Här får du en sneak peek på Malung-Sälens nya bokbuss

Här får du en sneak peek på Malung-Sälens nya bokbuss

En bokbuss är precis vad det låter som – en buss full av böcker. Ett rullande bibliotek, kort och gott. De har funnits i Sverige sedan 50-talet och 1983 fanns 123 bokbussar i Sverige. Antalet har sedan dess minskat, men snart ger Malung-Sälen ett plus i den dalande statistiken, då kommunens första bokbuss i historien får åka på jungfrufärd. Hade det inte varit för pandemin hade den första turen förmodligen skett redan i början av nästa år, men nu kommer den tyvärr att senareläggas, fram till dess att alla restriktioner tillåter en sådan verksamhet. Vi har fått ta en digital titt på bygget, bakom kulisserna.

Det har under många år varit en önskan från Kulturnämnden att ha en bokbuss för att tillgodose alla medborgare med bibliotekstjänsten i det långsträckta upptagningsområde, som Malung-Sälens kommun utgör. 2014 tog nämnden beslut på att bokbussen skulle införas men det dröjde ytterligare fem år innan finansieringen, i form av ett statligt bidrag från Kulturrådets satsning ”Stärkta bibliotek”, var på plats.

– Bokbussen kommer hjälpa oss att nå ut till fler människor, vilket för oss som bor i en glesbygdskommun också är en demokratisk fråga. Det blir enklare för alla som har svårt att ta sig till biblioteken i Malung och Sälen att ta del av vår verksamhet, säger Annika Hansson som är projektansvarig för bokbussen.

Annika Hansson på biblioteket är projektansvarig för bokbussen.

Hon utvecklar resonemanget kring bokbussen som en del i vårt demokratiska samhälle:

– I glesbygd är det svårt med stora avstånd då man vill kunna ta del av olika verksamheter och använda olika samhällstjänster. Med bokbussens hjälp tillgängliggör vi dessa tjänster. Tanken är till exempel att bussen ska kunna fungera som en rullande vallokal när det blir dags och det finns digitala hjälpmedel som man kan utnyttja i bussen, om man inte har tillgång till dessa i sitt eget hem.

Tanken är att bokbussverksamheten på sikt också ska kunna samarbeta med kommunens övriga förvaltningar, kulturskolan, fritidsgårdarna och andra instanser som behöver nå ut, för att informera och låta folk ta del av aktuella företeelser.

"Bussen" är en skåpbil som kan köras med B-körkort.

Efter upphandlingar och personalrekrytering under våren kunde man på biblioteket i augusti sätta igång projektet på allvar. En buss, eller egentligen en skåpbil som får köras på B-körkort, köptes in varefter Annika och hennes kollegor byggde en abstrakt modell av ”en buss i rummet” för att kunna testa, vrida och vända på var allting skulle placeras för att funktionen skulle bli optimal.

– Det har varit en utmaning då insidan av bussen har en yta på 4×2 meter. Det är inte mycket att spela på när man ska få plats med sittplatser, lånedisk och alla böcker. Efter bygget av vår lilla modell hade vi ändå en klar bild av hur det skulle se ut och hur vi ville ha det.

Just nu finns bussen hos karosseriet i Nykvarn där den färdigställs.

Ambitionen är att insidan av bussen ska spegla och ha anknytning till kommunen och biblioteken. Därför tog man hjälp av Nirs Peter Nordin som har fått designa och färgsätta inredningen. Han har utgått från färgerna i en gammal brudkista från bygden. Hyllorna i bussen blir därför röda och väggarna duvblå. Peter har också målat taket, där han har valt att efterlikna ett gammalt kyrkovalv. 

– Jag har inte sett allt ännu, men jag tror det blir jättefint! Givetvis kommer det att finnas detaljer i läder också för att knyta an till den industri som byggt upp denna bygd. Just nu befinner sig bussen på ett karosseri i Nykvarn där de är i full färd med att bygga efter våra ritningar. Allt går enligt plan och bussen kommer att levereras strax efter årsskiftet.

Nirs Peter Nordins skiss över färgsättning och inredning i bokbussen.

Utsidan då – kommer man tydligt kunna se att det är bokbussen som kommer?

– Ja, det tror och hoppas jag verkligen! Vi bad tre illustratörer att efter våra önskemål om en läsfrämjande och lite mystisk stämning, lämna förslag på hur bussens utsida skulle kunna se ut. Vi valde att jobba vidare med Björn Norberg som nu tagit fram en illustration som sträcker sig längs med hela bussen, på båda sidor.

Målet är att de som ser bussen ska känna: Dit vill jag gå! Det ska väckas en lust att läsa och att hänga med i det äventyr som läsandet bjuder in till. Illustrationen innehåller många detaljer som ska väcka nyfikenhet och även lyfta fram de nationella minoriteterna i samhället.

– Under de perioder på året som vädret tillåter kommer besökarna också att kunna dra nytta av området runt bussen. Vi har fäst en stor markis på utsidan så att det kan fungera som ett uterum och det går även att montera en filmduk på utsidan, så det blir som en liten utomhusbio. Bussen är också utrustad med lite extra möblemang för de tillfällen där det kan behövas. Filmduk finns förresten även på insidan för att vi ska kunna ha knattebio bland annat. Vi har lärt oss under resans gång att det faktiskt får plats en hel del på 8 kvadratmeter, konstaterar Annika glatt.

I bussen finns möjlighet att låna allt det som lånas ut på de ”vanliga” biblioteken; böcker, filmer, ljudböcker och tidskrifter. Där finns även en satellituppkopplad dator med tillhörande skrivare, för att kunna hjälpa folk med att uträtta ärenden digitalt, utan att behöva bekymra sig för om täckningen räcker eller inte.

Ett litet utsnitt av Björn Norbergs illustration som ska täcka hela bussen, på båda sidor.

Hur många turer bussen kommer att köra sitter bibliotekspersonalen och klurar på i skrivande stund. Hur många turer ska det finnas? Vart ska de gå? Hur långa ska stoppen vara? Hur lång tid tar det, beroende på årstid och väglag?

– Vi har ännu inte kommit fram till exakt hur många turer det blir, men det blir nog fler än vad vi trodde från början. Jag gissar att bokbussen kommer att komma ungefär en gång i månaden till de respektive stoppen, men vi återkommer naturligtvis med ett exakt schema innan den börjar rulla.

Undertecknad är uppvuxen i en liten, liten by i östra Värmland, där bokbussen rullade i början av 80-talet. Pirret i magen när man såg bussen svänga in i byn var lika stort som när man hörde glassbilens signal. Faktiskt. Efter att nu ha fått höra planerna för bussen och efter att ha fått se bilder på både in- och utsida av Malung-Sälens nya bokbuss, så känner i alla fall jag suget efter att få besöka den så fort som möjligt (helst igår!) och låna med mig så många böcker som möjligt! Hur känner du?