Alla som är 80 år och äldre rekommenderas påfyllnadsdos av vaccin mot covid-19

Alla som är 80 år och äldre rekommenderas påfyllnadsdos av vaccin mot covid-19

  • Boende på SÄBO.
  • Personer med hemtjänst och personer med hemsjukvård.
  • Alla som är 80 år och äldre.


En tredje dos kan tas tidigast sex månader efter den andra dosen.

– Skyddet mot svår sjukdom och död är fortsatt gott i alla vaccinerade grupper. Men vi kan se en ökad andel personer som insjuknar trots vaccination, främst bland de som är 80 år och äldre, säger Olof Ehrs.

Region Dalarna kommer inom kort att informera om tillvägagångsätt. Det går inte att själv boka tid och man kan inte ringa till sin vårdcentral för att boka tid.

Pressmeddelande 29/9 2021, Region Dalarna