Brobågarna har lyfts

Brobågarna har lyfts

Den 15 december förra året meddelade Trafikverket att brobygget i Torgås går enligt plan.  Då sade man:

”I februari hoppas man kunna lyfta upp de stora stålbågarna från marken och montera ihop dem och då kommer man att börja skönja brons slutliga utseende.”

Förra veckan lyftes så stålbågarna från marken och mycket riktigt – nu kan man börja skönja brons slutgiltiga utseende. Nästa stora moment blir att lyfta bron ”på plats” över vattnet, vilket troligen kommer att ske i april. Om allt går enligt plan.