Fortfarande många frågetecken kring Kulturskolans flytt

Fortfarande många frågetecken kring Kulturskolans flytt

Det formella beslutet om den tänkta flytten av Kulturskolan kommer att bli av eller inte, är ännu inte taget. Senaste beskedet från det politiska hållet, enligt vad Kulturskolans personal fått erfara, är att de ska vara ute ur sina lokaler den 1:a februari nästa år. Dock ska beslutet föregås av fackliga förhandlingar, vilket gör att det datumet kan komma att skjutas på framtiden. Innan en eventuell flytt kan bli möjlig ska nya lokaler färdigställas där verksamheten för Kulturskolans drygt  300 elever kan bedrivas.

Den tänkta flytten väcker många frågor hos Kultusskolans personal och dess elever. Måste de ha uppehåll i undervisningen under flytten? Hur fort går det att renovera de nya lokaler som de ska in i? Hur finansieras det hela?

– Det känns ovisst och osäkert med allting. Vi vet väldigt lite om planerna; hur det är tänkt att flytten ska gå till, var ska instrument förvaras, hur kommer man att renovera för att få lokalerna ändamålsenliga och så vidare. Det är väldigt vag information, säger Anne Lindström-Haars, som undervisar i sång och träblås.

Anne Lindström Haars undervisar i sång och träblås.

Förslaget som nu ligger är att musikverksamheten ska flytta till området Fällen, i de gamla HVB-lokalerna. Dansundervisningen föreslås flytta till IOGT/NTOs fastighet på Dalagatan.

– Det sägs att det ska börja renoveras i november, men vad vi förstår är inte finansieringen klar. Först föreslogs att kostnaderna skulle tas från Kulturskolans budget, konstaterar Christina Johansson, pianolärare.

Christina Johansson är pianolärare.

Alla lärarna tycker att dagens lokaler är ändamålsenliga för verksamheten. Tjocka betongväggar gör att lektioner som hålls samtidigt inte stör varandra. Det som skulle kunna vara bättre är ventilationen, vilket de påtalat under flera år. Hittills har denna önskan inte hörsammats, men häromdagen var teknisk personal på plats för att göra mätningar kring detta. Men nu ska de flytta…och planen är att kommunledningen med tillhörande stab ska flytta in istället.

– Man undrar varför det helt plötsligt är sådan brådska med alltihop? fortsätter Christina.

Mats Bender arbetar på Kulturskolan i både Malung och Vansbro, som lärare i slagverk.

En konsekvensanalys har gjorts och i denna kan man bland annat konstatera att hyran kommer att bli dyrare i de nya lokalerna. De föreslagna lokalerna för musikundervisningen på Fällen ligger rakt ovanför en förskola, vilket oroar kollegorna på Kulturskolan. Inte för att undervisningen ska bli störd, utan för att Kulturskolans verksamhet ska störa förskolan.

– Vi kan inte ha vilka lokaler som helst – det måste vara ljudisolerat, eventuellt med dämpväggar, om flera av oss ska vara igång samtidigt. Akustiken är också viktig för stora delar av vår musikutbildning, säger Mats.

Kulturskolan har väldigt många instrument som behöver förvaras och hanteras på rätt sätt.

– Det behövs utrymme för alla instrument och för all utrustning. Ett kallförråd funkar till exempel inte då instrument kan ta skada av det. Ett dansgolv måste ha rätt ytskikt för att man ska kunna tillhandahålla en god undervisning, förklarar Josef.

De anställda på Kulturskolan sitter inne med sakkunskap i ärendet som de menar att man från politikerhåll inte tagit till vara.

– Vi har inte fått vara med i några dialoger. Vår chef Louise Kratz har varit vårt språkrör och det har funkat bra, men man tycker att politikerna borde vara intresserade av det vi vet och kan också, för att de ska kunna ta rätt beslut kring flytten. Vi vet vilka lokaler som krävs och varför, det skulle vi gärna berätta för dem, fortsätter Josef.

Här syns utrustning för det populära ämnet "Digitalt musikskapande".

De skulle gärna också få veta mer om bakgrunden till flytten och vad brådskan beror på. Lärargruppen har en önskan om att politikerna i framtiden för en bättre dialog. Den oro de bär på inför framtiden blir tröttsam att bära på, vecka ut och vecka in. Hur kommer elevantalet att påverkas av nya lokaler?

– Vi kan inte hantera våra elever hur som helst, då finns det risk att de slutar. Vi vrider oss i massor av spiraler för att göra det bra för våra elever, men det finns en oro då vi inte ännu sett våra blivande lokaler. Vår verksamhet är beroende av elever, säger Mats.

Den gamla tingssalen har fått spegelväggar och fungerar mycket bra som danssal.

Mats arbetar även i Vansbro kommun:

– För fem år sedan fick vi det som sades vara ”tillfälliga lokaler i tre månader”. Än idag är vi kvar i samma tillfälliga lokaler. Det känns som att politiker och tjänstemän kan flytta runt kulturskolors verksamheter som schackpjäser, eftersom den här utbildningsformen inte är lagstadgad.

Josef Doukkali har tidigare undervisat bland annat vid Kulturama i Stockholm. Hans upplevelse är att det är vanligt att kulturverksamhet inte står högt i kurs.

Om beslutet om en flytt tas, så måste de förhålla sig till det, menar de. Men om de ska kunna bedriva sin verksamhet så måste det finnas färdiga lokaler att flytta in i. Och tiden är minst sagt knapp. I dagsläget har de ingen information att ge till oroliga elever och föräldrar som hör av sig.

– Det verkar vara prioritet på att vi ska ut så fort som möjligt, men hur verksamheten blir efter det är inte lika viktigt. Just nu känns det som någon slags limbo, avslutar Mats.

Kulturskolan har 8 anställda. Personalstyrkan som var på plats under onsdagen hoppas och tror på att man med gemensamma krafter hittar en bra lösning på lokalfrågan inför framtiden. Från vänster: Anne Lindström Haars, Christina Johansson och Mats Bender.