Avverkning planeras vid Haftahedarna

Avverkning planeras vid Haftahedarna

Den 17e februari i år fick Skogsstyrelsen in en anmälan om en föryngringsavverkning som gränsar till och delvis korsar den populära vandringsleden vid Haftahedarna, någon mil söder om Yttermalung. Sex veckor efter en anmälan får skogsägaren börja avverka, om inte Skogsstyrelsen har någon invändning, vilket de inte hade i detta fall. Ingen avverkning har ännu påbörjats.

Området där avverkningen är planerad löper delvis över och längs med den populära vandringsleden i området. Upprörda röster höjdes under sommaren när vandrare upptäckte snitslar som utmärkte var avverkningen skulle utföras.

Skogsbolaget BillerudKorsnäs är förvaltare av den aktuella marken. Hållbarhets- och kommunikationsansvarige Per Funkquist förklarar:

– Det är inte första gången en av våra avverkningar stöter på en vandringsled och dessa situationer bedöms från fall till fall.

Avverkningen är planerad några hundra meter från Kvissedeforsen. Foto: Jenny Eriksson

Den tänkta avverkningen löper längs med stigen i ett par hundra meter och korsar den på ett ställe. I Haftahedarnas fall spelar den sociala aspekten en stor roll.

– Oftast när man anpassar en avverkning handlar det om att det finns höga naturvärden eller skyddsvärda arter. I det här fallet är den sociala aspekten det viktigaste i och med vandringsleden och det kommer vi att ta hänsyn till genom att anpassa avverkningen, fortsätter Per.

Foto: Jenny Eriksson

För ett par veckor sedan hölls ett samråd på det område där avverkningen ska ske. Skogsbolaget visade då och förklarade hur avverkningen är planerad. Vid samrådet deltog, förutom BillerudKorsnäs, representanter från Naturskyddsföreningen och Malung-Sälens kommun.

– Vi har en skyldighet att bevara kommuninnevånarnas intressen och framförde till markägaren att detta område är högt prioriterat av oss. Det är viktigt att inte vandringsleden blir försämrad i och med avverkningen, säger Gisela Åberg som arbetar vid kommunens miljökontor.

Avverkningen omfattar ungefär nio hektar. Runtom den planerade avverkningen står ungskog efter en avverkning som skedde för 10-talet år sedan, berättar Per Funkquist.

I bakgrunden syns den ungskog som växt upp på den avverkning som gjordes för 10-talet år sedan. Foto: Jenny Eriksson

Bertil Helmersson från Naturskyddsföreningen i Malung hade helst sett att ingen avverkning sker över huvud taget:

– I och med att det är en vandringsled där folk går dagligen under vissa perioder av året, så tycker vi att det är onödigt att avverka just där och därför protesterade vi. Under samrådet diskuterades att minst 150 träd per hektar lämnas och koncentreras längs stigen. Och en ridå av skog ska finnas ner mot vattnet.

Samrådsprocessen fortgår i skrivande stund. BillerudKorsnäs lämnar i dagarna ett förslag till anpassad avverkning, på vilken både kommunen och Naturskyddsföreningen återigen har möjlighet att lämna nya synpunkter. Enligt förslaget ska de nämnda 150 träden längs stigen förstärka upplevelsen av stora tallar vars täthet glesas ut, allteftersom avståndet till stigen ökar. Man har även justerat en del gränser mot en sumpskog och breddat ridån av skog ned mot vattnet.

När avverkningen kommer att ske är svårt att avgöra i dagsläget, menar Per Funkquist:

– Det kan ta allt från några månader upp till 3-4 år innan man verkställer en avverkning. Allt anpassas efter det övriga företagets verksamhet och det flöde som finns där och de resurser som finns tillgängliga, beroende på olika områdens avverkningsplaneringar. Vår avsikt är att bevara känslan av en vacker skog, kring vandringsleden i Haftahedarna.

Tallås som står i ett av Hafatahedarnas stora myrmarksområden. Foto: Jenny Eriksson