Årets influensavaccination startade igår

Årets influensavaccination startade igår

Influensasäsongen är snart här och för den som är gravid, över 65 år eller kroniskt sjuk är det extra viktigt att vaccinera sig. Region Dalarna erbjuder avgiftsfri influensavaccinering till riskgrupper. För att undvika trängsel sker vaccination främst på bokade tider.

Igår (tisdag) startade årets influensavaccinering och med anledning av den pågående coronapandemin kommer vaccinering främst ske via bokade tider. Tid för vaccinering bokas på den vårdcentral man tillhör.

– Vi rekommenderar att alla som tillhör en riskgrupp vaccinerar sig mot influensa, samtidigt måste vi undvika köbildning och trängsel på grund av risken för smittspridning av covid-19, säger Anders Lindblom, smittskyddsläkare.

Personer som har haft en covid-19-infektion behöver fortfarande vaccinera sig mot säsongsinfluensa.

– Genom att vaccinera dig minskar du risken för att bli smittad av säsongsinfluensa. Om du ändå skulle bli sjuk gör vaccinet att du får lindriga symtom, säger Anders Lindblom.

2019/2020 var det 52 procent av personer över 65 år i Dalarna som vaccinerade sig mot influensa, enligt Region Dalarnas enkätundersökning. Varje år följer regionen upp orsaker till varför människor väljer att inte vaccinera sig och ett av skälen är att man inte litar på att vaccinet är säkert.

– Det är en missuppfattning att influensavaccinet inte skulle vara säkert. Influensavaccinet är ett säkert vaccin som ger få biverkningar, den vanligaste är lokal rodnad och svullnad över injektionsstället. Alla som vaccinerar sig kan känna sig trygga med att använda vaccinet, säger Anders Lindblom.

Personer som tillhör riskgrupp löper större risk att bli allvarligt sjuka om de drabbas av influensa och man ser en överdödlighet hos framför allt äldre personer och personer med hjärt- eller lungsjukdom. Tidigare beräkningar visar att cirka 1 000 personer i Sverige dör varje år till följd av influensa, det motsvarar cirka 30 dödsfall i Dalarna.

– Genom att vaccinera riskgrupperna minskar dödligheten i influensa. Risken att få följdsjukdomar som lunginflammation och att behöva sjukhusvård minskar också, säger Anders Lindblom.

Vaccination rekommenderas till den som:

 • är gravid
 • är 65 år eller äldre
 • har kronisk hjärtsjukdom
 • har kronisk lungsjukdom, såsom KOL och svår astma
 • har tillstånd som leder till nedsatt lungfunktion eller försämrad hostkraft och sekretstagnation (till exempel extrem fetma, neuromuskulära sjukdomar eller flerfunktionshinder)
 • har kronisk lever- eller njursvikt
 • har diabetes mellitus
 • har tillstånd som innebär kraftigt nedsatt immunförsvar på grund av sjukdom eller behandling
 • är hushållskontakt i direktkontakt med personer med kraftigt nedsatt immunförsvar
 • är personal som arbetar nära patienter och omsorgstagare inom hälso- och sjukvård samt omsorg.


Vänd dig till din vårdcentral

Kontakta din vårdcentral eller se under 1177.se/hittavard för vaccinationserbjudanden och tider. Du kan vaccinera dig på din vårdcentral från och med den 3:e november.

Enkla råd för att undvika att bli smittad av influensa:

 • tvätta händerna ofta och noggrant med tvål och vatten
 • använd gärna handsprit
 • undvik att röra vid dina ögon, din näsa och din mun
 • undvik nära kontakt med personer som du vet redan är sjuka.

  Foto: Erik Bäckvall