Ska ve ta ô fika?

Ska ve ta ô fika?

Visste du att ordet fika kommer från Malungsmålet? Eller rättare sagt från föregångaren; det hemliga Skinnarmålet. Då skinnarna förr i tiden reste runt i gårdarna uppfann de ett eget språk där de kastade om stavelser och ljud för att andra inte skulle förstå dem. Språket kom att föras vidare av gårdfarihandlare och användes ännu år 1913 enligt folklivsforskaren Ola Bannbers, som då gjorde noteringar från Västerdalarna. Malungsmål för kaffe är kaffä, vilket i sann skinnarmålsanda kastades om till fäka och sedemera fika. 

Vissa hävdar att ordet användes av sotarna i Stockholm som sa fika för att dricka kaffe och fikhäck för café. Det ska också ha använts bland fångarna på Långholmens fängelse. Oavsett om sotarna och fångarna plockat upp ordet från skinnarna eller inte så är det i alla fall ett mycket tydligt exempel på backslang – ord som uppstått ur andra ord där man kastat om stavelser.

Prova att hitta en översättning för fika i en engelsk ordbok och du går bet. Det står förmodligen ”coffee” (kaffe). Sverige har blivit känt för vårt unika och praktiska ord: fika, som innefattar mer än kaffe. Det betyder att man dricker kaffe, men inte enbart det. Tillsammans med kaffet har man tilltugg i någon form: bulle, kaka eller kanske en smörgås. En fika kan variera i tid och den kan intas på olika platser: café, konditori, på arbetsplatsen, som kyrkkaffe, i hemmet eller utomhus. Fast är den utomhus så döper vi gärna om den till picknick. 

 

Traditionen att ta en kaffepaus med tilltugg är central i vår kultur och förmodligen en följd av att vi är en av världens största kaffekonsumenter. På många arbetsplatser i vårt land finns fastlagda tidpunkter för fikapaus, en på förmiddag – en och/eller en på eftermiddagen. Den är en del av den betalda arbetstiden och tillbringas ofta i närheten av kaffemaskiner eller i lunch/fika-rum. Enligt somliga anses det vara troligt att den svenska fikatraditionen ger möjlighet till större meningsutbyte och förståelse, arbetskollegor emellan. I Sverige har vi en förmåga att ta efter amerikanska traditioner; Halloween, Black Friday m.m., men just när det gäller fika har faktiskt USA tagit efter våra. Eller i alla fall New York. I ”The big apple” finns fikanyc.com – en kedja med nuvarande 6 caféer som säljer kaffe med tilltugg. Givetvis har de även webbshop med praliner och olika kaffesorter.

 

Wikipedia:
Fika är en social institution i Sverige. Det innebär att man tar en paus från en aktivitet för att dricka kaffe, te eller någon annan dryck, med eller utan tillbehör, vanligen tillsammans med andra.

Svenska Akademins Ordlista:
1: fika substantiv ~t el. ~n; pl. fikor (vard.) kaffe el. te med till¬tugg – Alla sammansättn. med fika- hör till 1 fika.
2: fika verb ~de ~t 1 (vard.) dricka kaffe el. te 2 fika efter ngt ivrigt trakta efter ngt