Hälso- och sjukvårdspersonal rekommenderas bära munskydd i patientnära situationer

Hälso- och sjukvårdspersonal rekommenderas bära munskydd i patientnära situationer

Region Dalarna inför rekommendationen i linje med Folkhälsomyndighetens rekommendationer i syfte att skydda patienterna mot covid-19-smitta och är ett komplement till befintliga vårdhygieniska och smittförebyggande åtgärder. Rekommendationen innefattar även visir i vissa vårdsituationer, meddelar man i ett pressmeddelande.

– Det här handlar om att skydda patienterna i situationer där personal är väldigt nära, inom en meter, och där personalen skulle kunna vara på väg att bli sjuk utan att hen har förstått det och det är ytterst viktigt att munskyddet tas på och av på rätt sätt, annars kan det få motsatt effekt och tvärtom öka risken för smittspridning, säger Anders Lindblom, smittskyddsläkare.

Rekommendationen gäller inte för barnhälsovården då barn i regel inte blir allvarligt sjuka i covid-19 och inte heller anses vara drivande i smittspridningen.

Rekommendationen gäller inte heller för allmänheten.

– Det är angeläget i detta sammanhang att understryka att det viktigaste sättet att undvika smittspridning av covid-19 är att hålla avstånd, tvätta och sprita händerna och stanna hemma vid minsta symtom, säger Anders Lindblom.