå respekt både för de som röstat nej och för de 3187 som inte gått och röstat, vilket också är ett val. De har valt att lämna över frågan till den parlamentariska demokratin.

En djupare valanalys från Centerns sida är att vänta, innan de lämnar definitivt besked om var de står i frågan.

Foto: Marie Bäcke

Hur ställer sig då oppositionen?

Mikael Östling (M) är oppositionsråd och han är personligen för vindkraftsetableringen på Ripfjället och hans parti var för en folkomröstning. Mycket av hans ställningstagande i den aktuella frågan om Ripfjället grundar sig i ekonomi. Partiet diskuterade vad ett rimligt valdeltagarantal borde vara och det passerades i helgens omröstning.

– I och med att vi är splittrade som parti i denna fråga har vi därför bestämt oss för att gå på folkomröstningens resultat. Det känns som att man måste ta hänsyn till en folkomröstning om den varit efterfrågad.

Foto: Marie Bäcke

Johannes Jonsson från Sverigedemokraterna, som är motståndare till etableringen, var väldigt tydlig i sin kommentar:

– I mitt parti var vi överens om, redan innan omröstningen, att vi skulle gå på det resultat som kom fram. Hade det blivit ja, så hade vi fått acceptera det, men nu blev det ett nej. 61% valdeltagande mitt i en pandemi anser jag vara väldigt högt. Jag tycker det vore helt fel att inte rätta sig efter detta. Det är en demokratifråga, även om det bara är rådgivande.

Foto: Marie Bäcke

Peo Sjödén från Landsbygdspartiet Oberoende Malung-Sälen instämmer:

– Vi är emot etableringen och vi kommer att följa omröstningens resultat. Vi hoppas att det kommer att läggas in ett veto från kommunen.

Foto: Marie Bäcke

Sist ut att kommentera är Lars-Eric Bech från Vänsterpartiet:

– Vårt ställningstagande har varit tydligt länge, det är inget snack om saken, men vi har full respekt för allas olika åsikter. I slutänden är det fullmäktige som avgör och där kommer vi att rösta nej, i enlighet med vårt tidigare löfte.

Med dessa kommentarer i bagaget kan vi konstatera att det dröjer ytterligare någon vecka innan kommuninvånarna i Malung-Sälen får ett tydligt besked från de styrande majoritetspartierna, huruvida de kommer att använda sitt veto eller inte.