Den nya vägen i Lima blir ett spännande projekt för DalaFrakt

Den nya vägen i Lima blir ett spännande projekt för DalaFrakt

Våren 2021 är det tänkt att bygget av den nya vägsträckningen Östra Tandö-Bu i Lima ska börja. På den 7 kilometer långa sträckan är ungefär 2,5 kilometer nybruten väg och 4,5 kilometer ska rustas upp. Upphandlingen för bygget är nu avslutad och totalentreprenör blir Entry AB, med säte i Örebro. Det företag som kommer att leverera all ballast, alla maskiner och alla transporter blir DalaFrakt.

Magnus Österby är projektchef på DalaFrakt.

– Det ska bli väldigt spännande och vi ser fram emot det säger DalaFrakts projektchef Magnus Österby. Det här blir den största enskilda affären någonsin för vårt affärsområde ”Anläggning”.

Han tippar på att man kommer använda mycket stora mängder ballast. Materialet kommer att tas från DalaFrakts bergstäckt i Sjöändan, öster om Limedsforsen, på väg mot Venjan. Förutom den nya bilvägen kommer fyra broar (två betong- och två rörbroar) och några cykelvägar också att ingå i projektet. Hur lång tid bygget kommer att ta är i dagsläget något osäkert på grund av situationen i världen och pågående pandemi, men målet är att vägen ska vara farbar sommaren 2023.

– Det beror givetvis på Coronavirusets framfart eller tillbakagång, eftersom det i sin tur påverkar trafikflödet till fjällen. Gissningsvis kommer våra mest intensiva jobbperioder att vara under sommarhalvåret för att sedan kanske gå på en något lägre växel under vintern, då närmare 10 000 fordon per dygn passerar på delar av sträckan. Men vi får se hur det blir, kanske kan det bli ett året-runt-arbete.