Centralskolan i Malung återinför distansundervisning fram till terminens slut

Centralskolan i Malung återinför distansundervisning fram till terminens slut

Den 9 november öppnade Centralskolan i Malung för undervisning i alla årskurser på plats från klass 6-9, efter att ha varit stängd i närmare en månad för vissa årskurser. Ganska exakt en månad senare tvingas de nu stänga ned igen och övergå till distansundervisning fram till terminens slut.

Nedstängningen kommer som en följd av de nya riktlinjer som kommit, fall av familjekarantän och ytterligare positiva Covid-19-fall på skolan. Skolan har kommit till det läget att man inte har tillräckligt med personal för att kunna bedriva undervisning och säkerställa att eleverna har den tillsyn som krävs. Efter samråd med skolchefen har man därför beslutat att det inte blir någon mer undervisning på plats på Centralskolan denna termin.

Centralskolan i Malung står nu utan elever fram till höstterminens slut.

– Vi har inte en oroande utveckling av smittspridningen denna gång, det handlar mer om att vi har problem med att bemanna med ordinarie personal med tanke på de skärpta restriktionerna om familjekarantän och att man ska stanna hemma vid minsta symptom. Därutöver är det väldigt svårt att hitta vikarier som kan och vill jobba under rådande omständigheter, säger rektor Rolf Höglund.

Undervisningen sker nu via digitala verktyg fram till terminens slut, enligt ordinarie schema i möjligaste mån. Även om undervisningen sker på distans kommer inte skolan att vara stängd. Personalen kommer att finnas på plats ifall elever behöver hämta material, prata med lärare, besöka biblioteket, prata med elevhälsan eller med rektor. Dock ska eleverna ta kontakt med expeditionen innan besök.