Ny tandvårdstaxa i Dalarna från 2021

Ny tandvårdstaxa i Dalarna från 2021

Regionstyrelsen har beslutat att föreslå regionfullmäktige att tandvårdstaxan för Folktandvården i Dalarna ska höjas från och med den 15 januari 2021. 

Prislistan behöver justeras för att på sikt skapa förutsättningar för en tandvård med en ekonomi i balans. Den föreslagna ökningen har begränsats till allmäntandvården.

Höjningen av taxan beräknas ge minst 12 miljoner kronor i ökade intäkter jämfört med 2019. Höjningen är då  cirka 5,1 procent. 

Tandvårdsförvaltningen har rätt att höja priserna årligen med landstingsprisindex (LPI). Då detta förslag kan innebära en höjning utöver LPI behöver beslutet tas i fullmäktige.